Dorine Ruter

Waterkracht
Zutphen

Wil je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?

Stichting Lokaal bouwt aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen van levendige, gastvrije ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden aan mee kunnen doen en van waarde kunnen zijn. Momenteel runnen we met een groep van zo’n 50 vrijwilligers twee mooie plekken in Zutphen: Geweldig! en Wijkcentrum Waterkracht. We verhuren meerdere ruimtes met uitgebreide mogelijkheden voor catering door ons team. Meerdere momenten van de week kunnen buurtbewoners terecht voor de formulieren inloop. Verder bestaat het aanbod uit wekelijkse kinderkunstmiddag en vind je diverse creatieve groepen, huiswerkbegeleiding, voorleesochtenden, en wandel- en gymgroepen.

In samenwerking met het ROC en gemeente startten we in 2021 een MBO Entreeklas voor buurtbewoners, met lessen en stageplekken in het wijkcentrum zelf. Daarnaast ontwikkelden we Waterkracht afgelopen jaar door tot een maatschappelijk verzamelpand, en huisvesten we ook de medewerkers van de lokale welzijnsorganisatie Perspectief, Vluchtelingenwerk, en bieden we flexwerkplekken aan o.a. ambulant begeleiders van diverse zorgorganisaties. 

Wat is je rol/functie daar?

Ik ben oprichter en bestuurder van Stichting Lokaal. In die rol ben ik eindverantwoordelijke en samen met onze directeur (Patricia Withagen) ook werkgever / opdrachtgever van een 4-koppig team betaalde krachten die als teamleider de dagelijkse leiding hebben over de locaties. Tegenwoordig sta ik zelf iets minder op de vloer als teamleider, al spring ik graag bij als het druk is, want het is wel enorm belangrijk om met de teamleiders en vrijwilligers en bewoners ‘aangehaakt’ te blijven. Ik zet me intussen in voor ontwikkeling van nieuwe projecten en samenwerkingen, zoals afgelopen jaren de MBO entreeopleiding, en de ontwikkeling van Waterkracht als verzamelpand. Momenteel ligt mijn focus op uitbreiding van een aanbod op vlak van kunst en cultuur.

Welke expertise en ervaring breng je in?

Na een studie informatie management heb ik bij diverse maatschappelijke organisaties gewerkt, in ontwikkelingssamenwerking, duurzame landbouw, duurzaamvoedsel, etc. Na een periode bij duurzaamheidsorganisatie Urgenda werkte ik een tijd als zakelijk leider voor Hotspot Hutspot in Rotterdam. Van daaruit kwam Wijkcentrum Waterkracht op mijn pad in mijn eigen wijk in Zutphen, waar ik sinds zomer 2018 eindverantwoordelijk ben. Naast deze banen was ik initiatiefnemer van verschillende bewonersprojecten in mijn toenmalige woonplaats op de Veluwe en runde ik met mijn man een buitenschoolse opvang in de natuur. Ik ben vooral goed in zien van kansen en kansrijke verbindingen, in het ontwikkelen van nieuwe ideeën en projecten en deze projecten ook aan de man brengen bij mogelijke financiers zoals gemeente of fondsen. Ik heb ontzettend veel in de praktijk geleerd. Zoals rondom wet- en regelgeving waar bewoners allemaal mee te maken krijgen, het voeren van een financiële administratie van een stichting, het vormen van partnerschappen met andere organisaties, en het leiding geven aan zowel betaalde als vrijwillige teamleden. Ik leer over van alles nog elke dag bij! Intussen volg ik naast mijn werk een studie aan de kunstacademie Artez in Arnhem, wat ik als ontzettend verrijkend ervaar.

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief waar je bij betrokken bent? Of gewoon een goede tip?

‘De mensen die er zijn, zijn de juiste mensen’. Het is een van de uitgangspunten van de Open Space methode waar ik in 2003 kennis mee maakte bij mijn eerste baan. Het is – in allerlei hele andere contexten – nog altijd mijn houvast. Vaak is het best spannend iets nieuws te proberen. Je vaart op je onderbuikgevoel, denkt te hebben gemerkt dat er vraag naar is of kan zijn. Dan probeer je iets uit en zijn er maar 10 mensen, of zelfs maar 3. Maar zo kunnen de meest grootse en prachtige dingen beginnen, gewoon met 3 mensen. Het is belangrijk om ook die kleine dingen te koesteren, ruimte te geven om er te zijn, en te laten groeien of te leiden tot iets heel anders of beters. Ook om jezelf daarin kwetsbaar op te durven stellen. Het hoeft niet te lukken, je mag alles uitproberen, en nog een keer uitproberen. Dat organische werken en waarderen van dat wat er is, zit heel diep geworteld, maar dat mantra blijf ik soms voor mezelf herhalen als ik het toch weer spannend vind: ‘De mensen die er zijn, zijn de juiste mensen’.