04-07-2023

Tips van de wethouder voor ondernemende bewoners

Ondernemen met je Buurt helpt ondernemende bewonerscollectieven nog meer impact te maken in hun eigen buurt. Dat doen we onder andere door het organiseren van trainingen. Recent sloten we het programma ‘Daag je gemeente uit’ af. Na verschillende bijeenkomsten over de werking van gemeente, onderhandelen en het maken van een goede pitch, mochten de deelnemers uiteindelijk pitchen bij een ‘echte wethouder’. Rik van Niejenhuis, wethouder van de gemeente Groningen, ontving de deelnemers van het programma en voorzag ze van feedback om hun pitch nog verder te verbeteren en in hun eigen gemeente het bestuur om ver te blazen met hun plannen en toegevoegde waarde.  

Tips voor succes

  • Ga niet direct en rechtstreeks naar de wethouder maar eerst naar de ambtenaren. Zij moeten uiteindelijk met de uitvoering van het besluit van de wethouder aan de slag. Presenteer geen plan in beton, maar vraag of ze mee willen denken? Ambtenaren weten welke doelen het gemeentebestuur heeft. Ze kunnen helpen jouw aanbod en de gemeentedoelen dichterbij elkaar te brengen.
  • Vraag jezelf af: “Heb je de gemeente echt nodig?“ Kijk eens kritisch naar die vraag. Misschien is het wel interessanter om met andere partners te werken aan de uitvoering van je plannen. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een plek. Weet dat grond schaars is. Ook voor de gemeente heeft grond dus veel waarde. Niet persé altijd economisch, maar je kan het maar 1x ergens voor inzetten. Ben je op zoek naar een plek? Ga dan ook in gesprek met andere (grond)eigenaren.
  • Een Coalitieakkoord is vooral een verzameling van voornemens van de partijen in de coalitie. Vraag hoe het er op de voor jullie relevante punten voor staat. Dat kan ook een vertrekpunt zijn om plannen te maken.
  • Ondernemende bewoners zijn een kei in problemen en uitdagingen op meerdere domeinen slim aan elkaar te verbinden. In de ambtelijke organisatie is dat soms lastig. Heb je een project of idee dat meerdere beleidsdomeinen beslaat, maak een keuze waar je op insteekt. Dat betekent niet dat je die slimme combi niet moet benoemen. Ga er slim mee om. Laat de ambtenaren met je mee denken. Kijk eens of het lukt om mensen van de verschillende domeinen tegelijk aan tafel kunt krijgen en samen te ontdekken waar raakvlakken liggen.
  • In de gemeente Groningen heeft een idee vanuit de wijk zelf de voorkeur. Dat biedt kansen voor bewonersinitiatieven ten opzichte van een externe partij. Zorg dat je als bewoners professioneel overkomt en maak tegelijk duidelijk dat je geen commerciële partij bent. Laat ook zien hoe je met het verdiende geld ook weer impact maakt in de wijk.
  • Zet jezelf neer als bottom-up-club niet als vrijwilligers club. Een klein verschil in benadering, maar het maakt een groot verschil in hoe er tegen je aan wordt gekeken. 
  • Soms heb je al best een verleden met de gemeente. Staat er ‘oud zeer’ in de weg? Zorg dat je dat eerst uitpraat voordat je verder gaat. Hetzelfde geldt voor eventuele kritiek die je op gemeente of ambtenaar hebt of hoe jij vindt dat een gemeente zou moeten werken. Dat is nu niet relevant. Het gaat nu om jouw aanbod als bewonersinitiatief en de kans die je ziet om in samenwerking met de gemeente impact te maken in de buurt.
  • Laat je ervaringen voor je spreken. Juist wat jullie nu al doen, laat zien hoe professioneel jullie al zijn. Sta daarvoor. Ervaringsdeskundigheid is een actueel onderwerp in deze tijd. Maak er gebruik van.
  • Maak in een gesprek snel duidelijk wat je van je gesprekspartner wilt. Het praat makkelijker als de verwachtingen duidelijk zijn. Daarna is er tijd om toe te lichten wat je doet, wie je bent en wat je toegevoegde waarde is.
  • Als het lastig wordt en je komt niet verder, zorg dat er positief over je geschreven wordt in de media. En ga uiteindelijk met de politieke fractie in gesprek als je er niet uitkomt.

Doe ook mee met Ondernemen met je Buurt

Vond je dit een waardevol artikel? We delen regelmatig de kennis die we op doen tijdens bijeenkomsten. Blijf op de hoogte en volg ons op de socials. Wil je zelf een keer meedoen aan een bijeenkomst of training? Houd dan onze agenda in de gaten.