11-07-2022

Buurtbewoners werken aan Banen voor hun Buurt

Steeds meer bewonersbedrijven willen graag betaald werk creëren voor betrokken bewoners. Werk dat waardevol is voor de leefbaarheid in de buurt en de inzet van vrijwilligers waardeert.

Samen op ontdekkingstocht

Tijdens het nieuwe programma Banen voor je Buurt ontdekken we samen met de deelnemers hoe je betaald werk creëert voor buurtbewoners. Start Foundation, LSA Bewoners en Social Enterprise NL helpen hierbij.
Het programma bestaat uit drie trainingsdagen en een pitchevent. Tijdens deze dagen leren de deelnemers alles over de inkomstenbronnen rondom werk en uitkering. Ze gaan aan de slag met een businessplan en halen ze nieuwe partijen bij hun initiatief. Ze gaan daadwerkelijk de eerste stappen zetten naar betaald werk. Het programma sluiten ze af met een pitch voor mogelijke samenwerkingspartners en financiers. We stellen de deelnemers graag aan je voor.

Wijkpaleis in Rotterdam West

Deelnemers: Marieke en Flrois
Het Wijkpaleis draait voor een groot deel op vrijwillige arbeid. Maar om de continuïteit van de organisatie te vergroten zou een passende arbeidsvorm behulpzaam zijn. Daarom willen ze de mensen die in de werkplaatsen werken, belonen. Dit zijn mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om een betaalde baan te hebben.

Natuurkamer in Amsterdam

Deelnemers: Koos en Merijn
In een ontwikkelwijk in Amsterdam organiseert de Natuurkamer veel activiteiten in het groen die voor verbinding zorgen. Met veel vrijwilligers. Een volgende stap is nu om ook betaalde banen te creëren.

Copernikkel in Den Bosch

Deelnemers: Suzanne en Janneke
Copernikkel is een buurtcoöperatie in de wijk Boschveld in Den Bosch. Veel buurtbewoners zijn vluchtelingen die nu in Nederland wonen. Er is al een klussendienst, naai-meetup en een wereldkeuken. Betaald werk of zelfstandig ondernemerschap is voor veel betrokken vrijwilligers nog een stap te ver. Daarom kijken Suzanne en Janneke naar mogelijkheden tussen vrijwilligerswerk en betaald werk in.

Talentfabriek 010 in Rotterdam

Deelnemers: Charlotte en Barbara
Talentfabriek010 is een impactonderneming die zich richt op Rotterdammers voor wie de reguliere trajecten van de gemeente en welzijnsinstellingen niet passend zijn. Zij bieden deze mensen in de Talentfabriek een plek waar ze ervaring op kunnen doen. Denk aan het opbouwen van een netwerk, taallessen, maar ook werkritme opdoen of het volgen van een BBL niveau 1 opleiding is mogelijk. Een volgende stap is het creëren va banen voor deze doelgroep.

Graafse Akker in Den Bosch

Deelnemers: Albert en Sophie
Binnenkort wordt de Graafse Akker eigenaar van een stuk groen in Den Bosch. De missie van dit initiatief is om bewoners te betrekken bij (openbaar) groen. ‘De akker’ fungeert als een soort openluchtbuurthuis voor veel verschillende mensen. De volgende stap is het creëren van betaalde banen

Jacobahof in Den haag

Deelnemers: Sannen, Martine en Manon
De Jacobahof is een buurtbedrijf in de Haagse Schilderswijk dat gerund wordt voor en door bewoners. De stichting beheert twee locaties: een buurttuin en stadsboerderij. Op deze locaties organiseren ze met bewoners sociale en groene projecten. Ook maken ze werk van een sociale plukmoestuin, een buurtschool, een imker/bijenworkshops, compostophaaldienst, voedselbos, insectensafari, buurt cleanup acties en groene geveltuintjes voor bewoners. Met betaalde banen willen ze bewoners activeren, meer laten meedoen, een zinvolle besteding bieden in een gezonde setting.

Lichtpuntjes Mariahoeve in Den Haag

Deelnemers: Yousif en Naomi
Yousif en Naomi willen kennis delen koppelen aan eenzaamheid en een sociale werkplaats. Ze bestaan uit vrijwilligers en noemen hun verdienmodel liever een dienmodel. Er wordt al veel impact gemaakt maar nu zijn ze op het punt gekomen om te onderzoeken hoe ze een deel van de vrijwilligers kunnen gaan uitbetalen. ‘Zodat ze ook echt uit de armoede kunnen komen en op een beschutte plek in eigen buurt weer kunnen werken aan zelfvertrouwen en ontplooiing’.

Nude Toekomst in Wageningen

Deelnemers: Cor en Jolanda
Het buurtbedrijf Nude Toekomst is 1,5 jaar geleden opgericht. Het buurtbedrijf heeft 4 takken: groenbedrijf, klusbedrijf, hub voeding & gezondheid en schoonmaakbedrijf. Ze besteden in alle vier takken aandacht aan talentontwikkeling. Zij willen bewoners laagdrempelig een mogelijkheid geven om in hun eigen buurt aan de slag te gaan en meer mensen buurbewoners te ontmoeten. Zo voorkomen we sociale isolatie en werk blijft in de wijk.

Sociale Straatje in Ede

Deelnemers: Sara en Minke
Sara en Minke zijn beide sociaal ondernemers en hebben de handen ineen geslagen om sociaal ondernemerschap naar het centrum van Ede te brengen in Het Sociale Straatje. ‘Hier willen we met onze ondernemingen aan heel Ede en omgeving laten zien hoe waardevol het is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in onze samenleving door ze te helpen met werk. We willen een plek zijn waar (jonge) vrouwen een kans krijgen om zich te ontwikkelen en aan hun zelfvertrouwen te werken’.