Pitchen voor Impact winnaar: Broedmachine!

Broedmachine, DE plek waar creatieve en startende ondernemers terecht kunnen in Beverwijk. Na maanden van workshops, challenge gesprekken en 1-op-1 begeleiding schreven zij een helder bedrijfsplan en zette Annabel een stevige pitch neer. Hiermee wonnen zij de juryprijs van 25 adviesuren van Pitchen voor Impact!

Broedmachine

Broedmachine is een plek om te maken en te experimenteren. Met flexwerkplekken, werkplaatsen en oefenruimtes is het de ideale plek voor kennisdeling, verbinding, innovatie, techniek en cultureel ondernemerschap. De vereniging biedt een plek voor creatieve ondernemers, maar veel activiteiten komen ook ten dienste van de buurt. Inkomsten worden gegenereerd doormiddel van verhuur, lidmaatschap en creatieve activiteiten. De gewonnen adviesuren willen ze inzetten voor verduurzaming. Met een natuur inclusief ontwerp willen ze de gevel en het dak inpakken om vervolgens een duurzaam en innovatief verwarmingssysteem installeren. Daarnaast staan er plannen om het gebouw te kopen. Hier komen veel praktische en juridische overwegingen bij kijken waar de adviesuren ook goed gebruikt kunnen worden!

Copyright: John Voermans

Publieksprijs

Naast de juryprijs is ook een publieksprijs uitgereikt. Het Bollenpandje uit Rotterdam overtuigde het publiek en won zodoende 1000 euro! Het Bollenpandje is in de eerste plaats een buurtkamer voor en van de wijk. Iedereen is vrij om naar binnen te lopen. Ze werken op basis van community building en er is veel draagvlak vanuit de wijk. Ze werken onder andere met fondsen en subsidies vanuit gemeenten en eigen verdiensten vanuit de verhuur van fysieke ruimtes aan andere instanties en cateringservice die wordt aangeboden vanuit hun kookcollectief. Het pand is hard toe aan herinrichting en reparaties. Het is zaak om te onderzoeken wat hiervoor nodig is en het liefst doen ze dit circulair.

Copyright: John Voermans

Pitchen voor Impact

Voor het achtste jaar op rij organiseerden we het trainingsprogramma Pitchen voor Impact. Ditmaal was het een samenwerking tussen Ondernemen met je Buurt en KNHM foundation. In november 2022 startten vijf ondernemende bewonersinitiatieven met een serie workshops. Dit leidde tot een stevig bedrijfsplan en ze werden klaargestoomd voor een eindpitch. In KINO in Rotterdam vertelden de initiatieven uiteindelijk één voor één waarom zij de 25 adviesuren en 1000 euro het hardst nodig hadden aan het publiek en de juryleden van het VSB fondsStichting DOEN, Oranjefonds, FNO en KNHM foundation. In hun pitch maakten zij ondertussen duidelijk waarom hun initiatief impact maakt op de wijk. Bekijk hier alle deelnemers.

Als het klikt tussen kracht en macht

Over de samenwerking tussen bewonersbedrijven en lokale overheden  

Een groep bevlogen beleidsmakers en een aantal initiatiefnemers van bewonersbedrijven kwam op 24 januari bij elkaar in de Heesterveld Creative Community, een culturele broedplaats in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost. Het rijke kleurenpalet van de gebouwen rond de Heesterveld Community bleek symbolisch, want met elkaar creëerden we een rijk palet aan instrumenten waarmee lokale overheid en bewonersbedrijf elkaar kunnen versterken in het bouwen aan krachtige gemeenschappen. We delen een aantal inzichten.

Waarde in de wijk

Community Wealth Building staat voor een economie waarin geld dat in een bepaald gebied is verdiend, zoveel mogelijk terugvloeit naar dat gebied en haar bewoners. Waarde in de wijk behouden dus. Die aanpak komt terug in het Masterplan Zuidoost. Amsterdam Zuidoost kent een traditie van veel bewonerskracht, maar ook veel afhankelijkheid subsidies van de gemeente.  

Bovendien kenmerkt de wijk zich door een enorm contrast tussen de bewoners en de commerciële partijen rond de ArenA. Met het Masterplan worden lange termijn consortia gebouwd waarin die partijen juist mét elkaar aan tafel gaan. Het samen bouwen aan een ondersteuningsinfrastructuur die aansluit op de behoeften van ondernemers is key. Er zijn al eindeloos veel loketten, inloopspreekuren en kennis beschikbaar, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt door de ondernemers.  

De vraag is dus: hoe richten we die infrastructuur zo in dat je de doelgroep wel bediend? En de vraag die eronder ligt: wat zijn de behoeften van ondernemers en hoe bouw je op basis van die behoeften de juiste ondersteuningsstructuur? Die vraag is niet alleen van toepassing op Amsterdam Zuidoost, maar speelt ook op andere plekken in het land.

