Bewonersbedrijf Slangenburg

In 2007 opende dit bewonersbedrijf in Doetinchem haar deuren. Ondanks de titel ‘zorgboerderij’ is er geen sprake van een agrarisch bedrijf met veeteelt of akkerbouw. De werkzaamheden die ze aanbieden hebben namelijk veelal te maken met bosbouw, natuurbeheer en allround terreinonderhoud.  

Zorgboerderij Slangenburg biedt persoonlijke ondersteuning bij het vormgeven van arbeidsmatige dagbesteding. Hierbij creëren ze participatiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Financiering

Het bewonersbedrijf heeft een manier gevonden om hun projecten te financieren. Grote bedrijven die samenwerken met de overheid krijgen vaak een Social return on investment (SROI) verplichting opgelegd. Doordat de zorgboerderij nu een sociale onderneming is, kunnen ze oogstaandelen uitgeven vanuit hun tuin waardoor de bedrijven kunnen voldoen aan hun SROI verplichting en de zorgboerderij al hun lopende kosten van het voedselproject kan dekken.   

Stichting en doorgegroeid naar bewonersbedrijf

Op 23 december 2021 was het zover; de zorgboerderij werd een stichting! Het project groeide aan alle kanten waardoor het steeds meer van belang werd dat ze de activiteiten zouden opnemen in een organisatievorm die recht doet aan hun missie. Sinds de oprichting in 2007 is de zorgboerderij een eenmanszaak. Lekker makkelijk en overzichtelijk, zolang het een kleine organisatie is. Toen ze meer dan tien beroepskrachten aan het werk, drie locaties en een veelvoud aan bedrijfjes hadden was de eenmanszaak niet langer passend voor dit initiatief wat is doorgegroeid tot bewonersbedrijf.

Sociale onderneming

Naast de stichting zijn er ook een tweetal werkbedrijven opgericht; de sociale onderneming HartWerk B.V. en HartenBoeren.org. In de HartWerk B.V. werken ze aan alle (semi)commerciële activiteiten; Natuurkampeerterrein Distelheide, Lunchroom Buuls, het groenbedrijf, de Straten Generaal, Naobersap en de Houtwerkplaats. Met de opbrengst van deze projecten ondersteunen ze de zorgboerderij en de HartenBoeren. De HartenBoeren is een doorontwikkeling van de VriendenTuinen. Hierbij verbouwen ze groenten die worden geschonken aan de Voedselbanken en Mini Mannamarkt. Dit hele proces wordt in kaart gebracht en daarna wordt er dan een werkbare formule van gemaakt die op andere plekken gekopieerd kan worden.

Tot slot vind je hier meer informatie over de Zorgboerderij Slangenburg. Wil je ook ondernemen met je buurt? Kijk hier voor ons huidige aanbod aan trainingen en bijeenkomsten.

Het bewonersbedrijf van boven af gezien.

Foto: Studio Chevalking

Commercieel denken als ingrediënt voor betaalde banen in je buurt

Bewonersbedrijven staan of vallen vaak bij de inzet van bevlogen en gedreven vrijwilligers uit de buurt. Vaak hebben deze vrijwilligers die zo veel betekenen voor het bewonersbedrijf geen vaste baan, omdat zij door omstandigheden lastig aan het werk komen op de reguliere arbeidsmarkt. Zowel voor het bewonersbedrijf als voor de vrijwilliger zou een betaalde baan bij het bewonersbedrijf een hele mooie uitkomst zijn, maar hoe creëer je zo’n betaalde baan? Commercieel denken kan een uitkomst bieden.

In ons nieuwe programma Banen voor je Buurt gingen we samen met Start Foundation en acht deelnemende bewonersinitiatieven op zoek naar kansen voor nieuwe betaalde banen op de parallelle arbeidsmarkt.

Een van de sprekers tijdens het programma is Wouter de Vaal. Hij is operationeel directeur bij Social Capital; een jong (2021) en ambitieus bedrijf, dat ontstaan is vanuit een gedeelde visie van HEINEKEN Nederland en twee sociale ondernemingen: Happy Tosti en Milieuwerk. Met Social Capital creëren ze werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dat doen ze op twee manieren. Ze detacheren bij verschillende sociale ondernemingen en ze nemen zelf mensen in dienst. Inmiddels hebben ze in korte tijd al 200 werkplekken gecreeërd en hebben ze de ambitie om vóór 2030 2.500 betaalde banen te creëren. Een mooie stap richting hun uiteindelijke droom; een leuke en betaalbare baan voor iedereen met een arbeidsbeperking die wil werken.

Maar hoe doe je dat? Een aantal tips aan de hand van het verhaal van Wouter van Social Capital.

Commercieel denken i.p.v. alleen maar sociaal

Het sociale en maatschappelijke aspect zit vaak goed bij bewonersbedrijven en dat is vaak ook van waaruit wordt gedacht. Als je (duurzame) banen wil creëren voor mensen uit de buurt is het óók belangrijk om commercieel te denken. Denk na hoe je inkomstenstromen kunt genereren door bijvoorbeeld de verkoop van een product of dienst. Alleen als je een goed verdienmodel hebt kun je mensen ook een duurzame baan bieden. Je wil voorkomen dat je mensen na een paar maanden geen salaris meer kunt uitbetalen.

Tijdens het programma hebben de deelnemers over het commerciële aspect nagedacht aan de hand van het Business Model Canvas. Een canvas dat je helpt om goed overzicht te krijgen over je businessmodel en goed na te denken over alle elementen van je business model, zoals ook het verdienmodel.

