14-08-2023

Inspiratie: SportCentrum Noord

Op deze unieke plek in de stad Groningen – waar Agnes Groen initiatiefneemster is – wordt gezondheid gebruikt als middel voor verbinding. SportCentrum Noord is niet alleen een thuis voor de meest uiteenlopende sportaanbieders maar ook voor mensen uit de wijk. Er wordt graag met bewoners meegedacht om te werken aan initiatieven voor de buurt. Zo is er nu bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, plek voor de jeugd en worden er taallessen gegeven.  

Verdienmodel

Als het gaat om het verdienmodel komen de inkomsten onder andere uit de maandelijkse bijdragen van buurtbewoners om te sporten en de verhuur van sportzalen, werkplekken en vergaderruimtes. In 2020 is het initiatief door de Gemeente Groningen uitgedaagd om een wijkbedrijf te worden waarna er ook subsidie werd aangevraagd. 

Basisbaan

Drie jaar later zijn er al mooie resultaten geboekt. Zo zijn er bijvoorbeeld inmiddels zes mensen in dienst die betaald krijgen, waaronder buurtbewoonster Johanna. Zij kwam binnen als sporter en kreeg na haar inzet als vrijwilligster recentelijk een basisbaan. Vol energie en altijd in voor een opbeurend praatje met buurtbewoners, is zij niet meer weg te denken bij het Sportcentrum! 🏅 

Verbinding met de buurt

Het Sportcentrum weet buurtbewoners goed te bereiken. Initiatiefneemster Agnes ziet dan ook graag de (h)erkenning van het belang van burgerinitiatieven bij de gemeente, zodat talenten en ervaring uit de wijk optimaal kunnen worden benut.  

Benieuwd naar meer inspiratie? Kijk hier voor het overzicht van alle artikelen op onze website.