Toonaangevende partijen slaan de handen ineen om toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren

Elf toonaangevende partijen in de wereld van sociaal ondernemerschap, maatschappelijk vastgoed en financiering slaan de handen ineen om de toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren. 

Nieuwe entiteit die verhuurt en aankoopt

De tien partijen verbinden zich nu aan de ambitie om een nieuwe entiteit op te richten die (maatschappelijk) vastgoed aankoopt en dit verhuurt aan bewonersbedrijven en leningen verstrekt aan bewonersbedrijven die zelf het vastgoed willen aankopen. “Door maatschappelijk vastgoed aan te kopen en dit onder aantrekkelijke voorwaarden aan bewonersbedrijven te verhuren zorgen we ervoor dat zij zich volledig kunnen focussen op hun maatschappelijke activiteiten en een lange termijn strategie kunnen bouwen.” aldus Arno Boon directeur van BOEi.  Jitske Tiemersma, directeur van KNHM foundation: “Wij verstrekken al langer met succes leningen aan bewonersbedrijven voor investeringen in vastgoed. Door deze samenwerking kunnen wij onze impact vergroten en meer bewonersbedrijven helpen hun pand zeker te stellen voor de toekomst.”

Copyright: John Voermans

Bewonersbedrijven cruciaal voor leefbaarheid in wijk of buurt

Bewonersbedrijven zijn sociale ondernemingen voor en door burgers die bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk of buurt, van grote steden tot krimpgebieden. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een eigen plek voor bewonersbedrijven doorslaggevend is voor het bereiken van hun maatschappelijke missie. Nu de leefbaarheid op steeds op meer plekken onder druk staat is het cruciaal de positie van bewonersbedrijven te versterken.[1]

MoU resultaat van tweejarig traject

Het tekenen van de MoU is het eindresultaat van het tweejarig project “Social finance for community based social enterprises” uitgevoerd door Social Enterprise NL, LSA, Stichting DOEN en KNHM foundation en is gefinancierd door de Europese Commissie. Bij het project waren meer dan 50 experts, ondernemers, wetenschappers en financiers betrokken. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties: Kapitaal voor de Buurt en Eigen Haard is Goud Waard. De verwachting is dat de nieuwe organisatie binnen een jaar van start kan gaan.

[1]https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/leefbaarheid-193-wijken-structureel-onder-druk en Kapitaal_voor_de_buurt_-_toegang_tot_financiering_voor_bewonersbedrijven.pdf (social-enterprise.nl)

Buurtbewoners “trouwen” met de Graafse Akker

Wij waren op bezoek bij de winnaars van de Publieksprijs van Pitchen voor Impact 2021, de Graafse Akker. Een voormalig braakliggende terrein in Den Bosch Oost is omgetoverd tot een prachtig stuk groen, een gemeenschappelijke akker, waar de hele buurt bij wordt betrokken. Deze zomer is de buurt “getrouwd” met de akker, zoals ze dat zelf zeggen. Of wel, de buurt heeft de akker collectief gekocht met meer dan duizend buurtbewoners. Via een crowdfunding actie verzamelde de buurt €255.000,-. Met de hulp van woningcorporatie Zayaz was dit genoeg geld voor de collectieve trouwerij.

Initiatiefnemers en bewoners van de Graafse Akker laten zien hoe ze ondernemen met de buurt.

Huwelijksreis week

De aankoop van de akker moest natuurlijk gevierd worden! Daarom was er een groot feest. Hiervoor is de helft van het prijzengeld van Pitchen voor Impact ingezet. Dik verdiend! De week na de koop is het huwelijksreis week op de akker. In deze week mag je je tent neerzetten op het terrein en met de buurt kamperen. Een week vol activiteiten in de buitenlucht. Van een buikdanscursus tot een houtbewerkingsworkshop. Een gezellige en vreugdevolle week voor de hele buurt.

Het ontstaan

Het stuk land was jarenlang eigendom van een projectontwikkelaar. Nadat een aantal buurtbewoners het terrein vonden en de potentie zagen mocht Stichting Transfarmers de grond pachten. Zij maakten er in tien jaar tijd een onmisbare buurt akker van: De Graafse Akker. Die als doel heeft om het buurtgroen te behouden, mensen samen te brengen en hen te motiveren tot creëren, verbouwen en onthaasten.

Inkomsten

Dit ondernemende initiatief kent een grote veelzijdigheid in het genereren van inkomsten. Een van de eerste manieren om geld binnen te halen waren de makkers van de akkers. Dit zijn buurtbewoners die een maandelijks contributie doen, waarmee ze gewassen mogen oogsten uit de moestuin van de akker. Op dit moment zijn er 300 makkers van de akker.

Een andere inkomstenbron komt uit lessen geven aan basisscholen. Naast gewassen groeien op de akker ook wilde kruiden. Hierover worden bijvoorbeeld wildpluk lessen gegeven, waardoor het bewustzijn over wat je wel en niet kunt eten groeit.

Op de buurderij, een lokale markt, worden groentes verkocht. Hier worden andere lokale boeren aan verbonden. Wekelijks halen minimaal 50 mensen hier hun boodschappen. Elke dag mogen mensen aanschuiven voor een lunch met soep of salade van het land. Dit is gratis, maar er staat wel een donatiepot. Dit maakt het toegankelijk voor iedereen.