De Blauwe Wijkeconomie 

Het creëren van waarde in de wijk en die waarde behouden in de wijk, zien we ook terug bij de Blauwe Wijkeconomie. Dit initiatief is gericht op het versterken van de lokale Arnhemse economie met circulair, inclusief en bottom-up ondernemerschap. Wat als rode draad door dit succesvoorbeeld loopt, is de slimme verbinding tussen de lokale sociale ondernemingen. 

Ben je niet zo handig en kan je wat hulp gebruiken, krijg dan tips op het Buurtklusbedrijf. Wel groene vingers, doe dan mee met het buurtgroenbedrijf. En zo is er stapsgewijs een heel netwerk van ondernemingen ontstaan die met elkaar zorgen voor een circulaire, inclusieve wijk. En de waarde blijft in die wijk en vloeit niet weg naar derden buiten de wijk.  

Duurzame financiering  

Hoe kan je publieke middelen inzetten voor een niet publieke organisatie? Een vraag die veel is gesteld aan gesprekstafels waar het gaat over de samenwerking tussen overheden en bewonersbedrijven. In Leeuwarden-Oost is recent een proef gestart met resultaatfinanciering. Dat is een manier van financieren waarbij aanbieders van diensten achteraf betaald krijgen voor het behaalde resultaat in plaats van vooraf op basis van de activiteiten.  

Binnen de proef bouwt de gemeente Leeuwarden bewust experimenteerruimte in om bewonersbedrijven extra te financieren voor behaalde resultaten. Bijvoorbeeld als ze bijdragen aan een schone buurt of mensen begeleiden in het terugkomen in een werkritme, waarna ze kunnen doorstromen naar een andere baan. De resultaten waarvoor het bewonersbedrijf financiering krijgt, worden samen met het initiatief en de bewoners opgesteld, waarmee ze een gezamenlijk doel creëren. Een mooie manier om de continuïteit van het bedrijf te borgen.  

Een andere manier om als bewonersbedrijf gebruik te maken van (semi)publieke financieringsstromen is door mee te doen in inkoop- of aanbestedingstrajecten. Dit zijn vaak langlopende trajecten en opdrachtgevers werken graag met vaste leveranciers. Als bewonersbedrijf dus best lastig tussen te komen.  

Een manier om dit te doorbreken is aanbestedende diensten in de vraag mee te geven hoe zij op de lange termijn een samenwerking met een bewonersbedrijf inbouwen. Daarmee kan een bewonersbedrijf niet morgen meedoen in een aanbesteding, maar worden deze financieringsstomen op den en duur wel toegankelijker. 

Recht om uit te dagen 

Tot slot is er het Right to Challenge: een instrument dat iedere gemeente naar eigen inzicht mag toepassen. De basis hiervan is dat bewonersinitiatieven de gemeente kunnen uitdagen een taak en het daarbij behorende budget over te nemen. In Deventer zorgde dit instrument voor de start van een Stichting Tevreden Spelen. De Stichting nam destijds het beheer van zo’n 90 speelplekken in de stad over en faciliteert nog dagelijks bewoners die zich willen inzetten voor de eigen fysieke omgeving. Meer informatie over het Right to Challenge vind je hier

Allerlei krachten

We hebben het gehad over denkkracht, doe-kracht, buurtkracht, gemeenschapskracht, tegenkracht. En misschien komt het wel allemaal terug in de kracht van samen. Want uiteindelijk zit de grootste waarde van zo’n middag in het gevoel van allemaal hetzelfde voor ogen hebben en daar keihard voor werken. Samen op naar krachtige dorpen, buurten en wijken! 

Meer inspiratie over bewonersbedrijven

Wil je meer inspiratie? Lees dan deze prikkelende beschouwing van onderzoeker Maurice Specht die hij schreef naar aanleiding van een eerdere bijeenkomst met beleidsmakers.  

Nieuwe bijeenkomst bewonersbedrijven

Deze bijeenkomst staat niet op zichzelf. Binnen het driejarige programma Ondernemen met je Buurt brengen we meerdere keren beleidsmakers bijeen om samen te praten, denken en discussiëren over de samenwerking tussen bewonersbedrijven en lokale overheden in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Kijk hier voor ons volledige aanbod aan trainingen.

Ben je beleidsmaker en wil je voor die tijd het gesprek aan gaan, stuur dan een mail naar info@ondernemenmetjebuurt.nl en dan belt een van de teamleden je terug.  

Startersdag: de Brabant-editie!

Op woensdag 24 januari organiseerden we samen met Stérk.Brabant de Startersdag Ondernemen met je Buurt. Een actieve middag en avond waarin ondernemende inwoners bij elkaar kwamen voor verschillende workshops!

We werden ontvangen bij BBS ’t Boschveld, één van de zeven Brede Bossche Scholen. Deze locatie werd ons aangeraden door Suzanne van Copernikkel, een buurtcoöperatie van ondernemende bewonersinitiatieven in Boschveld, Den Bosch. Denk bij bewonersinitiatieven bijvoorbeeld aan de Klussendienst, BoschveldWereldkeuken, NaaiMeetUp en de Fietswerkplaats.