Zorg voor een terugkomplek

Bij Social Capital kunnen mensen aan de slag bij een van de sociale ondernemingen en vervolgens ook bij een van de partners waar ze mee samenwerken zoals Heineken, verschillende gemeentes en Sanquin. Het komt natuurlijk voor dat iemand toch niet op zijn plek zit en wat er vaak gebeurde is dat iemand dan weer gelijk terugvalt in een uitkering. Dat geeft geen vertrouwen.

Bij Social Capital doen ze dit anders. Zij hebben terugkomplekken gecreëerd. Dit zijn arbeidsplaatsen waarop mensen altijd kunnen terugvallen, mocht het niet lukken op plek waar ze waren geplaatst. Daar komt lef bij kijken, maar uiteindelijk doet dat heel veel voor de mensen die je aan een baan helpt.   

Nog een laatste tip van Wouter? Uiteindelijk moet je het gewoon doen, heb lef om het anders te doen, daar help je heel veel mensen mee!

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit thema?

Neem gerust contact op!

Marieke Boeije marieke.boeije@lsabewoners.nl
Leonie Bank leonie@social-enterprise.nl

Dromen, vooruitzichten en ambities van 5 bewonersinitiatieven 

Een nieuwe editie Pitchen voor Impact! Dit jaar doen 5 gedreven bewonersinitiatieven mee aan het trainingsprogramma van LSA Bewoners, KNHM-foundation en Social Enterprise NL. Op donderdag 3 november vond de eerste trainingsdag plaats. Hier lees je meer over de deelnemers en hun dromen, plannen en ambities.

Verenging Broedmachine | Beverwijk

De broedmachine is een plek waar creatieve en startende ondernemers terecht kunnen om te experimenteren en te maken. In het gebouw vind je gedeelde werkplaatsen, oefenruimtes en flexwerkplekken waar techniek, innovatie en cultureel ondernemerschap centraal staat. De vereniging biedt voornamelijk een plek, maar ze zien als verhuurder dat veel activiteiten van makers ten dienste komen van de buurt. Daarmee is het een plek van en voor de buurt. Na 5,5 jaar een pand te huren, wil de vereniging het pand graag in eigendom. Met het traject willen ze een stevig verdienmodel neerzetten om hopelijk het pand ooit te kunnen kopen.

Dorpshuis Lekkerkerk | Lekkerkerk 

Dorpshuis Lekkerkerk fungeert als een ontmoetingspunt waar bewoners en bezoekers kunnen samenkomen. Bezoekers beschrijven het als een ‘warm, kloppend hart binnen het dorp’. Het is een open plek waar verenigingen terecht kunnen om ruimtes te huren of te gebruiken voor activiteiten. Hierin wordt plek geboden voor kunst, cultuur en geschiedenis. Ook is er dagelijks voldoende ruimte voor een kop koffie tussendoor, een lekkere lunch of een uitgebreid diner. Het buurtcentrum moet in de toekomst dienen als thuisbasis van verenigingen, ook zijn er plannen om de bibliotheek in te richten in het pand. Hier is vanuit bewoners veel vraag naar. Helaas zal de gemeente stoppen met het subsidiëren hiervan. Om het hart van Lekkerkerk niet verloren te laten gaan wil het Dorpshuis in het trainingstraject graag een sterk verdienmodel opstellen, om uiteindelijk het dorpshuis te kopen van de gemeente en het hart van Lekkerkerk niet verloren te laten gaan.

Kidsacademy | Almere

De Kidsacademy is een buurtkamer waar kinderen centraal staan. Er worden dagelijks leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen uit de buurt. Momenteel kunnen kinderen kiezen uit 8 diverse workshops om hun talenten te ontdekken. Denk hierbij aan kinderen laten voelen en ruiken in het bos, de natuur in en kooklessen. Ook worden trainingen geboden aan ouders met betrekking tot opvoedproblemen, of om juist te leren hoe zij een nog betere band kunnen creëren met hun kind om hun weerbaarheid in de samenleving te vergroten.  De buurtkamer ligt centraal in Almere tussen 4 scholen. De opbouwwerker en de medewerkers van Kidsacademy vinden dat er in Almere een eigen plek moet komen, waar kinderen zichzelf vrij kunnen ontdekken. Hiervoor is een inkomstenstroom nodig. Momenteel doen zij dit nog vanuit subsidies. Kidsacademy wil tijdens het programma leren om een stevige begroting op te stellen om financieel op eigen benen te kunnen staan. Ze werken toe naar een stevige pitch richting de 4 scholen.

Het Bollenpandje | Rotterdam

Het Bollenpandje is een ontmoetingsruimte in Rotterdam Bospolder-Tussendijken. De buurtkamer is de ruimte van en voor bewoners: er wordt gewerkt op basis van community building. Bewoners kunnen onder andere voor elkaar koken en elkaar steunen in de dagelijkse verplichtingen, zoals het aanvragen van een toeslag of het regelen van een energiecontract. In de buurtkamer is iedereen vrij om binnen te lopen. Ook kunnen organisaties ruimtes huren voor het geven van trainingen of cursussen. De opbrengst hiervan wordt uiteindelijk weer geïnvesteerd in de buurtkamer, waarmee het weer ten goede komt aan de buurt. Het Bollenpandje financiert dit momenteel vanuit subsidies, fondsen, of het verhuren van locaties. In het traject hopen zij een businessmodel te kunnen neerzetten, om uiteindelijk niet meer afhankelijk te zijn van financiering van derden en om op lange termijn een eigen pand te kopen.