Financiers

Vanuit de gemeente wordt de akker gefinancierd voor een stukje buurthuis en de sociale voorzieningen die worden vervuld. Het gaat vooral om dagbesteding. Dit wordt ook bekostigd door een aantal zorgpartijen. In het verleden hebben ze bij de opstart hulp gehad van het Oranje Fonds. Het VSB Fonds hielp bij de aankoop van de akker en ze werkten projectmatig samen met provincie Brabant.

Ondanks de hoeveelheid activiteiten en de verzameling van inkomsten die hieruit vloeit is de akker altijd aan het ontwikkelen. Momenteel werken ze aan een project om te kijken of ze meer tuinen in de buurt kunnen vergroenen. Zo willen ze tuinklusdiensten aanbieden om tuinen groener te maken, als bewoners hier zelf niet toe in staat zijn. Een woningbouwcorporatie uit de buurt heeft al gevraagd of ze wat klussen willen doen, weer een bron van inkomsten erbij.

Deze inkomsten worden gedeeld met de wijk, want iedereen heeft medebeheer in het groen. Op de akker wordt altijd gekeken naar manieren om iemand een vrijwilligersvergoeding te geven voor hun bijdrage. Zo werken ze nu ook mee aan ons programma Banen voor je Buurt.

Tips

Wij vroegen een van de initiatiefnemers, Albert, welke tip hij had willen krijgen toen hij begon. Hij zei het volgende “als ik nu terugkijk naar het begin en hoe het is gegroeid ben ik eigenlijk best wel tevreden en denk ik niet ‘dat had ik beter of anders moeten doen’. Wat wel fijn werkte was dat het terrein 1 a 2 keer per week open was. Toen waren we er niet altijd, maar konden we wel nadenken over hoe we mensen konden betrekken. We vroegen aan omwonenden ‘hoe zou jij deze grond invullen?’ en waren altijd bezig met die gemeenschappelijke deler en het geven van vertrouwen.'”

Een praktische tip die Albert meegeeft is het schrijven van een nieuwsbrief. Hier begon hij vrij snel mee. Zo waren er activiteiten die hij de wereld uit gooide en verplichte hij zichzelf er ook echt te zijn op die momenten. “In het begin kwamen dan één tot drie mensen, maar dat was fijn om aan de slag te gaan. Alleen is niet zo leuk.”

Ook is het belangrijk om zo snel mogelijk mensen erbij te zoeken, want je kunt niet in je eentje aan alles denken. “Er gingen vast dingen verkeerd, maar ik heb me daar nooit zo door laten leiden. We hebben ook wel gedoe gehad, maar dat hebben we altijd zo veel mogelijk geprobeerd te delen en iedereen erbij betrekken.”

De eerste jaren was het nog erg kwetsbaar, omdat het pachtcontract per jaar werd verlengd. Toch gedroegen ze zich alsof ze er hun hele leven zouden blijven. Albert geeft aan dat dit mis had kunnen gaan, maar misschien gaf dit ook het vertrouwen dat nodig was om overeind te blijven staan.

Ten slotte zei Albert het volgende: “waar ik ook erg in geloof is, zoek niet steeds op hoe je jezelf op het podium zet, maar probeer ook de rest van de buurt op het podium te zetten. Dan gaat de boel ook leven.”

Ook starten?

Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke duurzame impact te creëren. We delen kennis, vergroten vaardigheden en maken bewonersbedrijven zichtbaar. Doe mee en laat jouw goede idee of initiatief groeien tot een succesvol bewonersbedrijf.
We hebben handige info voor je verzamelt als je ook wilt ondernemen

Banen voor je buurt: denk vanuit een gezamenlijk belang!

Op het verlanglijstje van veel bewonersbedrijven staat het creëren van banen voor buurtbewoners die zich met hart en ziel inzetten voor de buurt maar door omstandigheden maar lastig aan het werk komen op de reguliere arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Vaak blijft het bij vrijwilligerswerk terwijl er veel (maatschappelijke) waarde wordt geleverd. In ons nieuwe programma Banen voor je Buurt gaan we samen met Start Foundation op zoek naar kansen voor nieuwe betaalde banen op de parallelle arbeidsmarkt zoals zij dat noemen.

Paul Kramers, manager P&O bij Pieter van Foreest is betrokken bij de oprichting van Zorghub, een initiatief van verschillende sociale partners in Delft om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Mensen die bijvoorbeeld langdurig in de bijstand zitten, kunnen aan de slag bij Zorghub om ondersteunende taken in de zorg te verrichten zoals gastvrouw/ heer, hulp bij het huishouden en in functies op de ontmoetingscentra. Het gaat om betaalde banen die in de aanloop gefinancierd worden via een zorgabonnement dat kan worden afgesloten door zorgorganisaties of (op termijn) particulieren. Het afgesproken uiteindelijke doel is een reguliere arbeidsovereenkomst.

Paul geeft één van de trainingen tijdens dit nieuwe programma over de kansen van een dergelijk concept voor bewonersbedrijven. En paar lessen die hij meegaf aan de deelnemers:

Ga ‘anders’ kijken, van problemen naar kansen  

Welke maatschappelijke problemen of uitdagingen zie je en kan je lokaal ombuigen naar kansen? In ons geval was dat bijvoorbeeld anders naar vergrijzing van ons personeelsbestand kijken en dat koppelen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Er zou in de nabije toekomst veel uitstroom van personeel zijn en we zagen een bepaald soort werk weggelegd voor mensen die nu langs de zijlijn staan. Dat heeft aan de basis gestaan van de Zorghub.