Een kijkje in het school BBS 't Boschveld.

Workshop Impact Meten op de Startersdag

We hebben geluisterd naar Gijs van Beusekom van Deccos, die ons meer info gaf over het meten van impact. Samen zijn we in gesprek gegaan over wát de impact is die je wilt meten – en hoe je dit vervolgens aanpakt. De door Deccos ontwikkelde software helpt sociaal-maatschappelijke initiatieven hun impact in kaart te brengen in cijfers. Met deze cijfers open je het gesprek met (potentiële) stakeholders en kijk je samen naar de impact van een financiële stakeholder. Heel handig dus als je wilt laten zien wat jouw initiatief allemaal bereikt (heeft).

Gijs van Beusekom van Deccos aan het woord over het meten van impact.

Maaltijd uit de Wereldkeuken

Tussen de workshops door kregen we een heerlijke plantaardige maaltijd verzorgd door de vrijwilligers van de BoschveldWereldkeuken. De vrouwelijke koks van de wereldkeuken wonen in Boschveld en komen oorspronkelijk uit allerlei landen over heel de wereld. Nederland, Marokko, Turkije, India, Somalië, Kenia, Suriname, Irak, Koerdistan, Iran zijn daar voorbeelden van. De wereldvrouwen verzorgen de catering van allerlei gelegenheden, maar komen ook op locatie om daar te koken.

Een heerlijke maatltijd uit de BoschvelWereldkeuken op de Startersdag.

Begroting opstellen voor starters

Daarna heeft Marieke van LSA bewoners ons meer geleerd over budgettering en het maken van een geschikte begroting voor je initiatief. Heel leerzaam voor initiatiefnemers die stiekem toch meer geld in hun initiatief steken dan ze willen toegeven. Wat hen tevens siert; een maatschappelijk belang boven je eigen belang zetten. Toch is het wel fijn om naast je initiatief ook je eigen huishouden draaiende te kunnen houden!

‘’Het is leuk om te horen waar iedereen mee bezig is, daar word ik blij van’’ – Deelnemer startersdag

Ook eens deelnemen aan een training of bijeenkomst? Kijk hier voor ons huidige agenda overzicht.

Bewonersbedrijf Slangenburg

In 2007 opende dit bewonersbedrijf in Doetinchem haar deuren. Ondanks de titel ‘zorgboerderij’ is er geen sprake van een agrarisch bedrijf met veeteelt of akkerbouw. De werkzaamheden die ze aanbieden hebben namelijk veelal te maken met bosbouw, natuurbeheer en allround terreinonderhoud.  

Zorgboerderij Slangenburg biedt persoonlijke ondersteuning bij het vormgeven van arbeidsmatige dagbesteding. Hierbij creëren ze participatiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Financiering

Het bewonersbedrijf heeft een manier gevonden om hun projecten te financieren. Grote bedrijven die samenwerken met de overheid krijgen vaak een Social return on investment (SROI) verplichting opgelegd. Doordat de zorgboerderij nu een sociale onderneming is, kunnen ze oogstaandelen uitgeven vanuit hun tuin waardoor de bedrijven kunnen voldoen aan hun SROI verplichting en de zorgboerderij al hun lopende kosten van het voedselproject kan dekken.   

Stichting en doorgegroeid naar bewonersbedrijf

Op 23 december 2021 was het zover; de zorgboerderij werd een stichting! Het project groeide aan alle kanten waardoor het steeds meer van belang werd dat ze de activiteiten zouden opnemen in een organisatievorm die recht doet aan hun missie. Sinds de oprichting in 2007 is de zorgboerderij een eenmanszaak. Lekker makkelijk en overzichtelijk, zolang het een kleine organisatie is. Toen ze meer dan tien beroepskrachten aan het werk, drie locaties en een veelvoud aan bedrijfjes hadden was de eenmanszaak niet langer passend voor dit initiatief wat is doorgegroeid tot bewonersbedrijf.

Sociale onderneming

Naast de stichting zijn er ook een tweetal werkbedrijven opgericht; de sociale onderneming HartWerk B.V. en HartenBoeren.org. In de HartWerk B.V. werken ze aan alle (semi)commerciële activiteiten; Natuurkampeerterrein Distelheide, Lunchroom Buuls, het groenbedrijf, de Straten Generaal, Naobersap en de Houtwerkplaats. Met de opbrengst van deze projecten ondersteunen ze de zorgboerderij en de HartenBoeren. De HartenBoeren is een doorontwikkeling van de VriendenTuinen. Hierbij verbouwen ze groenten die worden geschonken aan de Voedselbanken en Mini Mannamarkt. Dit hele proces wordt in kaart gebracht en daarna wordt er dan een werkbare formule van gemaakt die op andere plekken gekopieerd kan worden.

Tot slot vind je hier meer informatie over de Zorgboerderij Slangenburg. Wil je ook ondernemen met je buurt? Kijk hier voor ons huidige aanbod aan trainingen en bijeenkomsten.