Ekohouse  | Boekel

Ekohouse is een broedplaats voor initiatieven van de buurt en voor de buurt. Hier worden mensen uit de buurt samengebracht om zelfredzaamheid, buurtbedrijvigheid en de nieuwe economie vorm te geven. Dit door maak-en-doe-activiteiten met persoonlijk, maatschappelijk en ecologisch rendement. De organisatie wil samen met de buurt naar een nieuwe economie waar sociaal en lokaal centraal staat. De organisatie heeft al verschillende lokale buurtinitiatieven op de markt kunnen brengen, voorbeelden hiervan zijn het Maakcafé, zakje en het afhaalwinkeltje. Al deze buurtinitiatieven zijn opgericht naar aanleiding van behoeften uit de buurt. Het Ekohouse wil meer van dit soort buurtinitiatieven ondersteunen, hiervoor is een eigen pand en businessmodel nodig. Momenteel gebruiken ze een pandje in het ecodorp. In het trainingstraject willen zij graag leren hoe zij een stevige inkomensstroom kunnen genereren, om nog meer initiatieven te steunen en uiteindelijk een plek eigendom te hebben.  

Ontmoetingswerkplaats De JoJo x MAEX: hoe gebruik je de Social Handprint?

Ontmoetingswerkplaats De JoJo:

“Binnen 2 weken staat iemand z’n eigen afdeling te runnen”

Een plek waar je kan doen waar je goed in bent. Een plek waar je kan lachen en samenwerken. Een plek om je talenten in te zetten. Een plek om je te ontplooien. Dat is Ontmoetingswerkplaats De JoJo in Sassenheim. Sinds 2019 is dit ondernemende bewonersinitiatief onderdeel van MAEX. Nu helpt de Social Handprint hen de impact te laten zien van de Jojo op de buurt.

Circulaire economie

Vandaag de dag werken 35 vrijwilligers op het Hortusplein in Sassenheim. Drie dagen per week staan zij paraat om De JoJo open te stellen voor bezoekers. Lisa vertelt: “Vorig jaar zijn we gestart met 2 pilots. Als eerste: zorgen voor algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners. Met de tweede pilot werken we aan de vraag vanuit de overheid als onderdeel van het circulair ambachtscentrum Bollenstreek.” Daarnaast vraagt De JoJo zich steeds af: Wat is nu die circulaire economie en hoe kan ik daaraan bijdragen? Het is de start van een gesprek over het zien van kansen in plaats van moeilijkheden.

Eigen initiatief

Burgerinitiatieven dragen steeds vaker zelf oplossingen aan voor maatschappelijke problemen, ziet Lisa. Bewoners zien snel wat er speelt in de samenleving en wat daarvoor de oplossing is. “Een Repair Café of weggeefwinkel zijn dan leuke dingen om te runnen”. Aanmelden hoeft niet, een betaling is niet nodig. Bij De JoJo kan iedereen altijd aanschuiven. Als je zin hebt om te koken, kan je helpen. Op dinsdag kan je binnenwandelen bij het naaiatelier op de werkplaats. “Het is gewoon echt een ontmoetingsplek.”

De impact van een knutselmiddag

De werkplaats draagt bij aan 12 van de 17 SDG’s en creëert 890.000 euro aan maatschappelijke waarde. Concreet en duidelijk. De Social Handprint maakt het voor Ontmoetingswerkplaats De JoJo onwijs makkelijk om dit te laten zien. “Een knutselmiddag voor ouderen, het kan lullig klinken, maar voor hen is het een wereld van verschil tussen eenzaam thuis zitten of een middag samen knutselen. Door de Social Handprint kan je dat mooi in beeld brengen en verantwoorden. Dat is heel waardevol voor een SDG-gemeente.”

Naaimachine maken in het Repair café
Naaimachine maken in het Repair café

Maatschappelijk, duurzaam en circulaire economie-aanjager

Een sociaal maatschappelijk initiatief als aanjager van duurzaamheid en de circulaire economie. Het is de volgende, logische stap volgens Lisa. “We moeten naar een duurzame wereld. Ondertussen zitten er allemaal mensen thuis die zogenaamd “niks kunnen”, maar dat is gewoon niet waar.” De JoJo gelooft dat iedereen, overal, talenten kan inzetten. “Daarin is het delen en hergebruiken van spullen gewoon heel leuk.” Met behulp van de subsidie kunnen mensen nu op donderdag ook samen koken en eten bij De JoJo, mensen hoeven niet te betalen maar kunnen gewoon lekker aanschuiven. De scheidslijn tussen bezoeker, deelnemer en vrijwilliger is heel dun. “Mensen komen bij ons binnen, en binnen 2 weken staan ze hun eigen afdeling te runnen, met de talenten die ze in huis hebben.”

Bekijk hier de Social Handprint van Ontmoetingswerkplaats De JoJo.

Wil je meer weten over de Social Handprint en de maatschappelijke impact die jouw eigen initiatief maakt op de wijk? Op 7 december organiseren we samen met MAEX een online sessie over de Social Handprint, speciaal voor bewonersinitiatieven.

Meld je hier aan!

Waterkracht, meer dan een wijkcentrum

Dit innovatieve wijkcentrum in de grootste wijk van Zutphen is een ontmoetingsplek voor de buurt, maar nog veel meer dan dat. Een ondernemend en verbindend buurtinitiatief, waar mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden zich thuis mogen voelen. De grote glazen ramen, de uitnodigende woonkamer met een grote muurschildering, lokale kunst aan de muren en de verse bloemen uit eigen moestuin maken mensen nieuwsgierig en zorgen voor een uitnodigend karakter. Binnen kun je je vermaken aan de voetbal- of pingpongtafel, je kunt een spelletje spelen uit de spelletjeskast of schaken aan de schaaktafel.

Buurtcentrum waterkracht laat zien hoe ze ondernemen met de buurt.

