09-02-2024

Het 8ste werk in Kampen: een goed voorbeeld van samenleven in de toekomst! 

Jaap en Gea vroegen zich na hun 50e af hoe ze de rest van hun leven zouden willen leven. Kunnen we iets voor de buurt doen? Ze zijn begonnen met het openstellen van hun huis voor buurtbewoners door middel van een laagdrempelige aanschuifmaaltijd.  

Dat was succesvol, op den duur zaten er soms zo’n 40 man aan tafel. En onderling gingen mensen ook weer samen andere activiteiten ontplooien. Na een hele tijd was er behoefte aan grotere ruimte en die werd gevonden in een oud schoolgebouw. Daar hebben ze met een mooi club mensen een aantal jaar buurtmaaltijden georganiseerd, voor een deel ook mensen uit kwetsbare situaties. 

Uit dit ongedwongen samenzijn ontstond het idee van ‘meewonen’. Mensen een tijd de gelegenheid geven om stabiele huisvesting te hebben van waaruit ze het leven weer kunnen opppakken. Bijvoorbeeld vanuit een scheiding of psychiatrische problemen.  

Er werd een stichting opgericht en een boerderij gekocht waar ze acht appartementen hebben laten bouwen. Er wonen nu acht meewoners, voor maximaal 1,5 jaar. Daarna moeten de huurders eruit en is er ruimte voor nieuwe huurders. Het is nadrukkelijk geen woongemeenschap. Er zijn gezamenlijke activiteiten en een grote gemeenschappelijke ruimte maar die zijn niet verplicht. Elk appartement is een zelfstandige woonruimte.  

In en om de boerderij nog meer activiteiten: een weggeefwinkel, een open tuin waar fietsers kunnen uitrusten en opladen en twee appartementen voor de recreatieve verhuur. Het volgende project is de verbouwing van de schuur waar kleine ondernemers gehuisvest gaan worden. Al met al dus een mooie mix van inkomsten, activiteiten, bewoners en bezoekers! 

Initiatiefnemers Jaap heeft nog een aantal tips. “Wees voorbereid op een lange aanlooptijd als je een ingrijpend project als dit opstart. Voor vergunningen en financiering heb je dus een lange adem nodig.” Daarnaast benadrukt hij ook het belang om marktprijzen te durven vragen en veel kopjes koffie op het gemeentehuis te drinken. 

Kijk hier voor meer informatie over het 8ste werk: https://www.het8stewerk.nl/