Het bewonersbedrijf van boven af gezien.

Foto: Studio Chevalking

Commercieel denken als ingrediënt voor betaalde banen in je buurt

Bewonersbedrijven staan of vallen vaak bij de inzet van bevlogen en gedreven vrijwilligers uit de buurt. Vaak hebben deze vrijwilligers die zo veel betekenen voor het bewonersbedrijf geen vaste baan, omdat zij door omstandigheden lastig aan het werk komen op de reguliere arbeidsmarkt. Zowel voor het bewonersbedrijf als voor de vrijwilliger zou een betaalde baan bij het bewonersbedrijf een hele mooie uitkomst zijn, maar hoe creëer je zo’n betaalde baan? Commercieel denken kan een uitkomst bieden.

In ons nieuwe programma Banen voor je Buurt gingen we samen met Start Foundation en acht deelnemende bewonersinitiatieven op zoek naar kansen voor nieuwe betaalde banen op de parallelle arbeidsmarkt.

Een van de sprekers tijdens het programma is Wouter de Vaal. Hij is operationeel directeur bij Social Capital; een jong (2021) en ambitieus bedrijf, dat ontstaan is vanuit een gedeelde visie van HEINEKEN Nederland en twee sociale ondernemingen: Happy Tosti en Milieuwerk. Met Social Capital creëren ze werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dat doen ze op twee manieren. Ze detacheren bij verschillende sociale ondernemingen en ze nemen zelf mensen in dienst. Inmiddels hebben ze in korte tijd al 200 werkplekken gecreeërd en hebben ze de ambitie om vóór 2030 2.500 betaalde banen te creëren. Een mooie stap richting hun uiteindelijke droom; een leuke en betaalbare baan voor iedereen met een arbeidsbeperking die wil werken.

Maar hoe doe je dat? Een aantal tips aan de hand van het verhaal van Wouter van Social Capital.

Commercieel denken i.p.v. alleen maar sociaal

Het sociale en maatschappelijke aspect zit vaak goed bij bewonersbedrijven en dat is vaak ook van waaruit wordt gedacht. Als je (duurzame) banen wil creëren voor mensen uit de buurt is het óók belangrijk om commercieel te denken. Denk na hoe je inkomstenstromen kunt genereren door bijvoorbeeld de verkoop van een product of dienst. Alleen als je een goed verdienmodel hebt kun je mensen ook een duurzame baan bieden. Je wil voorkomen dat je mensen na een paar maanden geen salaris meer kunt uitbetalen.

Tijdens het programma hebben de deelnemers over het commerciële aspect nagedacht aan de hand van het Business Model Canvas. Een canvas dat je helpt om goed overzicht te krijgen over je businessmodel en goed na te denken over alle elementen van je business model, zoals ook het verdienmodel.

Zorg voor een terugkomplek

Bij Social Capital kunnen mensen aan de slag bij een van de sociale ondernemingen en vervolgens ook bij een van de partners waar ze mee samenwerken zoals Heineken, verschillende gemeentes en Sanquin. Het komt natuurlijk voor dat iemand toch niet op zijn plek zit en wat er vaak gebeurde is dat iemand dan weer gelijk terugvalt in een uitkering. Dat geeft geen vertrouwen.

Bij Social Capital doen ze dit anders. Zij hebben terugkomplekken gecreëerd. Dit zijn arbeidsplaatsen waarop mensen altijd kunnen terugvallen, mocht het niet lukken op plek waar ze waren geplaatst. Daar komt lef bij kijken, maar uiteindelijk doet dat heel veel voor de mensen die je aan een baan helpt.   

Nog een laatste tip van Wouter? Uiteindelijk moet je het gewoon doen, heb lef om het anders te doen, daar help je heel veel mensen mee!

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit thema?

Neem gerust contact op!

Marieke Boeije marieke.boeije@lsabewoners.nl
Leonie Bank leonie@social-enterprise.nl

Dromen, vooruitzichten en ambities van vijf bewonersbedrijven

Een nieuwe editie Pitchen voor Impact! Dit jaar doen vijf gedreven bewonersbedrijven mee aan het trainingsprogramma van LSA Bewoners, KNHM-foundation en Social Enterprise NL. Op donderdag 3 november vond de eerste trainingsdag plaats. Hier lees je meer over de deelnemers en hun dromen, plannen en ambities.

Verenging Broedmachine | Beverwijk

De broedmachine is een plek waar creatieve en startende ondernemers terecht kunnen om te experimenteren en te maken. In het gebouw vind je gedeelde werkplaatsen, oefenruimtes en flexwerkplekken waar techniek, innovatie en cultureel ondernemerschap centraal staat. De vereniging biedt voornamelijk een plek, maar ze zien als verhuurder dat veel activiteiten van makers ten dienste komen van de buurt. Daarmee is het een plek van en voor de buurt. Na 5,5 jaar een pand te huren, wil de vereniging het pand graag in eigendom. Met het traject willen ze een stevig verdienmodel neerzetten om hopelijk het pand ooit te kunnen kopen.