Inkomsten

Wijkcentrum Waterkracht genereert haar inkomsten grotendeels uit haar horeca en zaalverhuur. In de huiskamer bestel je een citroentaart, een kop koffie of een lunch. Hierbij ligt de focus nog steeds op ontmoeten en verbinden. Afhankelijk van je inkomsten krijg je de koffie gratis of je betaalt omdat je het kunt missen. Dan koop je bijvoorbeeld de iets prijzigere latte macchiato voor jezelf of een ‘uitgestelde koffie’ voor een ander. Zo worden inkomsten gegenereerd, maar blijft het toegankelijk voor de hele buurt. Verder worden de zalen in het wijkcentrum verhuurd voor feestelijke bijeenkomsten en cursusaanbod, maar ook zakelijke vergaderingen van bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie.

Financiers

Wijkcentrum Waterkracht werkt samen met de gemeente en woningbouwcorporatie die een bijdrage leveren. Daarnaast zoeken ze vooral ook andere partners om hun visie waar te maken. Toen er bij buurtbewoners behoefte bleek om een opleiding te volgen, maar de stap naar het ROC te groot bleek, haalde het wijkcentrum zelf de opleiding in huis. Zo werd het ROC een samenwerkingspartner. Het ROC werd gevraagd de entree opleiding voor volwassenen in het wijkcentrum te verzorgen. De docenten geven in Waterkracht algemene vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Daarnaast lopen de studenten stage als opstap naar een vakopleiding, bijvoorbeeld tot fietsenmaker. Toen duidelijk werd dat het taalniveau van de opleiding voor sommigen nog te hoog lag namen ze tijdelijk een taaldocent in huis. Deze gaf wekelijks les om de deelnemers klaar te stomen voor de opleiding.

Maakplaats in ontwikkeling

Het wijkcentrum heeft een tech-lab geopend met behulp van vrijwilligers uit de buurt, sponsoring van een lokaal fonds en gereedschap dat werd gedoneerd door vrienden en bekenden uit de buurt. Dit zijn de eerste stappen tot het ontwikkelen van een maakplaats voor de buurt, met 3D-printer en andere toffe apparatuur. Hier zullen creatieve workshops worden gegeven, gratis en tegen betaling, en wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het gebruik van de werkplaats. Dit leidt tot extra verdiensten, maar behoudt toch de toegankelijkheid voor iedereen.

Meer weten? Lees hier meer over Wijkcentrum Waterkracht

Toonaangevende partijen slaan de handen ineen om toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren

Elf toonaangevende partijen in de wereld van sociaal ondernemerschap, maatschappelijk vastgoed en financiering slaan de handen ineen om de toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren. 

Nieuwe entiteit die verhuurt en aankoopt

De tien partijen verbinden zich nu aan de ambitie om een nieuwe entiteit op te richten die (maatschappelijk) vastgoed aankoopt en dit verhuurt aan bewonersbedrijven en leningen verstrekt aan bewonersbedrijven die zelf het vastgoed willen aankopen. “Door maatschappelijk vastgoed aan te kopen en dit onder aantrekkelijke voorwaarden aan bewonersbedrijven te verhuren zorgen we ervoor dat zij zich volledig kunnen focussen op hun maatschappelijke activiteiten en een lange termijn strategie kunnen bouwen.” aldus Arno Boon directeur van BOEi.  Jitske Tiemersma, directeur van KNHM foundation: “Wij verstrekken al langer met succes leningen aan bewonersbedrijven voor investeringen in vastgoed. Door deze samenwerking kunnen wij onze impact vergroten en meer bewonersbedrijven helpen hun pand zeker te stellen voor de toekomst.”

Copyright: John Voermans

Bewonersbedrijven cruciaal voor leefbaarheid in wijk of buurt

Bewonersbedrijven zijn sociale ondernemingen voor en door burgers die bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk of buurt, van grote steden tot krimpgebieden. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een eigen plek voor bewonersbedrijven doorslaggevend is voor het bereiken van hun maatschappelijke missie. Nu de leefbaarheid op steeds op meer plekken onder druk staat is het cruciaal de positie van bewonersbedrijven te versterken.[1]

MoU resultaat van tweejarig traject

Het tekenen van de MoU is het eindresultaat van het tweejarig project “Social finance for community based social enterprises” uitgevoerd door Social Enterprise NL, LSA, Stichting DOEN en KNHM foundation en is gefinancierd door de Europese Commissie. Bij het project waren meer dan 50 experts, ondernemers, wetenschappers en financiers betrokken. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties: Kapitaal voor de Buurt en Eigen Haard is Goud Waard. De verwachting is dat de nieuwe organisatie binnen een jaar van start kan gaan.

[1]https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/leefbaarheid-193-wijken-structureel-onder-druk en Kapitaal_voor_de_buurt_-_toegang_tot_financiering_voor_bewonersbedrijven.pdf (social-enterprise.nl)

Zet je initiatief op de kaart; vijf tips om vandaag mee te starten

Jullie zijn al lekker bezig. Steeds meer bewoners weten jullie te vinden. Jullie organiseren leuke activiteiten en de groep rond jullie initiatief groeit. Fijn en goed voor de energie. Jullie willen meer. Meer activiteiten, meer zichtbaarheid en meer bewoners bereiken. Dat kan ook. Het wordt tijd dat jullie jezelf nog beter op de kaart zetten. We hebben vijf tips voor je op een rijtje gezet waar je vandaag al mee aan de slag kunt.


Sta jij al op de kaart?

Voordat je aan de slag gaat met onze tips vinden we het leuk als je jullie initiatief ook bij ons op de kaart zet. Hoe? Vul je gegevens hieronder in en wij zetten een keer in de week alle nieuwe initiatieven op de kaart. Doe je mee?

