15-02-2024

Impact meten? Dit is waarom!

Of het nu gaat om het bevorderen van de energietransitie, het bestrijden van eenzaamheid of het stimuleren van veiligheid, als bewonersinitiatief zet je je met hart en ziel in voor je gemeenschap. Maar hoe weet je of datgene wat je doet ook echt bijdraagt aan wat je wilt bereiken? Met een impactonderzoek maak je de impact van jouw initiatief zichtbaar. En dat is niet alleen interessant voor stakeholders. Het is ook dé manier om richting te geven aan je collectief. Voor bewonersbedrijf Thuis Wageningen reden genoeg om een impactmeting uit te voeren.

Je doet mooie dingen in je buurt of wijk en wilt dat laten zien. Aan financiers, overheden en andere betrokken. Maar hoe weet je of je ook daadwerkelijk iets teweegbrengt? Of datgene wat je investeert ook iets oplevert? Oftewel, hoe weet je of je impact maakt? Door je impact te meten, maak je inzichtelijk welke maatschappelijke verandering je realiseert en leer je wat wel en niet werkt. Thuis Wageningen, een bewonersbedrijf dat zich bezighoudt met sociale innovatie, laat momenteel een meting uitvoeren door Impact House. Hiermee willen ze onderzoeken welke effectieve elementen ze nu al toepassen, zodat ze richting kunnen geven aan hun vervolgstappen. 

Aannames

Het onderzoek van Thuis Wageningen is gestart met een verandertheorie (Theory of Change). ‘Dat is een hypothese van hoe jij denkt dat verandering werkt’, legt Simone de Wit, manager impact bij Impact House, uit. ‘Je maakt inzichtelijk hoe jouw activiteiten leiden tot de verandering die je voor ogen hebt.’ Het bepalen van je doelgroep is hierbij belangrijk. ‘In een organisatie zijn er onbewust aannames over verandering. De theorie die jij hebt over verandering, check (valideer) je bij je doelgroep. Pas als je dat in kaart hebt gebracht, kun je bepalen met welke methode je de impact van je collectief gaat meten.’   

Redenen om impact te meten

Data, rapportages, cijfers… voor veel initiatieven is het meten van impact niet het meest aantrekkelijke onderwerp. Vaak is een dergelijk onderzoek een ‘moetje’ omdat belanghebbenden en subsidieverstrekkers erom vragen. Toch gaat het niet alleen om het inzichtelijk maken van je rendement. Het kan ook een goede motivator zijn voor je collectief en sturing geven.

Impact geeft richting

Niets zo motiverend als een doel dat behaald is, toch? Hoe mooi is het om te weten dat je écht een verschil maakt in de samenleving. Wanneer duidelijk wordt dat je met je initiatief ook echt iets bijdraagt aan de gemeenschap, zal dat bevorderlijk zijn voor de motivatie van jou en je collega’s.

Impact geeft sturing

Een bewonersinitiatief is een collectief, waar meerdere mensen aan één doel werken. Weet je zeker dat alle neuzen dezelfde kant opstaan? Waar sta je momenteel en waar wil je naartoe? In het proces van een impactmeting wordt de focus duidelijk en kun je richting geven aan je strategie.

Laagdrempelig meten

De verandertheorie van Thuis Wageningen is, door de verschillende doelgroepen, vrij complex. Toch hoeft een impactonderzoek niet altijd groots en ingewikkeld te zijn. Simone: ‘Mijn ervaring is dat elke organisatie, hoe klein ook, aan de slag kan met een meting. Voor inloophuizen is er bijvoorbeeld de impacttoolkit van Fonds Franciscus. Maar ook voor andere initiatieven zijn er laagdrempelige manieren om impact te meten. Impactmeten gaat ook om de gesprekken die je sowieso al hebt met bewoners en vrijwilligers. Vaak heb je meer impactinformatie dan je denkt. De kunst is om deze op zo’n manier te verzamelen, dat je er waardevolle lessen uit kunt trekken.’ Lees het impactrapport inloophuizen hier https://www.kansfonds.nl/wp-content/uploads/2022/07/De-impact-van-inloophuizen.pdf

De komende tijd volgen we de impactmeting bij Thuis Wageningen van dichtbij. Omdat we willen begrijpen hoe zo’n meting precies werkt, hoe de uitkomsten eruit zien maar vooral ook wat er te leren valt tijdens het proces. Wil je zelf stappen zetten op het gebied van impactmeting en kan je hulp gebruiken? Of heb je andere vragen? Neem gerust contact op met Marieke via marieke.boeije@lsabewoners.nl!