Zoek kansrijke samenwerkingspartners en financieringsstromen

In het geval van banen en arbeidsmarkt kan je beginnen met je oriënteren op bestaande gemeentelijke samenwerkingsverbanden die zich al bezighouden met re-integratie. Verdiep je ook in de Participatiewet 2015 en hoe jouw gemeente die uitvoert. Verder kan het nuttig zijn om uit te zoeken of jouw gemeente SROI-doelstellingen met samenwerkingspartners heeft afgesproken (en die kans is reëel). Ook de lokale of regionale sociale werkvoorziening of re-integratie bedrijven kunnen interessant zijn om te benaderen. Samenwerking versterkt.
En bekijk ook vooral de MVO-doelstellingen van bedrijven uit de regio.

Begin gewoon en geloof erin

Begin gewoon met kleine stappen en ga uit van maatwerk. De ervaring is dat er zijn geen geschikte grootschalige aanpakken voor deze doelgroep zijn. Iedereen heeft een verhaal en draagt bagage mee, maar ook iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Er moet ruimte gemaakt worden om de doelgroep op maat te bedienen en te werken vanuit mogelijkheden en al aanwezige vaardigheden en competenties. En ook: als je samenwerkingspartners en financiers zoekt, denk vanuit een gezamenlijk belang en perspectief! Hoe lossen we een gezamenlijk probleem op en wat draagt eenieder bij? Je levert (maatschappelijke) waarde en lost daarmee een vraagstuk op of vult een gat, er zijn altijd partners te bedenken die daar baat bij hebben en bereid zijn financieel bij te dragen.

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit thema?

Neem gerust contact op!
Marieke Boeije marieke.boeije@lsabewoners.nl
Leonie Bank leonie@social-enterprise.nl

Ook starten?

Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke duurzame impact te creëren. We delen kennis, vergroten vaardigheden en maken bewonersbedrijven zichtbaar. Doe mee en laat jouw goede idee of initiatief groeien tot een succesvol bewonersbedrijf.
We hebben handige info voor je verzamelt als je ook wilt ondernemen.

Zet je initiatief op de kaart; vijf tips om vandaag mee te starten

Jullie zijn al lekker bezig. Steeds meer bewoners weten jullie te vinden. Jullie organiseren leuke activiteiten en de groep rond jullie initiatief groeit. Fijn en goed voor de energie. Jullie willen meer. Meer activiteiten, meer zichtbaarheid en meer bewoners bereiken. Dat kan ook. Het wordt tijd dat jullie jezelf nog beter op de kaart zetten. We hebben vijf tips voor je op een rijtje gezet waar je vandaag al mee aan de slag kunt.


Sta jij al op de kaart?

Voordat je aan de slag gaat met onze tips vinden we het leuk als je jullie initiatief ook bij ons op de kaart zet. Hoe? Vul je gegevens hieronder in en wij zetten een keer in de week alle nieuwe initiatieven op de kaart. Doe je mee?

Vijf tips om vandaag nog mee te beginnen

1. Ga op zoek naar je sterke punten

Weten jullie wel wat jullie sterke punten zijn? Vraag het aan mensen in jullie omgeving. Denk aan deelnemers, buurtgenoten en andere mensen die jullie bewonersbedrijf kennen.
Vraag ze wat volgens hen jullie sterke punten zijn. Ga op jacht naar specifieke antwoorden. “Het is zo gezellig” is dat niet. Vraag dan door. “Waarom is het bij ons zo gezellig?”.
Hoe beter je weet wat jullie bijzonder maakt, hoe makkelijker het wordt om jullie verhaal te vertellen.

2. Ontwikkel een interessant verhaal

Zorg dat je kort en krachtig kunt vertellen over jullie initiatief. Begin niet met: “Nou Jan, die had een idee en hij liep hier al een tijdje op te broeden. Bij de gemeente kwam hij niet echt verder, maar hij wilde niet stoppen. Toen…. en toen….. en toen”.  Aandacht vasthouden is steeds moeilijker voor mensen. We zijn steeds meer geneigd om te swipen als we iets niet interessant vinden. Ook in een gesprek haken mensen soms af, voordat je je punt hebt gemaakt. Zorg daarom voor een interessant verhaal. Gebruik daarbij ook je sterke punten van punt 1.
Wat doe je, voor wie doe je dat en wat is het effect van wat je doet voor de mensen. Als je ook nog kort kan vertellen wat jou anders maakt dan anderen. Heb je de aandacht.

3. Deel positieve ervaringen

Mensen zijn op zoek naar mensen die vrolijk, enthousiast en positief zijn. Zeker in deze tijd. Hoe verleidelijk het ook is om je ongenoegen te delen of te wijzen op wat er niet goed gaat. Draai het om. Wat wil je wel. Wat bereik je wel of wat heb je nodig. 
Spreek samen af dat jullie ook op de website en op social media op een positieve manier spreken en delen. 

4. Wees zichtbaar op social media

Gebruik de socials. Denk van tevoren goed na op welke kanalen je zichtbaar wilt zijn. Je hoeft niet op Facebook en op Twitter en op TikTok en op Instagram en op Linkedin actief te zijn.  Met wie wil je contact en waar zijn deze mensen te vinden? Beantwoord samen deze vragen en ga aan de hand daarvan aan de slag.  Het kan heel logisch zijn om als initiatiefnemer op Linkedin te laten zien hoeveel impact jullie maken met jullie ontmoetingsplek voor jongeren. Voor de jongeren zelf maak je leuke filmpjes op TikTok.
Daardoor zijn de contactpersonen bij de gemeente en anderen uit jullie professionele netwerk op de hoogte van jullie mooie werk. Met de jongeren maken jullie lol op TikTok. Zij delen jullie filmpjes met hun vrienden van school die ook een keer komen kijken. Dat is wat je wilt. Kies bewust.