Vijf tips om vandaag nog mee te beginnen

1. Ga op zoek naar je sterke punten

Weten jullie wel wat jullie sterke punten zijn? Vraag het aan mensen in jullie omgeving. Denk aan deelnemers, buurtgenoten en andere mensen die jullie bewonersbedrijf kennen.
Vraag ze wat volgens hen jullie sterke punten zijn. Ga op jacht naar specifieke antwoorden. “Het is zo gezellig” is dat niet. Vraag dan door. “Waarom is het bij ons zo gezellig?”.
Hoe beter je weet wat jullie bijzonder maakt, hoe makkelijker het wordt om jullie verhaal te vertellen.

2. Ontwikkel een interessant verhaal

Zorg dat je kort en krachtig kunt vertellen over jullie initiatief. Begin niet met: “Nou Jan, die had een idee en hij liep hier al een tijdje op te broeden. Bij de gemeente kwam hij niet echt verder, maar hij wilde niet stoppen. Toen…. en toen….. en toen”.  Aandacht vasthouden is steeds moeilijker voor mensen. We zijn steeds meer geneigd om te swipen als we iets niet interessant vinden. Ook in een gesprek haken mensen soms af, voordat je je punt hebt gemaakt. Zorg daarom voor een interessant verhaal. Gebruik daarbij ook je sterke punten van punt 1.
Wat doe je, voor wie doe je dat en wat is het effect van wat je doet voor de mensen. Als je ook nog kort kan vertellen wat jou anders maakt dan anderen. Heb je de aandacht.

3. Deel positieve ervaringen

Mensen zijn op zoek naar mensen die vrolijk, enthousiast en positief zijn. Zeker in deze tijd. Hoe verleidelijk het ook is om je ongenoegen te delen of te wijzen op wat er niet goed gaat. Draai het om. Wat wil je wel. Wat bereik je wel of wat heb je nodig. 
Spreek samen af dat jullie ook op de website en op social media op een positieve manier spreken en delen. 

4. Wees zichtbaar op social media

Gebruik de socials. Denk van tevoren goed na op welke kanalen je zichtbaar wilt zijn. Je hoeft niet op Facebook en op Twitter en op TikTok en op Instagram en op Linkedin actief te zijn.  Met wie wil je contact en waar zijn deze mensen te vinden? Beantwoord samen deze vragen en ga aan de hand daarvan aan de slag.  Het kan heel logisch zijn om als initiatiefnemer op Linkedin te laten zien hoeveel impact jullie maken met jullie ontmoetingsplek voor jongeren. Voor de jongeren zelf maak je leuke filmpjes op TikTok.
Daardoor zijn de contactpersonen bij de gemeente en anderen uit jullie professionele netwerk op de hoogte van jullie mooie werk. Met de jongeren maken jullie lol op TikTok. Zij delen jullie filmpjes met hun vrienden van school die ook een keer komen kijken. Dat is wat je wilt. Kies bewust.

5. Werk aan je relatie met lokale en regionale media

Voor je zichtbaarheid is het belangrijk om een goede relatie te hebben met de regionale en lokale media. Ook al leest jullie doelgroep deze kleine krantjes of website niet. De ondernemers en ambtenaren uit jullie gemeente doen dat wel. Het is handig als je ook onder deze groep werkt aan je naamsbekendheid. De journalisten bij de lokale kranten en websites zijn altijd blij met tips voor nieuws. Kijk op de site of in de krant in het colofon voor de gegevens van de redactie. Bel gewoon eens op. Leg uit wat je doet en dat je het leuk zou vinden een keer in de krant te staan. Vraag hoe zij graag informatie aangeleverd krijgen. Dat is een mooie eerste stap in het opbouwen van een relatie. En wil je een bericht maken voor de media. Kijk dan eens hier voor tips voor het schrijven van een persbericht.

Zet je initiatief ook bij ons op de kaart!

Onze droom is in elke gemeente een bewonersbedrijf. Daarom willen we graag in kaart brengen hoeveel bewoners al ondernemend bezig zijn. Vind je jezelf nog geen bewonersbedrijf? Maakt niets uit. Als jij met mensen uit de buurt iets organiseert met en voor de buurt dan hoor je wat ons betreft op de kaart. Alle succesvolle bewonersbedrijven zijn klein begonnen.  Laat je gegevens hier achter en dan zetten wij jou op de kaart!

Buurtbewoners werken aan Banen voor hun Buurt

Steeds meer bewonersbedrijven willen graag betaald werk creëren voor betrokken bewoners. Werk dat waardevol is voor de leefbaarheid in de buurt en de inzet van vrijwilligers waardeert.

Samen op ontdekkingstocht

Tijdens het nieuwe programma Banen voor je Buurt ontdekken we samen met de deelnemers hoe je betaald werk creëert voor buurtbewoners. Start Foundation, LSA Bewoners en Social Enterprise NL helpen hierbij.
Het programma bestaat uit drie trainingsdagen en een pitchevent. Tijdens deze dagen leren de deelnemers alles over de inkomstenbronnen rondom werk en uitkering. Ze gaan aan de slag met een businessplan en halen ze nieuwe partijen bij hun initiatief. Ze gaan daadwerkelijk de eerste stappen zetten naar betaald werk. Het programma sluiten ze af met een pitch voor mogelijke samenwerkingspartners en financiers. We stellen de deelnemers graag aan je voor.

Wijkpaleis in Rotterdam West

Deelnemers: Marieke en Flrois
Het Wijkpaleis draait voor een groot deel op vrijwillige arbeid. Maar om de continuïteit van de organisatie te vergroten zou een passende arbeidsvorm behulpzaam zijn. Daarom willen ze de mensen die in de werkplaatsen werken, belonen. Dit zijn mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om een betaalde baan te hebben.

Natuurkamer in Amsterdam

Deelnemers: Koos en Merijn
In een ontwikkelwijk in Amsterdam organiseert de Natuurkamer veel activiteiten in het groen die voor verbinding zorgen. Met veel vrijwilligers. Een volgende stap is nu om ook betaalde banen te creëren.

