19-05-2022

Ondernemen met Global Goals: bewoners zien volop kansen

Je hoort er de laatste tijd steeds meer over: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Of in het Nederlands: Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In wijken werken veel bewonersinitiatieven – vaak zonder het zelf door te hebben – dagelijks aan het realiseren van een of meerdere SDG’s. En dat biedt kansen. Bijvoorbeeld in financiering of mogelijkheden om gebruik te maken van kennis en netwerken. Ook geven de ontwikkeldoelen handige haakjes voor communicatie met verschillende partijen.
Tijdens het programma ‘Impactmakers’ van Ondernemen met Buurt leren initiatiefnemers hoe je de vertaalslag maakt van een wereldwijd programma naar de eigen missie, activiteiten en communicatie. Dit jaar doen er negen initiatieven mee. Welke kansen zien ze en wat willen ze leren? Maak kennis met de initiatieven die meedoen met het programma en doe ook zelf inspiratie op over het werken aan de ontwikkeldoelen.

Aerocount uit Nijmegen verbetert luchtkwaliteit en gezondheid in de wijk

“Wij geven op een betaalbare manier iedereen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun eigen luchtkwaliteit. We helpen daarmee de gezondheid van mensen verbeteren.  We willen beter leren communiceren en daardoor onze impact vergroten. We willen ook leren hoe ‘de hazen lopen’ bij de overheid, zodat we aan de juiste mensen kunnen vertellen over ons initiatief en uiteindelijk op veel meer plekken kunnen werken aan de gezondheid van inwoners”

Kinderwijkteam uit Arnhem wil werken aan een betere basis

Het KinderWijkTeam maakt kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, bewuster van hun eigen omgeving en de natuur. We gaan 10 weken met hen in hun eigen wijk aan de slag met zwerfafval. Ook leren we kinderen moestuinieren en gaan we op excursies. We doen goede dingen, maar willen meer. Welke structuur hoort daarbij en hoe richten we dat goed in? Die kennis hopen we te vinden bij Impactmakers”.

Koppelkerk Bredevoort wil Aalten SDG-proof maken

“De Koppelkerk is de centrale plek voor kunst en cultuur in het pittoreske Bredevoort. We hebben in een voormalig kerkgebouw wisselende exposities, concerten, lezingen en een sfeervol boekencafé. Mensen ontmoeten elkaar hier graag. We willen proefondervindelijk een goede koppeling met de Global Goals uitwerken. Samen met de gemeente. Daar willen we een rol in spelen en met, door en voor de Achterhoek impact maken door te werken aan de Ontwikkeldoelen bieden”.

Ecodorpen: “Inzicht in impact maakt duurzaam wonen voor meer mensen bereikbaar”

“De Coöperatieve Vereniging Ecodorpen heeft een eerste Ecodorp in Zuiderveld (Nijmegen) gerealiseerd. Duurzaamheid, gemeenschappelijkheid, nabuurschap en zorg voor elkaar staan bij ons centraal. We willen ook een project in Wageningen realiseren. Daarvoor willen we beter leren communiceren en onze impact beter in beeld brengen. Dat maak contact met gemeenten en instanties makkelijker en hopelijk ook het vinden van financiering”

Beschermd wonen ‘Het Dagelijks Bestaan’ woont samen de wijk

Het Dagelijks Bestaan is een beschermde woonvorm voor jongeren met een ontwikkelvraag. De jongeren die wonen bij Het Dagelijks Bestaan worden uitgedaagd om wat terug te doen voor de wijk. En met succes. Alle betrokkenen bij Het Dagelijks Bestaan zijn onderling verbonden door het maatschappelijke doel van de stichting. Zingeving staat voor iedereen centraal: jongeren, medewerkers, buren, vrijwilligers en vrienden. “Wij zijn gevestigd tussen twee sociaal zwakke wijken van Zutphen. We willen graag nog meer samen met partijen in de wijk werken aan ons project. Met Impact makers willen we ook leren hoe we het contact met de gemeente kunnen verbeteren. En, we willen meer leren over hoe wij samen met de andere partijen betekenis kunnen hebben voor onze omgeving”   

OverMalbruggen zet buurtbewoners in de spotlights

Stichting OverMalbruggen verbindt mensen door middel van theater, dans en muziek.  Mensen uit de buurt komen wekelijks repeteren en werken toe naar een voorstelling. “ We zien mensen met verschillende (culturele) afkomsten, seksuele geaardheden, leeftijden en achtergronden opbloeien door het vertellen van hun eigen verhalen. De voorstellingen helpen mensen elkaar beter begrijpen. We zijn inclusief en willen door theater, dans en muziek in te zetten verschillen overbruggen. Met het programma Impactmakers willen meer grip op onze organisatie, beter leren communiceren en zicht op kansen voor financiering van projecten”.  

Hartenboeren / zorgboerderij Slangenburg voedt

Op zorgboerderij Slangenburg kunnen mensen terecht voor dagbesteding. Vaak zijn dit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door psychische of lichamelijke klachten. “Deze mensen werken met veel plezier mee aan ons project Hartenboeren. We verbouwen op relatief grote schaal groenten en fruit die we schenken aan de Voedselbank en andere lokale projecten. Wij denken een formule te hebben ontdekt waarmee we de kosten voor (o.a.) voedselhulp kunnen verleggen van eindgebruiker naar het bedrijfsleven. En nog mooier: we werken tegelijk ook aan ecosysteemherstel, eerlijk werk, goede gezondheid en welzijn, verantwoorde consumptie en samenwerking. De SDG’s geven ons mogelijkheid om onze communicatie te verbeteren richting verschillende doelgroepen. Met dit Impactmakers hopen we hier handvatten voor te krijgen”

Duurzaam Brienenshof gaat voor een klimaatbestendige wijk

Als verbindende schakel stimuleert Duurzaam Brienenshof buurtbewoners om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van huizen en de wijk. “We werken daarbij samen met gemeente, energieloket en andere relevante partijen. We maken onze buurtgenoten enthousiast voor dit thema. In het programma willen we kijken hoe we de structuur van ons initiatief kunnen verbeteren en de gemeente kunnen bewegen ons initiatief te faciliteren. Want, ook voor gemeenten is het werken met de SDG’s een belangrijk thema.”

Gelukkige Groentes zet in op duurzame voedselproductie

Gelukkige Groentes runt een pluktuin in Malden net onder Nijmegen. Ze telen op natuur-inclusieve wijze voedsel voor de 250 leden. “Wij willen naast een positieve impact op onze omgeving mensen ook weer in connectie brengen met natuur en laten zien waar hun voedsel vandaan komt. We verspreiden onze kennis over duurzame groenteteelt via cursussen, bedrijfsuitjes en educatie op scholen. De SDG’s zijn een mooie kapstok om onszelf duidelijker te profileren en daar kunnen we door beter te communiceren ons voordeel mee doen”