22-06-2023
14.15 - 19.30
Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden

Van potjes naar permanent: hoe kunnen we bewonersbedrijven duurzaam financieren?

Bewonersbedrijven en gemeenten vinden elkaar steeds meer als partners in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Een bewonersbedrijf dat zich richt op vergroening van de buurt in opdracht van de gemeente en tegelijk de sociale cohesie versterkt. Een ondernemend initiatief dat de zorg en dagbesteding in een wijk verzorgt en invulling geeft aan de wmo-opdracht van de gemeente. Of een bewonersbedrijf dat de bibliotheek heeft overgenomen en daarmee de faciliteit en functie in het dorp kan behouden.

Gemeenten zien de kracht van bewonersbedrijven, waarderen de hands-on mentaliteit en zijn enthousiast over de doelgerichte aanpak. Tegelijk staan gemeenten voor de uitdaging hoe ze dit initiatief op een duurzame manier financieel kunnen ondersteunen. En bewonersbedrijven voelen dat ze nog teveel moeten ‘sprokkelen’ in het subsidielandschap. Beide partijen willen een stap voorwaarts: de tijdelijkheid van subsidiepotjes achter zich laten en zoeken naar meer structurele vormen van financiering van de maatschappelijke impact die bewonersbedrijven maken.

Programma

Op 22 juni staat het vraagstuk van duurzame financiering van bewonersbedrijven centraal. We verzamelen een drietal best practices uit stad en dorp. Drie verschillende manieren waarop gewerkt wordt aan financiële ondersteuning vanuit de gemeente aan het initiatief. Na elke bijdrage hebben we een open gesprek. Wat zijn factoren die deze aanpak in deze context laten werken (of in ieder geval de intentie hebben, want het staat vaak nog in de kinderschoenen)? Is deze aanpak repliceerbaar naar een andere gemeente? En in hoeverre voldoet de aanpak aan de financieringsbehoefte van het initiatief? We sluiten af met een hapje eten en hebben voldoende mogelijkheden voor netwerken.

Met bijdragen (nog definitief te bevestigen) van onder andere:

  • Initiatiefnemer van Wijkbedrijf Bilgaard uit Leeuwarden Oost samen met betrokken beleidsmaker Iri Oosting over de pilot Resultaatfinanciering en Jan Feenstra met verschillende initiatiefnemers over de bredere ondersteuning van wijkbedrijven in Leeuwarden Oost.
  • Agnes Groen van Sportcentrum Noord samen met betrokken beleidsmaker Floor Koops-Munneke van gemeente Groningen en een wijkbewoonster/bewoner.

Praktische informatie 

Wanneer? Donderdag 22 juni, 14:30 – 19:30 uur (inloop vanaf 14.15) (inclusief diner) 
Waar? Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden

Deze bijeenkomst is voor beleidsmakers die:

  • al enige ervaring hebben met het werken met bewonersbedrijven/bewonersinitiatieven.
  • meer willen leren over duurzame financiering van bewonersbedrijven.
  • die het onderwerp bewonersbedrijven (meer) op de agenda willen zetten in de eigen organisatie en opzoek zijn naar collega-ambtenaren om ervaringen uit te wisselen.
  • van de afdeling inkoop zijn en meer willen leren over het financieren van bewonersinitiatieven.

We moedigen ambtenaren aan om samen naar de bijeenkomst te komen met initiatiefnemers waar mee samengewerkt wordt.

Meld je aan!

Vragen? Neem contact op met Jorien via jorien@social-enterprise.nl of 0643687715.