Copernikkel in Den Bosch

Deelnemers: Suzanne en Janneke
Copernikkel is een buurtcoöperatie in de wijk Boschveld in Den Bosch. Veel buurtbewoners zijn vluchtelingen die nu in Nederland wonen. Er is al een klussendienst, naai-meetup en een wereldkeuken. Betaald werk of zelfstandig ondernemerschap is voor veel betrokken vrijwilligers nog een stap te ver. Daarom kijken Suzanne en Janneke naar mogelijkheden tussen vrijwilligerswerk en betaald werk in.

Talentfabriek 010 in Rotterdam

Deelnemers: Charlotte en Barbara
Talentfabriek010 is een impactonderneming die zich richt op Rotterdammers voor wie de reguliere trajecten van de gemeente en welzijnsinstellingen niet passend zijn. Zij bieden deze mensen in de Talentfabriek een plek waar ze ervaring op kunnen doen. Denk aan het opbouwen van een netwerk, taallessen, maar ook werkritme opdoen of het volgen van een BBL niveau 1 opleiding is mogelijk. Een volgende stap is het creëren va banen voor deze doelgroep.

Graafse Akker in Den Bosch

Deelnemers: Albert en Sophie
Binnenkort wordt de Graafse Akker eigenaar van een stuk groen in Den Bosch. De missie van dit initiatief is om bewoners te betrekken bij (openbaar) groen. ‘De akker’ fungeert als een soort openluchtbuurthuis voor veel verschillende mensen. De volgende stap is het creëren van betaalde banen

Jacobahof in Den haag

Deelnemers: Sannen, Martine en Manon
De Jacobahof is een buurtbedrijf in de Haagse Schilderswijk dat gerund wordt voor en door bewoners. De stichting beheert twee locaties: een buurttuin en stadsboerderij. Op deze locaties organiseren ze met bewoners sociale en groene projecten. Ook maken ze werk van een sociale plukmoestuin, een buurtschool, een imker/bijenworkshops, compostophaaldienst, voedselbos, insectensafari, buurt cleanup acties en groene geveltuintjes voor bewoners. Met betaalde banen willen ze bewoners activeren, meer laten meedoen, een zinvolle besteding bieden in een gezonde setting.

Lichtpuntjes Mariahoeve in Den Haag

Deelnemers: Yousif en Naomi
Yousif en Naomi willen kennis delen koppelen aan eenzaamheid en een sociale werkplaats. Ze bestaan uit vrijwilligers en noemen hun verdienmodel liever een dienmodel. Er wordt al veel impact gemaakt maar nu zijn ze op het punt gekomen om te onderzoeken hoe ze een deel van de vrijwilligers kunnen gaan uitbetalen. ‘Zodat ze ook echt uit de armoede kunnen komen en op een beschutte plek in eigen buurt weer kunnen werken aan zelfvertrouwen en ontplooiing’.

Nude Toekomst in Wageningen

Deelnemers: Cor en Jolanda
Het buurtbedrijf Nude Toekomst is 1,5 jaar geleden opgericht. Het buurtbedrijf heeft 4 takken: groenbedrijf, klusbedrijf, hub voeding & gezondheid en schoonmaakbedrijf. Ze besteden in alle vier takken aandacht aan talentontwikkeling. Zij willen bewoners laagdrempelig een mogelijkheid geven om in hun eigen buurt aan de slag te gaan en meer mensen buurbewoners te ontmoeten. Zo voorkomen we sociale isolatie en werk blijft in de wijk.

Sociale Straatje in Ede

Deelnemers: Sara en Minke
Sara en Minke zijn beide sociaal ondernemers en hebben de handen ineen geslagen om sociaal ondernemerschap naar het centrum van Ede te brengen in Het Sociale Straatje. ‘Hier willen we met onze ondernemingen aan heel Ede en omgeving laten zien hoe waardevol het is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in onze samenleving door ze te helpen met werk. We willen een plek zijn waar (jonge) vrouwen een kans krijgen om zich te ontwikkelen en aan hun zelfvertrouwen te werken’.

Het vogelnest geeft de buurt terug aan de buurt

Ifor Schrauwen is initiatiefnemer van het Vogelnest in de Vogelwijk in Dordrecht. Hij deelt zijn ervaringen en heeft tips voor startende bewonersinitiatieven. Lees mee en ontdek wat jij voor jouw buurt kunt doen.

Koffie voor 1 euro

Het Vogelnest is niet alleen een buurthuis, het is ook een koffiebar waar je voor een euro een lekkere kop koffie kunt halen. Buurtbewoners komen er graag om elkaar te ontmoeten, maar ze kunnen in Het Vogelnest ook zelf activiteiten organiseren. Er gebeurt van alles. Van samen schilderen of koken tot tuinieren en sporten. De mensen van Het Vogelnest gaan ook samen de wijk in om buurtbewoners te bezoeken. Ze maakten samen al prachtige muurschilderingen in de wijk en ze doen een project om de Vogelwijk te vergroenen. “Ik wil verbinding creeren in de wijk”, vertelt Ifor. “Wij zijn een plek die de buurt aan de buurt wil geven. Het is de bedoeling dat wij straks helemaal overbodig zijn.”

