Mireille van den Berg

Talentfabriek010
Rotterdam

Wil je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?  

Talentfabriek010 is een coöperatie van sociale ondernemingen in Rotterdam. We hebben 3 naaiateliers, een mini-wasserette, een stadsboerderij en een theater restaurant. Dat zijn allemaal wijkondernemingen waar wijkbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te volgen en uiteindelijk betaalde werkervaring op kunnen doen. Onze hoofddoelstelling is om plekken te creëren waar ieder mens zich van waarde voelt. Het gevolg daarvan is dat mensen zich gaan ontwikkelen, een netwerk krijgen en kansen pakken die ze elders niet krijgen. Uiteindelijk start de helft van onze deelnemers aan een opleiding en stroomt een groot deel daarvan uit naar een vervolgopleiding of betaald werk. 

Wat is je rol/functie daar?  

Ik ben de oprichter van Talentfabriek010 en de ondernemingen die daaronder vallen, zoals Natuurtalent en Het Witte Paard. Natuurtalent is inmiddels een zelfstandige stichting binnen de coöperatie waarbinnen ik geen rol meer heb. Het Witte Paard is ook een zelfstandige stichting waar ik de directeur van ben. Ik ben als oprichter nu nog de directeur van Talentfabriek010. 

Welke expertise/ervaring breng je in?

Ik heb ervaring met het starten van wijkondernemingen, het mobiliseren van moeilijk bereikbare doelgroepen en het begeleiden van deze mensen op de vloer. Daarnaast heb ik ervaring met het hele organisatorische en bestuurlijke aspect wat hierbij komt kijken. Ik doe zaken met alle stakeholders en kan denk ik een goed beeld geven van wat er allemaal bij komt kijken als je een wijkonderneming start, welke verwachtingen je mag hebben en welke niet. 

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief? Of gewoon een goede tip

De toenmalige wethouder Korrie Louwes zei tegen mij: “zorg dat je groot wordt en dat je een partij wordt waar niemand omheen kan.” Ze bedoelde hiermee dat een onderneming als de mijne niet kleinschalig kon blijven omdat je volume nodig hebt om een goede organisatie op te bouwen.