Dorpshuis Lekkerkerk | Lekkerkerk 

Dorpshuis Lekkerkerk fungeert als een ontmoetingspunt waar bewoners en bezoekers kunnen samenkomen. Bezoekers beschrijven het als een ‘warm, kloppend hart binnen het dorp’. Het is een open plek waar verenigingen terecht kunnen om ruimtes te huren of te gebruiken voor activiteiten. Hierin wordt plek geboden voor kunst, cultuur en geschiedenis. Ook is er dagelijks voldoende ruimte voor een kop koffie tussendoor, een lekkere lunch of een uitgebreid diner. Het buurtcentrum moet in de toekomst dienen als thuisbasis van verenigingen, ook zijn er plannen om de bibliotheek in te richten in het pand. Hier is vanuit bewoners veel vraag naar. Helaas zal de gemeente stoppen met het subsidiëren hiervan. Om het hart van Lekkerkerk niet verloren te laten gaan wil het Dorpshuis in het trainingstraject graag een sterk verdienmodel opstellen, om uiteindelijk het dorpshuis te kopen van de gemeente en het hart van Lekkerkerk niet verloren te laten gaan.

Kidsacademy | Bewonersbedrijven Almere

De Kidsacademy is een buurtkamer waar kinderen centraal staan. Er vinden dagelijks leuke activiteiten plaats georganiseerd voor kinderen uit de buurt. Momenteel kunnen kinderen kiezen uit diverse workshops om hun talenten te ontdekken. Denk hierbij aan kinderen laten voelen en ruiken in het bos, de natuur in en kooklessen. Ook worden trainingen geboden aan ouders met betrekking tot opvoedproblemen, of om juist te leren hoe zij een nog betere band kunnen creëren met hun kind om hun weerbaarheid in de samenleving te vergroten. Grote ambities dus!

De buurtkamer ligt centraal in Almere tussen 4 scholen. De opbouwwerker en de medewerkers van Kidsacademy vinden dat er in Almere een eigen plek moet komen, waar kinderen zichzelf vrij kunnen ontdekken. Hiervoor is een inkomstenstroom nodig. Momenteel doen zij dit nog vanuit subsidies. Kidsacademy wil tijdens het programma leren om een stevige begroting op te stellen om financieel op eigen benen te kunnen staan.

Ambities van Het Bollenpandje | Bewonersbedrijven Rotterdam

Het Bollenpandje is een ontmoetingsruimte in Rotterdam Bospolder-Tussendijken. De buurtkamer is de ruimte van en voor bewoners: er wordt gewerkt op basis van community building. Bewoners kunnen onder andere voor elkaar koken en elkaar steunen in de dagelijkse verplichtingen, zoals het aanvragen van een toeslag of het regelen van een energiecontract. In de buurtkamer is iedereen vrij om binnen te lopen. Ook kunnen organisaties ruimtes huren voor het geven van trainingen of cursussen. De opbrengst hiervan zal uiteindelijk is geïnvesteerd in de buurtkamer, waarmee het weer ten goede komt aan de buurt. Het Bollenpandje financiert dit momenteel vanuit subsidies, fondsen, of het verhuren van locaties. Het is een van hun grote ambities een businessmodel te kunnen neerzetten, om uiteindelijk niet meer afhankelijk te zijn van financiering van derden en om op lange termijn een eigen pand te kopen.

Ambities van Ekohouse  | Boekel

Ekohouse is een broedplaats voor initiatieven van de buurt en voor de buurt. Hier worden mensen uit de buurt samengebracht om zelfredzaamheid, buurtbedrijvigheid en de nieuwe economie vorm te geven. Dit door maak-en-doe-activiteiten met persoonlijk, maatschappelijk en ecologisch rendement. De organisatie wil samen met de buurt naar een nieuwe economie waar sociaal en lokaal centraal staat. De organisatie heeft mooie ambities en al verschillende lokale buurtinitiatieven op de markt kunnen brengen, voorbeelden hiervan zijn het Maakcafé, zakje en het afhaalwinkeltje. Al deze buurtinitiatieven zijn opgericht naar aanleiding van behoeften uit de buurt. Het Ekohouse wil meer van dit soort buurtinitiatieven ondersteunen, hiervoor is een eigen pand en businessmodel nodig. Momenteel gebruiken ze een pandje in het ecodorp. In het trainingstraject willen zij graag leren hoe zij een stevige inkomensstroom kunnen genereren, om nog meer initiatieven te steunen en uiteindelijk een plek eigendom te hebben.  

Kijk hier voor ons huidige aanbod aan trainingen voor bewonersbedrijven.

Ontmoetingswerkplaats De JoJo x MAEX: hoe gebruik je de Social Handprint?