Verbinding

Voordat het Vogelnest begon was er veel vraag naar verbinding in de wijk. De Vogelbuurt stond slecht aangeschreven en de leefbaarheid was er slecht. Het was tijd om hier verandering in te brengen! Het Vogelnest begon met mensen een plek te geven om te doen wat zij leuk vinden en ze daarin te ondersteunen. Met de komst van De Koffiebar vult het Vogelnest een belangrijk gat in de markt; een plek voor ontmoeting waar je samen koffie kunt drinken. Ifor: “De Koffiebar wilden wij een uitstraling geven die zowel mensen binnen als buiten de wijk aanspreekt. Zodat mensen uit de wijk weten dat het een buurtcentrum is, maar dat het ook mensen van buiten de wijk nieuwsgierig maakt. Zo kwam er een jongen langs die een espresso wilde drinken. Hij vroeg: ‘wat krijg je ervoor?’ Ik zei: ‘één euro’. Hij was verbaasd dat het zo goedkoop was. Ik legde hem uit dat dit een buurtproject is waar iedereen koffie moet kunnen halen. Toen gaf die jongen mij 5 euro. Hij heeft daarmee vier andere mensen blij gemaakt. Dat is het leuke aan deze Koffiebar.”

Koffie voor 1 euro bij Het Vogelnest

Contact met buurtbewoners

De activiteiten van het Vogelnest komen in de Vogeltjeskrant, waar de buurtbewoners de activiteiten die zij organiseren kunnen delen. Steeds meer buurtbewoners weten de ontmoetingsplek te vinden. Naast de Koffiebar gaat Ifor ook de wijk in om het contact met de buurtbewoners aan te gaan.
“We hadden een mevrouw die al heel lang in Nederland woonde en die nog maar amper Nederlands sprak. En als je nu hoort dat ze het steeds beter begint te spreken en het zelfs begint te lezen, dan is dat heel mooi. Zij begon eerst met ons te praten, maar het is nog leuker dat zij nu met mensen uit de buurt kan praten. Veel later kwam ik haar weer tegen terwijl ze de hond uitliet van een man waarvan ik wist dat zij die tijdens een van onze activiteiten had ontmoet. Dus ik vroeg aan haar: “wat ben jij nou aan het doen?” En zij zei: “Hij moest naar zijn ouders in Meppel dus ik pas een nachtje op de hond.” En toen dacht ik bij mezelf, wat fantastisch. Dit zijn de verbanden die je wilt leggen”, aldus een enthousiaste Ifor.

Groene Vogelwijk

Een van de meest recente activiteiten waar het Vogelnest zich voor inzet is de vergroening van de wijk. Ifor: “We hebben bij alle huizen aangebeld en gevraagd hoe men het groen in de wijk ervaart. Op basis van die antwoorden hebben wij een campagne ontwikkeld, genaamd ‘Boom zoekt grond’. Daarmee gaan wij bij mensen langs om te vragen of zij een boom in de tuin willen, omdat de wijk groener moet. Zij mogen zelf kiezen welke boom ze willen met onze bomenwijzer. Dan komen wij op een zaterdag om de stoeptegels uit de grond te halen en hier de bomen te planten.”

Samenwerkingen

Het Vogelnest is tot stand gekomen met behulp van Stichting DOEN en het VSB Fonds. Voor Ifor wilde dat de ook gemeente mee zou doen. “We hebben de gemeente nodig om als toekomstbestendig te zijn. Niet als geldvertrekker, maar wel als betrokken samenwerkingspartner. We spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en wij kunnen de gemeente laten zien wat er speelt in de wijk en hoe ons initiatief helpt om de leefbaarheid te vergroten. De samenwerking met de gemeente loopt goed en het was fijn dat de gemeente ons inititief bij de start in 2017 steunde met een bedrag van € 10.000,-.

Slim verduurzamen

Energietransitie is een belangrijk onderwerp voor het Vogelnest. Het Vogelnest helpt mensen in de wijk bij het verduurzamen van hun woning, ook als mensen hier geen geld voor hebben. Met simpele ingrepen en komt bij steeds meer mensen over de vloer. Ifor vertelt hierover: “Er zijn energieconciërges in de wijk. Die plakken tochtstrips en geven advies. Je kunt op verschillende manieren bij onze energieconciërges terecht komen. Je kan ze bellen, maar zij kunnen ook bij jou langskomen. Als we bij iemand thuis zijn dan geven we advies, maken we een praatje, lopen we door het huis, plakken wat tochtstrips, verwisselen de lampen en aan het einde vragen we nog of zij iemand kennen die dit ook zou kunnen gebruiken. En op die manier maken wij weer nieuwe afspraken en verduurzamen we onze wijk.”

Tip: Het is een goed idee als iedereen het kan

Tot slot vragen we Ifor of hij nog een tip heeft voor mensen die erover nadenken hun eigen bewonersinitiatief te starten. Waar moet je rekening mee houden?“Voor al onze activiteiten geldt; als je denkt dat niet iedere buurtbewoner het zal snappen, of over kan nemen, dan moet je het niet doen. Dus als je iets wilt doen waar veel geld voor nodig is, veel kennis voor nodig is of hele specifieke spullen voor nodig zijn, dan moet je het niet doen. Als een buurtbewoner het zelf wil doen dan moet je ze steunen, maar als kernorganisatie moet je toegankelijk blijven. Dus doe het vrijwel altijd gratis en ga het gewoon doen. Houdt het inclusief. Houdt het simpel zodat je bij wijze van er morgen al mee kan beginnen.

Ook starten?

Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke duurzame impact te creëren. We delen kennis, vergroten vaardigheden en maken bewonersbedrijven zichtbaar. Doe mee en laat jouw goede idee of initiatief groeien tot een succesvol bewonersbedrijf.
We hebben handige info voor je verzamelt als je ook wilt ondernemen.

Afrikaanderwijk Coöperatie hielp al meer dan 150 mensen aan werk

“Niet lullen, maar poetsen”. Deze Rotterdamse uitdrukking lijkt wel gemaakt voor de De Afrikaanderwijk Coöperatie. In de afgelopen 15 jaar heeft dit bewonersinitiatief uit niet alleen mensen aan werk geholpen, ze helpen ook actief mee met het vinden van oplossingen voor problemen in de Rotterdamse wijk. Social Enterprise interviewde initiatiefnemer Annet van Otterloo voor hun podcast Systeem op de Schop. In dit artikel delen we haar interessantste antwoorden voor ondernemende bewoners.

