01-03-2024

SportCentrum Noord: Een plek voor ontwikkeling en gemeenschap

In het hart van de bruisende stad Groningen ligt een unieke plek waar gezondheid niet alleen een doel op zich is, maar ook een middel tot verbinding en ontwikkeling. SportCentrum Noord, onder leiding van initiatiefneemster Agnes Groen, is veel meer dan alleen een sportfaciliteit. Het is een thuis voor een diverse groep sportaanbieders én buurtbewoners, waar gezamenlijk wordt gewerkt aan een betere gemeenschap.

Duurzame werkgelegenheid en sociale inclusie

SportCentrum Noord legt veel focus op duurzame werkgelegenheid en sociale inclusie. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier een waardevolle plek om te kunnen groeien. In een tijd waarin de arbeidsmarkt krap is, groeit de vraag naar initiatieven die deze groep ondersteunen. De huidige aanpak voor werkgelegenheid werkt niet voor alle bewoners. Agnes stelt dat “als deze mensen de komende jaren meer moeten gaan werken, dan moeten we ook nieuwe vormen van werk zoeken die aansluiten bij de behoefte en talenten van de mensen.”

Voor SportCentrum Noord ligt de oplossing bij het creëren van een veilige omgeving waarin mensen op hun eigen manier kunnen groeien, zonder in een keurslijf te worden gedwongen. “Mensen kunnen hier in eerste instantie laagdrempelig binnenkomen om te sporten. We leggen niet de focus op een ‘probleem’, waar direct aan moet worden gewerkt. Dat is waarom mensen zo graag bij ons komen.”

Samenwerken en toekomstbestendigheid

Ondanks de vele successen en positieve impact, staat SportCentrum Noord voor uitdagingen. Het vertrouwen van de gemeente in nieuwe organisatie is vaak lastig , wat ook voor hen zorgt voor onzekerheid over de toekomst. Daarnaast wordt de samenwerking bemoeilijkt doordat opdrachten en aanbestedingen vaak naar gevestigde organisaties gaan. De samenwerking met welzijnsorganisaties verloopt soms stroef, omdat ze niet precies passen binnen de bestaande denk- en werkwijze. Omdat ze zo laagdrempelig zijn worden complexere gevallen soms naar hen doorverwezen, maar hier kunnen ze eigenlijk geen zorg voor bieden zonder intensieve begeleiding. Het blijft dus zoeken naar een samenwerking die werkt voor iedereen, maar op ondernemend vlak valt er niks aan te merken. De ondernemersgeest geeft hen hoop voor duurzaamheid in de toekomst. Ze zullen altijd nieuwe kansen benutten om het initiatief in leven te houden.

Dromen voor de toekomst

Ondanks de uitdagingen, blijft SportCentrum Noord dromen van een geïntegreerde aanpak. Idealiter is er meer samenwerking tussen bewonersbedrijven onderdeel moeten zijn van een grotere coöperatie, waarbij infrastructuur wordt gedeeld en impact wordt vergroot. “Misschien moeten we wel gezamenlijk in een coöperatie. Samen sta je sterker.”

Maar ook het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij het sociaal beleid is iets waarvoor ze zich meer voor willen inzetten. Meer uitwisseling tussen bewoners en beleidsmakers kan helpen om de dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften van de gemeenschap. Door bewoners te mobiliseren ontstaat er een krachtige stem die kan bijdragen aan een effectiever beleid.

Inspiratie

SportCentrum Noord blijft een lichtend voorbeeld van hoe gezondheid, werkgelegenheid en sociale inclusie hand in hand kunnen gaan. Met een vastberadenheid om uitdagingen aan te gaan en een visie voor een inclusieve toekomst, blijft deze plek een bron van inspiratie en hoop voor de hele gemeenschap.

Zelf ondernemen met jouw buurt? Kijk eens bij ons aanbod aan trainingen en bijeenkomsten, we helpen je graag verder!