Ontmoetingswerkplaats De JoJo:

“Binnen 2 weken staat iemand z’n eigen afdeling te runnen”

Een plek waar je kan doen waar je goed in bent, waar je kan lachen en samenwerken. Een plek om je talenten in te zetten en om je te ontplooien. Dat is Ontmoetingswerkplaats De JoJo in Sassenheim. Sinds 2019 is dit ondernemende bewonersinitiatief onderdeel van MAEX. Nu helpt de Social Handprint hen de impact te laten zien van de Jojo op de buurt.

Circulaire economie

Vandaag de dag werken 35 vrijwilligers op het Hortusplein in Sassenheim. Drie dagen per week staan zij paraat om De JoJo open te stellen voor bezoekers. Lisa vertelt: “Vorig jaar zijn we gestart met 2 pilots. Als eerste: zorgen voor algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners. Met de tweede pilot werken we aan de vraag vanuit de overheid als onderdeel van het circulair ambachtscentrum Bollenstreek.” Daarnaast vraagt De JoJo zich steeds af: Wat is nu die circulaire economie en hoe kan ik daaraan bijdragen? Uiteindelijk is het de start van een gesprek over het zien van kansen in plaats van moeilijkheden.

Eigen initiatief

Burgerinitiatieven dragen steeds vaker zelf oplossingen aan voor maatschappelijke problemen, ziet Lisa. Bewoners zien snel wat er speelt in de samenleving en wat daarvoor de oplossing is. “Een Repair Café of weggeefwinkel zijn dan leuke dingen om te runnen”. Aanmelden hoeft niet, een betaling is niet nodig. Bij De JoJo kan iedereen altijd aanschuiven. Als je zin hebt om te koken, kan je helpen. Op dinsdag kan je binnenwandelen bij het naaiatelier op de werkplaats. “Het is gewoon echt een ontmoetingsplek.”

Impact in beeld met de Social Handprint

De werkplaats draagt bij aan 12 van de 17 SDG’s en creëert 890.000 euro aan maatschappelijke waarde. Concreet en duidelijk. De Social Handprint maakt het voor Ontmoetingswerkplaats De JoJo onwijs makkelijk om dit te laten zien. “Een knutselmiddag voor ouderen, het kan lullig klinken, maar voor hen is het een wereld van verschil tussen eenzaam thuis zitten of een middag samen knutselen. Door de Social Handprint kan je dat mooi in beeld brengen en verantwoorden. Dat is heel waardevol voor een SDG-gemeente.”

Naaimachine maken in het Repair café
Naaimachine maken in het Repair café

Maatschappelijk, duurzaam en circulaire economie-aanjager

Een sociaal maatschappelijk initiatief als aanjager van duurzaamheid en de circulaire economie. Het is de volgende, logische stap volgens Lisa. “We moeten tegenwoordig naar een duurzame wereld. Ondertussen zitten er allemaal mensen thuis die zogenaamd “niks kunnen”, maar dat is gewoon niet waar.” De JoJo gelooft dat iedereen, overal, talenten kan inzetten. “Daarin is het delen en hergebruiken van spullen gewoon heel leuk.” Met behulp van de subsidie kunnen mensen nu op donderdag ook samen koken en eten bij De JoJo, mensen hoeven niet te betalen maar kunnen gewoon lekker aanschuiven. De scheidslijn tussen bezoeker, deelnemer en vrijwilliger is daarmee heel dun. “Mensen komen bij ons binnen, en binnen twee weken staan ze hun eigen afdeling te runnen, vanwege de talenten die ze immers in huis hebben.”

Bekijk hier de Social Handprint van Ontmoetingswerkplaats De JoJo.

Training Social Handprint

Wil je meer weten over de Social Handprint en de maatschappelijke impact die jouw eigen initiatief maakt op de wijk? Op 7 december organiseren we samen met MAEX een online sessie over de Social Handprint, speciaal voor bewonersinitiatieven.

Meld je hier aan!

Waterkracht, meer dan een wijkcentrum

Dit innovatieve wijkcentrum in de grootste wijk van Zutphen is een ontmoetingsplek voor de buurt, maar nog veel meer dan dat. Een ondernemend en verbindend buurtinitiatief, waar mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden zich thuis mogen voelen. De grote glazen ramen, de uitnodigende woonkamer met een grote muurschildering, lokale kunst aan de muren en de verse bloemen uit eigen moestuin maken mensen nieuwsgierig en zorgen voor een uitnodigend karakter. Binnen kun je je vermaken aan de voetbal- of pingpongtafel, je kunt een spelletje spelen uit de spelletjeskast of schaken aan de schaaktafel.

Buurtcentrum waterkracht laat zien hoe ze ondernemen met de buurt.