5. Werk aan je relatie met lokale en regionale media

Voor je zichtbaarheid is het belangrijk om een goede relatie te hebben met de regionale en lokale media. Ook al leest jullie doelgroep deze kleine krantjes of website niet. De ondernemers en ambtenaren uit jullie gemeente doen dat wel. Het is handig als je ook onder deze groep werkt aan je naamsbekendheid. De journalisten bij de lokale kranten en websites zijn altijd blij met tips voor nieuws. Kijk op de site of in de krant in het colofon voor de gegevens van de redactie. Bel gewoon eens op. Leg uit wat je doet en dat je het leuk zou vinden een keer in de krant te staan. Vraag hoe zij graag informatie aangeleverd krijgen. Dat is een mooie eerste stap in het opbouwen van een relatie. En wil je een bericht maken voor de media. Kijk dan eens hier voor tips voor het schrijven van een persbericht.

Zet je initiatief ook bij ons op de kaart!

Onze droom is in elke gemeente een bewonersbedrijf. Daarom willen we graag in kaart brengen hoeveel bewoners al ondernemend bezig zijn. Vind je jezelf nog geen bewonersbedrijf? Maakt niets uit. Als jij met mensen uit de buurt iets organiseert met en voor de buurt dan hoor je wat ons betreft op de kaart. Alle succesvolle bewonersbedrijven zijn klein begonnen.  Laat je gegevens hier achter en dan zetten wij jou op de kaart!

Buurtbewoners werken aan Banen voor hun Buurt

Steeds meer bewonersbedrijven willen graag betaald werk creëren voor betrokken bewoners. Werk dat waardevol is voor de leefbaarheid in de buurt en de inzet van vrijwilligers waardeert.

Samen op ontdekkingstocht

Tijdens het nieuwe programma Banen voor je Buurt ontdekken we samen met de deelnemers hoe je betaald werk creëert voor buurtbewoners. Start Foundation, LSA Bewoners en Social Enterprise NL helpen hierbij.
Het programma bestaat uit drie trainingsdagen en een pitchevent. Tijdens deze dagen leren de deelnemers alles over de inkomstenbronnen rondom werk en uitkering. Ze gaan aan de slag met een businessplan en halen ze nieuwe partijen bij hun initiatief. Ze gaan daadwerkelijk de eerste stappen zetten naar betaald werk. Het programma sluiten ze af met een pitch voor mogelijke samenwerkingspartners en financiers. We stellen de deelnemers graag aan je voor.

Wijkpaleis in Rotterdam West

Deelnemers: Marieke en Flrois
Het Wijkpaleis draait voor een groot deel op vrijwillige arbeid. Maar om de continuïteit van de organisatie te vergroten zou een passende arbeidsvorm behulpzaam zijn. Daarom willen ze de mensen die in de werkplaatsen werken, belonen. Dit zijn mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om een betaalde baan te hebben.

Natuurkamer in Amsterdam

Deelnemers: Koos en Merijn
In een ontwikkelwijk in Amsterdam organiseert de Natuurkamer veel activiteiten in het groen die voor verbinding zorgen. Met veel vrijwilligers. Een volgende stap is nu om ook betaalde banen te creëren.

Copernikkel in Den Bosch

Deelnemers: Suzanne en Janneke
Copernikkel is een buurtcoöperatie in de wijk Boschveld in Den Bosch. Veel buurtbewoners zijn vluchtelingen die nu in Nederland wonen. Er is al een klussendienst, naai-meetup en een wereldkeuken. Betaald werk of zelfstandig ondernemerschap is voor veel betrokken vrijwilligers nog een stap te ver. Daarom kijken Suzanne en Janneke naar mogelijkheden tussen vrijwilligerswerk en betaald werk in.

Talentfabriek 010 in Rotterdam

Deelnemers: Charlotte en Barbara
Talentfabriek010 is een impactonderneming die zich richt op Rotterdammers voor wie de reguliere trajecten van de gemeente en welzijnsinstellingen niet passend zijn. Zij bieden deze mensen in de Talentfabriek een plek waar ze ervaring op kunnen doen. Denk aan het opbouwen van een netwerk, taallessen, maar ook werkritme opdoen of het volgen van een BBL niveau 1 opleiding is mogelijk. Een volgende stap is het creëren va banen voor deze doelgroep.

Graafse Akker in Den Bosch

Deelnemers: Albert en Sophie
Binnenkort wordt de Graafse Akker eigenaar van een stuk groen in Den Bosch. De missie van dit initiatief is om bewoners te betrekken bij (openbaar) groen. ‘De akker’ fungeert als een soort openluchtbuurthuis voor veel verschillende mensen. De volgende stap is het creëren van betaalde banen

Jacobahof in Den haag

Deelnemers: Sannen, Martine en Manon
De Jacobahof is een buurtbedrijf in de Haagse Schilderswijk dat gerund wordt voor en door bewoners. De stichting beheert twee locaties: een buurttuin en stadsboerderij. Op deze locaties organiseren ze met bewoners sociale en groene projecten. Ook maken ze werk van een sociale plukmoestuin, een buurtschool, een imker/bijenworkshops, compostophaaldienst, voedselbos, insectensafari, buurt cleanup acties en groene geveltuintjes voor bewoners. Met betaalde banen willen ze bewoners activeren, meer laten meedoen, een zinvolle besteding bieden in een gezonde setting.