De Afrikaanderwijk Coöperatie

De Afrikaanderwijk Coöperatie is een bewonersinitiatief in Rotterdam. Het initiatief is al 15 jaar actief in de wijk. Het hoofddoel van de Coöperatie is om het publieke geld zo veel mogelijk naar de mensen die het nodig hebben in de wijk te laten stromen. Zoals Annet zelf uitlegt: “Wij kijken naar de geldstromen in de wijk en die proberen wij zoveel mogelijk in te sluiten in de wijk. De Afrikaanderwijk is een wijk waar nog steeds veel mensen onder de armoedegrens leven. Er stroomt veel geld de wijk in, maar wij willen ervoor zorgen dat dat geld ook echt in de wijk blijft en niet dat andere partijen er geld aan verdienen. Zo ontwikkelen en we wijk van binnenuit”.

Zelf zien wat de Afrikaanderwijk Coöperatie doet? Check deze video.

Iedereen heeft kwaliteiten

Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die al in de wijk wonen geld kunnen verdienen met de kwaliteiten die zij hebben én dat zij betrokken raken? Dat zijn de centrale vragen van de Afrikaanderwijk Coöperatie. Annet vertelt hoe ze daaraan werken: “Eén van de eerste dingen waar we mee zijn begonnen is een cateringbedrijf. We kwamen in contact met veel mensen die heel goed kunnen koken. Dat deden ze ook al voor grote familiebijeenkomsten. Dan kan je dus ook catering doen voor anderen vonden wij. Alleen hebben ze de keuken of certificaten er niet voor. Dat konden wij verzorgen. We hebben nu twaalf nationaliteiten in de keuken staan. Door de jaren heen is de coöperatie steeds structureler in de wijk gaan werken. Naast de horeca zijn nu ook een fietsenwerkplaats en een naaiatelier. Inmiddels heeft de coöperatie al ruim 150 mensen aan werk geholpen”.  

Kunst op de markt

De Afrikaanderwijk Coöperatie is ook al sinds het begin actief op de Afrikaandermarkt: “Wij hebben kunstenaars gekoppeld aan marktondernemers. De markt ging namelijk achteruit en dat kwam doordat de marktondernemers hun producten niet aantrekkelijk genoeg wisten te presenteren. Nu weten kunstenaars dan niet zoveel over verkoop, maar vaak wel over hoe je iets moet presenteren. Dus we hebben deze twee expertises aan elkaar gekoppeld. Op een gegeven moment hoefden we de marktverkopers niet eens meer te overtuigen mee te doen aan dit project. Met de kunstenaars ging de verkoop een stuk beter. Als je nu over de markt loopt, blijf je verrast worden”, blikt Annet terug.

Samenwerken en uitdagen

Als bewonersinitiatief heb je ook te maken met de gemeente. Annet is zeer positief over deze samenwerking: “We hebben via de “Right to Challenge’ de afvalverwerking van de Afrikaandermarkt overgenomen van de gemeente. Dit creëert werkgelegenheid, maar zorgt ook voor een duurzamere verwerking van het afval in het ‘grondstoffenstation’. De gemeente Rotterdam die is ook wel echt bereid om het experiment aan te gaan. En dat geeft wel de ruimte om dit soort dingen een kans te geven. De gemeente is echt bij ons gekomen als opdrachtgever”.

De lessen van de Afrikaanderwijk Coöperatie

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen en gaat niet alles van een leien dakje. Maar, de aanhouder wint, dat heeft Annet ook ondervonden: “Wij hebben ook vaak aan het randje gestaan. Maar er blijft altijd dit gevoel van ‘we moéten door’ want er zijn te veel mensen van ons afhankelijk nu. En wat betreft het overnemen van de afvalverwerking, dan zie ik dat we er ook eigenlijk heel veel tijd in hebben moeten steken en dat is eigenlijk niet realistisch en die tijd verdient zich niet terug. Daar hebben we wel creatief voor moeten boekhouden.” De impact van het bewonersbedrijf is zichtbaar in de wijk en Annet wordt daar ook op aangesproken: “Sommige dingen zijn tastbaar. We helpen veel mensen aan werk en die hebben geen uitkering meer nodig. Uiteindelijk gaat impact ook verder. Wij geven mensen een positieve ervaring op de arbeidsmarkt en werkt door in het netwerk van die mensen. Het laat zien dat werk ook leuk is en voldoening brengt. Zo kreeg ik op de dag van de arbeid allemaal mensen die mij gingen taggen op Facebook, omdat ze via de coöperatie aan werk waren gekomen. Dat is leuk om te zien.”

Systeem op de Schop

Luister naar ‘Systeem op de Schop’ van Social Enterprise NL. In deze podcast gaan Stefan Panhuijsen en Willemijn Verloop in gesprek met sociaal ondernemers die werken aan een radicaal betere wereld. In de 23ste aflevering is Annet van Otterloo, initiatiefnemer van de Afrikaanderwijk Coöperatie in Rotterdam, te gast. Zij vertelt over het opzetten van dit bewonersinitiatief en de impact die zij daarmee maken in de Afrikaanderwijk in Rotterdam.

Ook starten?

Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke duurzame impact te creëren. We delen kennis, vergroten vaardigheden en maken bewonersbedrijven zichtbaar. Doe mee en laat jouw goede idee of initiatief groeien tot een succesvol bewonersbedrijf.
We hebben handige info voor je verzamelt als je ook wilt ondernemen.