Floris van Gennep

Het Wijkpaleis
Rotterdam

Wil je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf/-initiatief? 

Het Wijkpaleis – de plek om het te maken gaat over fysiek vervaardigen en produceren, maar ook over het maken in het leven. Sinds 2014 is het paleis gegroeid van een organisch initiatief naar een volwaardig bewonersbedrijf. Vanaf de start is Het Wijkpaleis een combinatie van een ontmoetingsplek en een plek voor makende ondernemers uit de wijk. Met buurtgenoten, buurtorganisaties, ondernemers en de Mariabasisschool helpt het Wijkpaleis mensen om het ’te maken in het leven’ en Rotterdam West te versterken door samen te maken, ontmoeten, leren en ondernemen. Door de aankoop van het gebouw in 2022 kan Het Wijkpaleis haar eigen koers varen. 

Wat is je rol/functie daar?

Mede-initiatiefnemer, timmerman, architect, medebestuurder, mede-dagelijkse leiding. 

Welke expertise/ervaring breng je in?

Als creatief ondernemer: Hoe kan je stapsgewijs een initiatief continuïteit geven en tegelijkertijd kernwaarden behouden. Vanuit mijn ontwikkelingswerk in India: Hoe realiseer je maatschappelijke verandering? En mijn expertise architect: Hoe kan je als architect ruimtes maken die ontstaan vanuit de vraag van buurtgenoten? Hoe kan je ruimtes bouwen met (veel) buurtgenoten, zodat de wijk eigenaar wordt van de plek? 

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/-initiatief? Of gewoon een goede tip

Het Wijkpaleis heeft door de jaren heen veel advies gehad van enthousiaste deskundigen en mentoren. In het omvangrijke proces van aankoop van ons gebouw hebben we een adviseur gehad die een grote rol speelde omdat hij samenhang ziet en op veel terreinen kennis heeft; financiën, onderhandelingen, maatschappelijke vraagstukken en nog veel meer. Met een prachtig rekenmodel heeft hij ons in staat gesteld om onze financiële prognose voor 30 jaar te maken; laagdrempelig voor onszelf en inzichtelijk voor verschillende mensen; financiers, gemeente ambtenaren en onze buurtgenoten die deelnemen in de aankoop.