Inkomsten van het wijkcentrum

Wijkcentrum Waterkracht genereert haar inkomsten grotendeels uit haar horeca en zaalverhuur. In de huiskamer bestel je een citroentaart, een kop koffie of een lunch. Hierbij ligt de focus nog steeds op ontmoeten en verbinden. Afhankelijk van je inkomsten krijg je de koffie gratis of je betaalt omdat je het kunt missen. Dan koop je bijvoorbeeld de iets prijzigere latte macchiato voor jezelf of een ‘uitgestelde koffie’ voor een ander. Zo worden inkomsten gegenereerd, maar blijft het toegankelijk voor de hele buurt. Verder worden de zalen in het wijkcentrum verhuurd voor feestelijke bijeenkomsten en cursusaanbod, maar ook zakelijke vergaderingen van bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie.

Financiers

Wijkcentrum Waterkracht werkt samen met de gemeente en woningbouwcorporatie die een bijdrage leveren. Daarnaast zoeken ze vooral ook andere partners om hun visie waar te maken. Toen er bij buurtbewoners behoefte bleek om een opleiding te volgen, maar de stap naar het ROC te groot bleek, haalde het wijkcentrum zelf de opleiding in huis. Zo werd het ROC een samenwerkingspartner. Het ROC is gevraagd de entree opleiding voor volwassenen in het wijkcentrum te verzorgen. De docenten geven in Waterkracht algemene vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Daarnaast lopen de studenten stage als opstap naar een vakopleiding, bijvoorbeeld tot fietsenmaker. Toen duidelijk werd dat het taalniveau van de opleiding voor sommigen nog te hoog lag namen ze tijdelijk een taaldocent in huis. Deze gaf wekelijks les om de deelnemers klaar te stomen voor de opleiding.

Maakplaats in ontwikkeling

Het wijkcentrum heeft een tech-lab geopend met behulp van vrijwilligers uit de buurt, sponsoring van een lokaal fonds en gereedschap dat is gedoneerd door vrienden en bekenden uit de buurt. Dit zijn de eerste stappen tot het ontwikkelen van een maakplaats voor de buurt, met 3D-printer en andere toffe apparatuur. Hier zullen creatieve workshops worden gegeven, gratis en tegen betaling, en zal een kleine bijdrage worden gevraagd voor het gebruik van de werkplaats. Dit leidt tot extra verdiensten, maar behoudt toch de toegankelijkheid voor iedereen.

Meer weten? Lees hier meer over Wijkcentrum Waterkracht. En bekijk hier ons huidige aanbod aan trainingen en bijeenkomsten.

Toonaangevende partijen slaan de handen ineen om toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren

Elf toonaangevende partijen in de wereld van sociaal ondernemerschap, maatschappelijk vastgoed en financiering slaan de handen ineen om de toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren. 

Nieuwe entiteit die verhuurt en aankoopt

De tien partijen verbinden zich nu aan de ambitie om een nieuwe entiteit op te richten die (maatschappelijk) vastgoed aankoopt en dit verhuurt aan bewonersbedrijven en leningen verstrekt aan bewonersbedrijven die zelf het vastgoed willen aankopen. “Door maatschappelijk vastgoed aan te kopen en dit onder aantrekkelijke voorwaarden aan bewonersbedrijven te verhuren zorgen we ervoor dat zij zich volledig kunnen focussen op hun maatschappelijke activiteiten en een lange termijn strategie kunnen bouwen.” aldus Arno Boon directeur van BOEi.  Jitske Tiemersma, directeur van KNHM foundation: “Wij verstrekken al langer met succes leningen aan bewonersbedrijven voor investeringen in vastgoed. Door deze samenwerking kunnen wij onze impact vergroten en meer bewonersbedrijven helpen hun pand zeker te stellen voor de toekomst.”

Copyright: John Voermans

Bewonersbedrijven cruciaal voor leefbaarheid in wijk of buurt

Bewonersbedrijven zijn sociale ondernemingen voor en door burgers die bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk of buurt, van grote steden tot krimpgebieden. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een eigen plek voor bewonersbedrijven doorslaggevend is voor het bereiken van hun maatschappelijke missie. Nu de leefbaarheid op steeds op meer plekken onder druk staat is het cruciaal de positie van bewonersbedrijven te versterken.[1]

MoU resultaat van tweejarig traject

Het tekenen van de MoU is het eindresultaat van het tweejarig project “Social finance for community based social enterprises” uitgevoerd door Social Enterprise NL, LSA, Stichting DOEN en KNHM foundation en is gefinancierd door de Europese Commissie. Bij het project waren meer dan 50 experts, ondernemers, wetenschappers en financiers betrokken. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties: Kapitaal voor de Buurt en Eigen Haard is Goud Waard. De verwachting is dat de nieuwe organisatie binnen een jaar van start kan gaan.

[1]https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/leefbaarheid-193-wijken-structureel-onder-druk en Kapitaal_voor_de_buurt_-_toegang_tot_financiering_voor_bewonersbedrijven.pdf (social-enterprise.nl)

Zet je initiatief op de kaart; vijf tips om vandaag mee te starten

Jullie zijn al lekker bezig. Steeds meer bewoners weten jullie te vinden. Jullie organiseren leuke activiteiten en de groep rond jullie initiatief groeit. Fijn en goed voor de energie. Jullie willen meer. Meer activiteiten, meer zichtbaarheid en meer bewoners bereiken. Dat kan ook. Het wordt tijd dat jullie jezelf nog beter op de kaart zetten. We hebben vijf tips voor je op een rijtje gezet waar je vandaag al mee aan de slag kunt.


