14-11-2023

Bewonersbedrijven pakken door als voorzieningen verdwijnen

Op veel plekken verdwijnen voorzieningen. In dorpen houden supermarkten het voor gezien, sluiten scholen of stopt de bus minder vaak. Ook in grote en kleine steden is het niet altijd vanzelfsprekend dat er een supermarkt of ontmoetingsplek op loopafstand is. Gelukkig kijken buurtgenoten niet weg en staan zij zelf op om in het gat te springen. Of bewoners altijd de oplossing zijn en zij verantwoordelijk moeten zijn voor voorzieningen in de buurt is een punt waar je over kunt discussiëren. Buiten dat is het initiatief van bewonerscollectieven iets om te omarmen en trots op te zijn.

Op plekken waar bewoners zelf aan de slag gaan met het in stand houden van voorzieningen, zie je mooie dingen gebeuren. Niet alleen de voorziening zelf zorgt voor verbinding in de buurt. Ook het werken aan die voorziening heeft een positieve uitwerking voor alle betrokken mensen. Door vrijwilligerswerk worden mensen uit hun isolement gehaald, kunnen zij met hun talenten anderen helpen en worden er ook weer nieuwe initiatieven bedacht en opgezet. Kijk maar eens naar deze voorbeelden.  

Super Lettele
De vorige eigenaar stopte er in de loop van 2020 mee en de bewoners van Lettele vonden dat er iets moest gebeuren. “Het is de laatste winkel in het dorp en het zou slecht zijn als ook die zou verdwijnen. En dus hebben ze samen de schouders eronder gezet. En met succes. De winkel draait volledig op vrijwilligers en naast de plek waar je de belangrijkste dagelijkse boodschappen kunt doen, is het ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Lettele.

Buurtbussen in Dronten
Twee stadslijnen in Dronten worden uit de dienstregeling gehaald, maar vrijwilligers gaan rijden op buurtlijnen die vanaf december alle winkelcentra in Dronten aan doen. Zo zorgen zij dat meer mensen zelf hun dagelijkse boodschappen kunnen doen.

Dorpskroeg in het Friese Lioessens
Toen de dorpskroeg dreigde te sluiten, stak een stel vrienden daar een stokje voor. Want, zo vonden zij, er moet een plek blijven om elkaar te kunnen ontmoeten en samen lief en leed te delen. Het hele dorp staat achter de plannen en helpt mee om met vrijwilligers de planning van de bardiensten rond te krijgen.

School De Rieshoek wordt ontmoetingsplek
In 2019 kocht een groep bewoners, verenigd in een stichting, de voormalige school. Helaas moest de school in 2014 sluiten doordat het aantal leerlingen te klein werd. Samen zorgden de bewoners voor geld om het gebouw te kunnen kopen. De school is ondanks, dat er geen onderwijs meer wordt gegeven wel de plek gebleven om elkaar te blijven ontmoeten.

Ondernemen met je Buurt
Werken jullie ook aan een mooie buurt met jullie initiatief en zijn jullie op zoek naar inspiratie of kennis. Volg Ondernemen met je Buurt dan op Facebook, Linkedin of Instagram of schrijf je in voor de nieuwsbrief. (Onderaan de pagina) Dan ben je altijd als eerste op te hoogte van interessante bijeenkomsten, handige tips en inspirerende verhalen van andere initiatiefnemers.

Dit is een test

Dit is de uitwerking van de test. en daar heb ik dan wat mogelijke woorden voor om dat netjes uit te leggen