Lichtpuntjes Mariahoeve in Den Haag

Deelnemers: Yousif en Naomi
Yousif en Naomi willen kennis delen koppelen aan eenzaamheid en een sociale werkplaats. Ze bestaan uit vrijwilligers en noemen hun verdienmodel liever een dienmodel. Er wordt al veel impact gemaakt maar nu zijn ze op het punt gekomen om te onderzoeken hoe ze een deel van de vrijwilligers kunnen gaan uitbetalen. ‘Zodat ze ook echt uit de armoede kunnen komen en op een beschutte plek in eigen buurt weer kunnen werken aan zelfvertrouwen en ontplooiing’.

Nude Toekomst in Wageningen

Deelnemers: Cor en Jolanda
Het buurtbedrijf Nude Toekomst is 1,5 jaar geleden opgericht. Het buurtbedrijf heeft 4 takken: groenbedrijf, klusbedrijf, hub voeding & gezondheid en schoonmaakbedrijf. Ze besteden in alle vier takken aandacht aan talentontwikkeling. Zij willen bewoners laagdrempelig een mogelijkheid geven om in hun eigen buurt aan de slag te gaan en meer mensen buurbewoners te ontmoeten. Zo voorkomen we sociale isolatie en werk blijft in de wijk.

Sociale Straatje in Ede

Deelnemers: Sara en Minke
Sara en Minke zijn beide sociaal ondernemers en hebben de handen ineen geslagen om sociaal ondernemerschap naar het centrum van Ede te brengen in Het Sociale Straatje. ‘Hier willen we met onze ondernemingen aan heel Ede en omgeving laten zien hoe waardevol het is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in onze samenleving door ze te helpen met werk. We willen een plek zijn waar (jonge) vrouwen een kans krijgen om zich te ontwikkelen en aan hun zelfvertrouwen te werken’.

Het vogelnest geeft de buurt terug aan de buurt

Ifor Schrauwen is initiatiefnemer van het Vogelnest in de Vogelwijk in Dordrecht. Hij deelt zijn ervaringen en heeft tips voor startende bewonersinitiatieven. Lees mee en ontdek wat jij voor jouw buurt kunt doen.

Koffie voor 1 euro

Het Vogelnest is niet alleen een buurthuis, het is ook een koffiebar waar je voor een euro een lekkere kop koffie kunt halen. Buurtbewoners komen er graag om elkaar te ontmoeten, maar ze kunnen in Het Vogelnest ook zelf activiteiten organiseren. Er gebeurt van alles. Van samen schilderen of koken tot tuinieren en sporten. De mensen van Het Vogelnest gaan ook samen de wijk in om buurtbewoners te bezoeken. Ze maakten samen al prachtige muurschilderingen in de wijk en ze doen een project om de Vogelwijk te vergroenen. “Ik wil verbinding creeren in de wijk”, vertelt Ifor. “Wij zijn een plek die de buurt aan de buurt wil geven. Het is de bedoeling dat wij straks helemaal overbodig zijn.”

Verbinding

Voordat het Vogelnest begon was er veel vraag naar verbinding in de wijk. De Vogelbuurt stond slecht aangeschreven en de leefbaarheid was er slecht. Het was tijd om hier verandering in te brengen! Het Vogelnest begon met mensen een plek te geven om te doen wat zij leuk vinden en ze daarin te ondersteunen. Met de komst van De Koffiebar vult het Vogelnest een belangrijk gat in de markt; een plek voor ontmoeting waar je samen koffie kunt drinken. Ifor: “De Koffiebar wilden wij een uitstraling geven die zowel mensen binnen als buiten de wijk aanspreekt. Zodat mensen uit de wijk weten dat het een buurtcentrum is, maar dat het ook mensen van buiten de wijk nieuwsgierig maakt. Zo kwam er een jongen langs die een espresso wilde drinken. Hij vroeg: ‘wat krijg je ervoor?’ Ik zei: ‘één euro’. Hij was verbaasd dat het zo goedkoop was. Ik legde hem uit dat dit een buurtproject is waar iedereen koffie moet kunnen halen. Toen gaf die jongen mij 5 euro. Hij heeft daarmee vier andere mensen blij gemaakt. Dat is het leuke aan deze Koffiebar.”

Koffie voor 1 euro bij Het Vogelnest

Contact met buurtbewoners

De activiteiten van het Vogelnest komen in de Vogeltjeskrant, waar de buurtbewoners de activiteiten die zij organiseren kunnen delen. Steeds meer buurtbewoners weten de ontmoetingsplek te vinden. Naast de Koffiebar gaat Ifor ook de wijk in om het contact met de buurtbewoners aan te gaan.
“We hadden een mevrouw die al heel lang in Nederland woonde en die nog maar amper Nederlands sprak. En als je nu hoort dat ze het steeds beter begint te spreken en het zelfs begint te lezen, dan is dat heel mooi. Zij begon eerst met ons te praten, maar het is nog leuker dat zij nu met mensen uit de buurt kan praten. Veel later kwam ik haar weer tegen terwijl ze de hond uitliet van een man waarvan ik wist dat zij die tijdens een van onze activiteiten had ontmoet. Dus ik vroeg aan haar: “wat ben jij nou aan het doen?” En zij zei: “Hij moest naar zijn ouders in Meppel dus ik pas een nachtje op de hond.” En toen dacht ik bij mezelf, wat fantastisch. Dit zijn de verbanden die je wilt leggen”, aldus een enthousiaste Ifor.

