22-06-2023

Bewonersbedrijven leren beter onderhandelen

Vroeg of laat wil óf de gemeente iets van jullie bewonersbedrijf of jullie van de gemeente. Daarom besteden we bij het trainingsprogramma ‘Daag je gemeente uit’ voor bewonersbedrijven veel aandacht aan onderhandelen. We zetten de belangrijkste inzichten voor je op een rij.

Wat onderhandelen is

Volgens Wikipedia is onderhandelen een proces waarmee twee personen of groepen (de partijen) proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. En dan het liefst op zo’n manier dat zoveel mogelijk van je eigen belangen én die van je onderhandelingspartner gerealiseerd kunnen worden. Je verdeelt de lusten én de lasten. Dat klinkt simpel, maar is vaak een processen waarbij meerdere gesprekken nodig zijn.  

Vooraf checken

Wanneer je in onderhandeling denkt te gaan met iemand, is het goed om altijd een aantal zaken vooraf te checken:  

 • Zijn de mensen waar ik mee aan tafel zit in positie om bindende afspraken mee te maken?
 • Wat is het doel van onze gesprekken? 
 • Moet ik emoties aan de orde stellen o.b.v. het vorige gesprek? 
 • Welke grenzen wil ik stellen aan de uitkomsten van deze onderhandeling?  

Principes van onderhandelen

 • Zie de inhoud van de onderhandeling en de relatie met de onderhandelende partij los van elkaar. Je kunt het inhoudelijk met elkaar oneens zijn op een bepaald punt en toch prima met elkaar samenwerken op andere vlakken. Laat een onenigheid in onderhandeling dat niet verstoren.  
 • Zorg dat je jouw verwachtingen duidelijk op tafel legt. Wie heeft de regie? Wat zijn de doelen, wat zijn de stappen, wat doen we als afspraken niet nagekomen worden? 
 • Richt je op de feiten en de bronnen achter die feiten wanneer je over zakelijke onderwerpen zoals prijs onderhandelt. Vraag bijvoorbeeld: “Mag ik vragen waar jouw denkbeeld vandaan komt?” 
 • Focus op elkaars belangen. Probeer posities of standpunten te vermijden, want ze verharden snel. Als je de belangen niet benoemt, worden ze geen  onderdeel van de oplossing. 
 • Bedenk samen de opties en neem samen een besluit.  
 • Zoek een balans tussen wat je geeft en krijgt.

Grijp in als het nodig is

Regelmatig gebeurt het dat een onderhandeling wat stroef verloopt, terwijl een onderhandelingsgesprek hét moment kan zijn voor het maken van afspraken. Grijp dus in als je denkt dat dat nodig is. Het is prima om er iets van te zeggen als de tegenpartij maar niet concreet wordt, niet ziet hoe belangrijk iets voor jou is of heel afwachtend in het gesprek zit. Ingrijpen kan dan op verschillende manieren. Hieronder een aantal voorbeelden: 

 • “Ik krijg het beeld dat het niet belangrijk is voor jullie.” 
 • “Wat houdt jullie tegen om voortgang te maken?” 
 • Wat is jouw beeld van een pilot? En stel dat de pilot goed loopt: wat gaan we dan doen? Stel dat het niet goed gaat, wat doen we dan?” 
 • “Wat fijn dat er zoveel energie is en dat ik zoveel enthousiasme merk. Hoe kunnen we dat enthousiasme omzetten in concrete afspraken?” 

Verder aanbod

Als jullie bewonersbedrijf behoefte heeft aan kennis, ervaring of advies, dan komt ons aanbod misschien voor jullie als geroepen. Bekijk het hier of stel je vraag via info@ondernemenmetjebuurt.nl.