24-01-2023
14:30-19:30
Heesterveld 75 1102 SB Amsterdam

Als het klikt tussen kracht en macht

Bijeenkomst voor beleidsmakers en bewonersbedrijven

Als ambtenaar sta je voor behoorlijk wat taaie vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Een inclusieve energietransitie, verduurzamen van de wijk, een toegenomen zorgvraag, slecht onderhoud van de buitenruimte of een tekort aan ontmoetingsplekken. In steeds meer van deze buurten vind je gelukkig bewonersbedrijven die niet wachten en initiatief durven te nemen. Dit zijn ondernemingen in handen van bewoners, die met activiteiten en opdrachten een belangrijke bijdrage leveren aan de wijkeconomie. Zij maken van hun buurt een sociale, duurzame en inclusieve buurt. Bewonersbedrijven schuwen de problemen niet die voor hen dagelijkse realiteit zijn en stropen de mouwen op om de crisis te lijf te gaan. Een ideale samenwerkingspartner voor iedere gemeente toch? 

Maar hoe geef je bewonersbedrijven nu op een goede manier een plek in jouw beleid, inkoop of netwerksamenwerking? Hoe steun je hen, zonder ze te overstelpen met aandacht of met bureaucratie? Hoe kun je eraan bijdragen dat voor grote impact ook publieke middelen beschikbaar komen? En hoe is de rolverdeling tussen uitvoering, beleid maken, agenderen en beslissen?  

Op dinsdag 24 januari tussen 14:30 en 19:30 organiseren we een bijeenkomst waarbij we met beleidsmakers en initiatiefnemers aan de slag gaan met deze en andere vragen.

Programma  

We beginnen de bijeenkomst met het delen van de laatste inzichten over hoe bewonersbedrijven zich steeds meer in Nederland manifesteren. Daarna laten we een aantal collega-ambtenaren aan het woord die hun ervaringen delen over de samenwerking met bewonersbedrijven. Samen schetsen ze een enorm rijk palet van mogelijkheden, aanpakken en strategieën die jou hopelijk inspireren een eigen aanpak in jouw gemeente te ontwerpen. We maken een wandeling door de buurt en natuurlijk praten ook de meest inspirerende bewonersbedrijven van Nederland mee! We sluiten de dag af met een informeel diner.

Met bijdragen van onder andere:

  • Roland Kluskens – Senior beleidsadviseur werk&inkomen en Energietransitie, Blauwe Wijkeconomie Arnhem
  • Marloes Schreur – Programmamanager Leeuwarden Oost
  • Dominique Luycks – Masterplan Amsterdam Zuidoost
  • Martijn Willems – Stichting Tevreden Deventer

Heb je een vraag over de bijeenkomst? Stel deze dan aan jorien@social-enterprise.nl

Aanmeldformulier bijeenkomst beleidmakers