Groene Vogelwijk

Een van de meest recente activiteiten waar het Vogelnest zich voor inzet is de vergroening van de wijk. Ifor: “We hebben bij alle huizen aangebeld en gevraagd hoe men het groen in de wijk ervaart. Op basis van die antwoorden hebben wij een campagne ontwikkeld, genaamd ‘Boom zoekt grond’. Daarmee gaan wij bij mensen langs om te vragen of zij een boom in de tuin willen, omdat de wijk groener moet. Zij mogen zelf kiezen welke boom ze willen met onze bomenwijzer. Dan komen wij op een zaterdag om de stoeptegels uit de grond te halen en hier de bomen te planten.”

Samenwerkingen

Het Vogelnest is tot stand gekomen met behulp van Stichting DOEN en het VSB Fonds. Voor Ifor wilde dat de ook gemeente mee zou doen. “We hebben de gemeente nodig om als toekomstbestendig te zijn. Niet als geldvertrekker, maar wel als betrokken samenwerkingspartner. We spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en wij kunnen de gemeente laten zien wat er speelt in de wijk en hoe ons initiatief helpt om de leefbaarheid te vergroten. De samenwerking met de gemeente loopt goed en het was fijn dat de gemeente ons inititief bij de start in 2017 steunde met een bedrag van € 10.000,-.

Slim verduurzamen

Energietransitie is een belangrijk onderwerp voor het Vogelnest. Het Vogelnest helpt mensen in de wijk bij het verduurzamen van hun woning, ook als mensen hier geen geld voor hebben. Met simpele ingrepen en komt bij steeds meer mensen over de vloer. Ifor vertelt hierover: “Er zijn energieconciërges in de wijk. Die plakken tochtstrips en geven advies. Je kunt op verschillende manieren bij onze energieconciërges terecht komen. Je kan ze bellen, maar zij kunnen ook bij jou langskomen. Als we bij iemand thuis zijn dan geven we advies, maken we een praatje, lopen we door het huis, plakken wat tochtstrips, verwisselen de lampen en aan het einde vragen we nog of zij iemand kennen die dit ook zou kunnen gebruiken. En op die manier maken wij weer nieuwe afspraken en verduurzamen we onze wijk.”

Tip: Het is een goed idee als iedereen het kan

Tot slot vragen we Ifor of hij nog een tip heeft voor mensen die erover nadenken hun eigen bewonersinitiatief te starten. Waar moet je rekening mee houden?“Voor al onze activiteiten geldt; als je denkt dat niet iedere buurtbewoner het zal snappen, of over kan nemen, dan moet je het niet doen. Dus als je iets wilt doen waar veel geld voor nodig is, veel kennis voor nodig is of hele specifieke spullen voor nodig zijn, dan moet je het niet doen. Als een buurtbewoner het zelf wil doen dan moet je ze steunen, maar als kernorganisatie moet je toegankelijk blijven. Dus doe het vrijwel altijd gratis en ga het gewoon doen. Houdt het inclusief. Houdt het simpel zodat je bij wijze van er morgen al mee kan beginnen.

Ook starten?

Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke duurzame impact te creëren. We delen kennis, vergroten vaardigheden en maken bewonersbedrijven zichtbaar. Doe mee en laat jouw goede idee of initiatief groeien tot een succesvol bewonersbedrijf.
We hebben handige info voor je verzamelt als je ook wilt ondernemen.

Afrikaanderwijk Coöperatie hielp al meer dan 150 mensen aan werk

“Niet lullen, maar poetsen”. Deze Rotterdamse uitdrukking lijkt wel gemaakt voor de De Afrikaanderwijk Coöperatie. In de afgelopen 15 jaar heeft dit bewonersinitiatief uit niet alleen mensen aan werk geholpen, ze helpen ook actief mee met het vinden van oplossingen voor problemen in de Rotterdamse wijk. Social Enterprise interviewde initiatiefnemer Annet van Otterloo voor hun podcast Systeem op de Schop. In dit artikel delen we haar interessantste antwoorden voor ondernemende bewoners.

De Afrikaanderwijk Coöperatie

De Afrikaanderwijk Coöperatie is een bewonersinitiatief in Rotterdam. Het initiatief is al 15 jaar actief in de wijk. Het hoofddoel van de Coöperatie is om het publieke geld zo veel mogelijk naar de mensen die het nodig hebben in de wijk te laten stromen. Zoals Annet zelf uitlegt: “Wij kijken naar de geldstromen in de wijk en die proberen wij zoveel mogelijk in te sluiten in de wijk. De Afrikaanderwijk is een wijk waar nog steeds veel mensen onder de armoedegrens leven. Er stroomt veel geld de wijk in, maar wij willen ervoor zorgen dat dat geld ook echt in de wijk blijft en niet dat andere partijen er geld aan verdienen. Zo ontwikkelen en we wijk van binnenuit”.

Zelf zien wat de Afrikaanderwijk Coöperatie doet? Check deze video.