Sta jij al op de kaart?

Voordat je aan de slag gaat met onze tips vinden we het leuk als je jullie initiatief ook bij ons op de kaart zet. Hoe? Vul je gegevens hieronder in en wij zetten een keer in de week alle nieuwe initiatieven op de kaart. Doe je mee?

Vijf tips om vandaag nog mee te beginnen

1. Ga op zoek naar je sterke punten

Weten jullie wel wat jullie sterke punten zijn? Vraag het aan mensen in jullie omgeving. Denk aan deelnemers, buurtgenoten en andere mensen die jullie bewonersbedrijf kennen.
Vraag ze wat volgens hen jullie sterke punten zijn. Ga op jacht naar specifieke antwoorden. “Het is zo gezellig” is dat niet. Vraag dan door. “Waarom is het bij ons zo gezellig?”.
Hoe beter je weet wat jullie bijzonder maakt, hoe makkelijker het wordt om jullie verhaal te vertellen.

2. Ontwikkel een interessant verhaal

Zorg dat je kort en krachtig kunt vertellen over jullie initiatief. Begin niet met: “Nou Jan, die had een idee en hij liep hier al een tijdje op te broeden. Bij de gemeente kwam hij niet echt verder, maar hij wilde niet stoppen. Toen…. en toen….. en toen”.  Aandacht vasthouden is steeds moeilijker voor mensen. We zijn steeds meer geneigd om te swipen als we iets niet interessant vinden. Ook in een gesprek haken mensen soms af, voordat je je punt hebt gemaakt. Zorg daarom voor een interessant verhaal. Gebruik daarbij ook je sterke punten van punt 1.
Wat doe je, voor wie doe je dat en wat is het effect van wat je doet voor de mensen. Als je ook nog kort kan vertellen wat jou anders maakt dan anderen. Heb je de aandacht.

3. Deel positieve ervaringen

Mensen zijn op zoek naar mensen die vrolijk, enthousiast en positief zijn. Zeker in deze tijd. Hoe verleidelijk het ook is om je ongenoegen te delen of te wijzen op wat er niet goed gaat. Draai het om. Wat wil je wel. Wat bereik je wel of wat heb je nodig. 
Spreek samen af dat jullie ook op de website en op social media op een positieve manier spreken en delen. 

4. Wees zichtbaar op social media

Gebruik de socials. Denk van tevoren goed na op welke kanalen je zichtbaar wilt zijn. Je hoeft niet op Facebook en op Twitter en op TikTok en op Instagram en op Linkedin actief te zijn.  Met wie wil je contact en waar zijn deze mensen te vinden? Beantwoord samen deze vragen en ga aan de hand daarvan aan de slag.  Het kan heel logisch zijn om als initiatiefnemer op Linkedin te laten zien hoeveel impact jullie maken met jullie ontmoetingsplek voor jongeren. Voor de jongeren zelf maak je leuke filmpjes op TikTok.
Daardoor zijn de contactpersonen bij de gemeente en anderen uit jullie professionele netwerk op de hoogte van jullie mooie werk. Met de jongeren maken jullie lol op TikTok. Zij delen jullie filmpjes met hun vrienden van school die ook een keer komen kijken. Dat is wat je wilt. Kies bewust.

5. Werk aan je relatie met lokale en regionale media

Voor je zichtbaarheid is het belangrijk om een goede relatie te hebben met de regionale en lokale media. Ook al leest jullie doelgroep deze kleine krantjes of website niet. De ondernemers en ambtenaren uit jullie gemeente doen dat wel. Het is handig als je ook onder deze groep werkt aan je naamsbekendheid. De journalisten bij de lokale kranten en websites zijn altijd blij met tips voor nieuws. Kijk op de site of in de krant in het colofon voor de gegevens van de redactie. Bel gewoon eens op. Leg uit wat je doet en dat je het leuk zou vinden een keer in de krant te staan. Vraag hoe zij graag informatie aangeleverd krijgen. Dat is een mooie eerste stap in het opbouwen van een relatie. En wil je een bericht maken voor de media. Kijk dan eens hier voor tips voor het schrijven van een persbericht.

Zet je initiatief ook bij ons op de kaart!

Onze droom is in elke gemeente een bewonersbedrijf. Daarom willen we graag in kaart brengen hoeveel bewoners al ondernemend bezig zijn. Vind je jezelf nog geen bewonersbedrijf? Maakt niets uit. Als jij met mensen uit de buurt iets organiseert met en voor de buurt dan hoor je wat ons betreft op de kaart. Alle succesvolle bewonersbedrijven zijn klein begonnen.  Laat je gegevens hier achter en dan zetten wij jou op de kaart!