Iedereen heeft kwaliteiten

Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die al in de wijk wonen geld kunnen verdienen met de kwaliteiten die zij hebben én dat zij betrokken raken? Dat zijn de centrale vragen van de Afrikaanderwijk Coöperatie. Annet vertelt hoe ze daaraan werken: “Eén van de eerste dingen waar we mee zijn begonnen is een cateringbedrijf. We kwamen in contact met veel mensen die heel goed kunnen koken. Dat deden ze ook al voor grote familiebijeenkomsten. Dan kan je dus ook catering doen voor anderen vonden wij. Alleen hebben ze de keuken of certificaten er niet voor. Dat konden wij verzorgen. We hebben nu twaalf nationaliteiten in de keuken staan. Door de jaren heen is de coöperatie steeds structureler in de wijk gaan werken. Naast de horeca zijn nu ook een fietsenwerkplaats en een naaiatelier. Inmiddels heeft de coöperatie al ruim 150 mensen aan werk geholpen”.  

Kunst op de markt

De Afrikaanderwijk Coöperatie is ook al sinds het begin actief op de Afrikaandermarkt: “Wij hebben kunstenaars gekoppeld aan marktondernemers. De markt ging namelijk achteruit en dat kwam doordat de marktondernemers hun producten niet aantrekkelijk genoeg wisten te presenteren. Nu weten kunstenaars dan niet zoveel over verkoop, maar vaak wel over hoe je iets moet presenteren. Dus we hebben deze twee expertises aan elkaar gekoppeld. Op een gegeven moment hoefden we de marktverkopers niet eens meer te overtuigen mee te doen aan dit project. Met de kunstenaars ging de verkoop een stuk beter. Als je nu over de markt loopt, blijf je verrast worden”, blikt Annet terug.

Samenwerken en uitdagen

Als bewonersinitiatief heb je ook te maken met de gemeente. Annet is zeer positief over deze samenwerking: “We hebben via de “Right to Challenge’ de afvalverwerking van de Afrikaandermarkt overgenomen van de gemeente. Dit creëert werkgelegenheid, maar zorgt ook voor een duurzamere verwerking van het afval in het ‘grondstoffenstation’. De gemeente Rotterdam die is ook wel echt bereid om het experiment aan te gaan. En dat geeft wel de ruimte om dit soort dingen een kans te geven. De gemeente is echt bij ons gekomen als opdrachtgever”.

De lessen van de Afrikaanderwijk Coöperatie

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen en gaat niet alles van een leien dakje. Maar, de aanhouder wint, dat heeft Annet ook ondervonden: “Wij hebben ook vaak aan het randje gestaan. Maar er blijft altijd dit gevoel van ‘we moéten door’ want er zijn te veel mensen van ons afhankelijk nu. En wat betreft het overnemen van de afvalverwerking, dan zie ik dat we er ook eigenlijk heel veel tijd in hebben moeten steken en dat is eigenlijk niet realistisch en die tijd verdient zich niet terug. Daar hebben we wel creatief voor moeten boekhouden.” De impact van het bewonersbedrijf is zichtbaar in de wijk en Annet wordt daar ook op aangesproken: “Sommige dingen zijn tastbaar. We helpen veel mensen aan werk en die hebben geen uitkering meer nodig. Uiteindelijk gaat impact ook verder. Wij geven mensen een positieve ervaring op de arbeidsmarkt en werkt door in het netwerk van die mensen. Het laat zien dat werk ook leuk is en voldoening brengt. Zo kreeg ik op de dag van de arbeid allemaal mensen die mij gingen taggen op Facebook, omdat ze via de coöperatie aan werk waren gekomen. Dat is leuk om te zien.”

Systeem op de Schop

Luister naar ‘Systeem op de Schop’ van Social Enterprise NL. In deze podcast gaan Stefan Panhuijsen en Willemijn Verloop in gesprek met sociaal ondernemers die werken aan een radicaal betere wereld. In de 23ste aflevering is Annet van Otterloo, initiatiefnemer van de Afrikaanderwijk Coöperatie in Rotterdam, te gast. Zij vertelt over het opzetten van dit bewonersinitiatief en de impact die zij daarmee maken in de Afrikaanderwijk in Rotterdam.

Ook starten?

Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke duurzame impact te creëren. We delen kennis, vergroten vaardigheden en maken bewonersbedrijven zichtbaar. Doe mee en laat jouw goede idee of initiatief groeien tot een succesvol bewonersbedrijf.
We hebben handige info voor je verzamelt als je ook wilt ondernemen.

Ondernemen met Global Goals: bewoners zien volop kansen

Je hoort er de laatste tijd steeds meer over: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Of in het Nederlands: Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In wijken werken veel bewonersinitiatieven – vaak zonder het zelf door te hebben – dagelijks aan het realiseren van een of meerdere SDG’s. En dat biedt kansen. Bijvoorbeeld in financiering of mogelijkheden om gebruik te maken van kennis en netwerken. Ook geven de ontwikkeldoelen handige haakjes voor communicatie met verschillende partijen.
Tijdens het programma ‘Impactmakers’ van Ondernemen met Buurt leren initiatiefnemers hoe je de vertaalslag maakt van een wereldwijd programma naar de eigen missie, activiteiten en communicatie. Dit jaar doen er negen initiatieven mee. Welke kansen zien ze en wat willen ze leren? Maak kennis met de initiatieven die meedoen met het programma en doe ook zelf inspiratie op over het werken aan de ontwikkeldoelen.

Aerocount uit Nijmegen verbetert luchtkwaliteit en gezondheid in de wijk

“Wij geven op een betaalbare manier iedereen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun eigen luchtkwaliteit. We helpen daarmee de gezondheid van mensen verbeteren.  We willen beter leren communiceren en daardoor onze impact vergroten. We willen ook leren hoe ‘de hazen lopen’ bij de overheid, zodat we aan de juiste mensen kunnen vertellen over ons initiatief en uiteindelijk op veel meer plekken kunnen werken aan de gezondheid van inwoners”

Kinderwijkteam uit Arnhem wil werken aan een betere basis

Het KinderWijkTeam maakt kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, bewuster van hun eigen omgeving en de natuur. We gaan 10 weken met hen in hun eigen wijk aan de slag met zwerfafval. Ook leren we kinderen moestuinieren en gaan we op excursies. We doen goede dingen, maar willen meer. Welke structuur hoort daarbij en hoe richten we dat goed in? Die kennis hopen we te vinden bij Impactmakers”.

Koppelkerk Bredevoort wil Aalten SDG-proof maken

“De Koppelkerk is de centrale plek voor kunst en cultuur in het pittoreske Bredevoort. We hebben in een voormalig kerkgebouw wisselende exposities, concerten, lezingen en een sfeervol boekencafé. Mensen ontmoeten elkaar hier graag. We willen proefondervindelijk een goede koppeling met de Global Goals uitwerken. Samen met de gemeente. Daar willen we een rol in spelen en met, door en voor de Achterhoek impact maken door te werken aan de Ontwikkeldoelen bieden”.

Ecodorpen: “Inzicht in impact maakt duurzaam wonen voor meer mensen bereikbaar”

“De Coöperatieve Vereniging Ecodorpen heeft een eerste Ecodorp in Zuiderveld (Nijmegen) gerealiseerd. Duurzaamheid, gemeenschappelijkheid, nabuurschap en zorg voor elkaar staan bij ons centraal. We willen ook een project in Wageningen realiseren. Daarvoor willen we beter leren communiceren en onze impact beter in beeld brengen. Dat maak contact met gemeenten en instanties makkelijker en hopelijk ook het vinden van financiering”

Beschermd wonen ‘Het Dagelijks Bestaan’ woont samen de wijk

Het Dagelijks Bestaan is een beschermde woonvorm voor jongeren met een ontwikkelvraag. De jongeren die wonen bij Het Dagelijks Bestaan worden uitgedaagd om wat terug te doen voor de wijk. En met succes. Alle betrokkenen bij Het Dagelijks Bestaan zijn onderling verbonden door het maatschappelijke doel van de stichting. Zingeving staat voor iedereen centraal: jongeren, medewerkers, buren, vrijwilligers en vrienden. “Wij zijn gevestigd tussen twee sociaal zwakke wijken van Zutphen. We willen graag nog meer samen met partijen in de wijk werken aan ons project. Met Impact makers willen we ook leren hoe we het contact met de gemeente kunnen verbeteren. En, we willen meer leren over hoe wij samen met de andere partijen betekenis kunnen hebben voor onze omgeving”   

OverMalbruggen zet buurtbewoners in de spotlights

Stichting OverMalbruggen verbindt mensen door middel van theater, dans en muziek.  Mensen uit de buurt komen wekelijks repeteren en werken toe naar een voorstelling. “ We zien mensen met verschillende (culturele) afkomsten, seksuele geaardheden, leeftijden en achtergronden opbloeien door het vertellen van hun eigen verhalen. De voorstellingen helpen mensen elkaar beter begrijpen. We zijn inclusief en willen door theater, dans en muziek in te zetten verschillen overbruggen. Met het programma Impactmakers willen meer grip op onze organisatie, beter leren communiceren en zicht op kansen voor financiering van projecten”.  

Hartenboeren / zorgboerderij Slangenburg voedt

Op zorgboerderij Slangenburg kunnen mensen terecht voor dagbesteding. Vaak zijn dit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door psychische of lichamelijke klachten. “Deze mensen werken met veel plezier mee aan ons project Hartenboeren. We verbouwen op relatief grote schaal groenten en fruit die we schenken aan de Voedselbank en andere lokale projecten. Wij denken een formule te hebben ontdekt waarmee we de kosten voor (o.a.) voedselhulp kunnen verleggen van eindgebruiker naar het bedrijfsleven. En nog mooier: we werken tegelijk ook aan ecosysteemherstel, eerlijk werk, goede gezondheid en welzijn, verantwoorde consumptie en samenwerking. De SDG’s geven ons mogelijkheid om onze communicatie te verbeteren richting verschillende doelgroepen. Met dit Impactmakers hopen we hier handvatten voor te krijgen”

Duurzaam Brienenshof gaat voor een klimaatbestendige wijk

Als verbindende schakel stimuleert Duurzaam Brienenshof buurtbewoners om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van huizen en de wijk. “We werken daarbij samen met gemeente, energieloket en andere relevante partijen. We maken onze buurtgenoten enthousiast voor dit thema. In het programma willen we kijken hoe we de structuur van ons initiatief kunnen verbeteren en de gemeente kunnen bewegen ons initiatief te faciliteren. Want, ook voor gemeenten is het werken met de SDG’s een belangrijk thema.”

Gelukkige Groentes zet in op duurzame voedselproductie

Gelukkige Groentes runt een pluktuin in Malden net onder Nijmegen. Ze telen op natuur-inclusieve wijze voedsel voor de 250 leden. “Wij willen naast een positieve impact op onze omgeving mensen ook weer in connectie brengen met natuur en laten zien waar hun voedsel vandaan komt. We verspreiden onze kennis over duurzame groenteteelt via cursussen, bedrijfsuitjes en educatie op scholen. De SDG’s zijn een mooie kapstok om onszelf duidelijker te profileren en daar kunnen we door beter te communiceren ons voordeel mee doen”