Arno de Vries

Kan je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?

GoeieBuurt is een bewonersbedrijf, actief in het sociaal domein, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Wij brengen actieve bewoners met goede ideeën bij elkaar, wij gaan de straat op, halen op wat er leeft en gaan met onze medebewoners aan de slag om de wijk nog leuker en mooier te maken.

Wat is je rol/functie daar?

Mijn rol is oprichter en bestuurder.

Welke expertise en ervaring breng je in?

Projectleiding, subsidies aanvragen, organiseren.

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf? Of gewoon een goede tip? 

“Meet resultaten, maar vertel ook de verhalen”. En een tip die ik kreeg: blijf laconiek, zie het als een spel. Maak het niet te serieus, want anders verlies je het plezier.

Jolanda van Looij

Kan je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?

Het BuurtGroenBedrijf is een ondernemend bewonersinitiatief dat zich inzet voor een groene en sociale buurt. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. We organiseren allerlei pilots, acties en activiteiten om de wijk op een duurzame manier te vergroenen. Hiermee bouwen we aan sociale netwerken in de wijk. 

Wat is je rol/functie daar?

Ik ben coördinator bij het BuurtGroenBedrijf.

Welke expertise en ervaring breng je in? 

Ik breng vooral de expertise in van een mede-buurtbewoners. Verder is het een mengelmoes van ervaringen uit mijn andere werkzaamheden en hobby’s.

Door mijn andere baan weet ik hoe het gemeentelijk systeem werkt en geef ik adviseer aan veel verschillende gemeentes. Hierdoor kan ik de vraag of behoefte van een bewoner koppelen aan de juiste persoon bij de gemeente. Door mijn achtergrond als landschapsarchitect weet ik ook hoe ik kleine projecten in de openbare ruimte moet draaien. Verder is gastvrijheid een belangrijk onderdeel van de activiteiten die we organiseren, dit weet ik door allerlei baantjes in de horeca.

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief? Of gewoon een goede tip

Grote ambities beginnen klein.

Anita Groenink

Kan je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?

MidWest is een werkplaats en een werkplek voor lokale doeners. Een buurtonderneming of zoals ik het vaak aan nieuwe collega’s uitleg, we zijn een soort van sociaal bedrijfsverzamelgebouw.

We verhuren werkplekken en zalen aan mensen en organisaties die het belangrijk vinden dat onze buurt, wijk en stad leefbaar is en blijft. We verdienen dus geld door zaalverhuur en deze opbrengsten investeren we in activiteiten die de buurt groener, socialer, mooier en levendiger maken. Bijvoorbeeld door iemand te helpen met een expositie, jong talent een podium te geven of door mensen samen te brengen tijdens ons buurtkantine avonden.

Hier vind je een video over ons gehele verhaal. Dan is het in een klap duidelijk: https://www.inmidwest.nl/dorpshuis-in-de-stad/

Wat is je rol/functie daar?

Ik ben sinds 2012 de oprichter en directeur. Chief Cheerleading word ik ook wel genoemd. Ik ben dagelijks bezig met het grotere verhaal van MidWest. Dus de communicatie, projecten aan elkaar koppelen en organisaties en initiatieven betrekken bij de maatschappelijke en culturele opgaven in onze buurt. Ik ben een pragmatische uitvoerder èn zet de grotere lijnen uit.

Welke expertise/ervaring breng je in?

Aan het eind van het jaar komt mijn boekje 25 lessen van een buurtfundamentalist uit. Met daarin tips, advies en hacks om je buurt beter mooier en socialer te maken. Een tipje van de sluier?

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf? Of gewoon een goede tip? 

Vertel je verhaal en deel je plan, alsof het al af is! 

Veel mensen houden hun plan te lang dichtbij zichzelf. Delen het nog niet. Omdat het nog niet volledig op papier staat, de business case nog niet 100% is of om een andere valide reden. Maar… als je je verhaal deelt, wordt het sterker. Je oefent jezelf in de pitch. Je betrekt anderen erbij. Die gaan zich ook betrokken voelen. Zo groeit een idee tot een plan tot een project tot een bedrijf of initiatief. 

Dorine Ruter

Wil je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?

Stichting Lokaal bouwt aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen van levendige, gastvrije ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden aan mee kunnen doen en van waarde kunnen zijn. Momenteel runnen we met een groep van zo’n 50 vrijwilligers twee mooie plekken in Zutphen: Geweldig! en Wijkcentrum Waterkracht. We verhuren meerdere ruimtes met uitgebreide mogelijkheden voor catering door ons team. Meerdere momenten van de week kunnen buurtbewoners terecht voor de formulieren inloop. Verder bestaat het aanbod uit wekelijkse kinderkunstmiddag en vind je diverse creatieve groepen, huiswerkbegeleiding, voorleesochtenden, en wandel- en gymgroepen.

In samenwerking met het ROC en gemeente startten we in 2021 een MBO Entreeklas voor buurtbewoners, met lessen en stageplekken in het wijkcentrum zelf. Daarnaast ontwikkelden we Waterkracht afgelopen jaar door tot een maatschappelijk verzamelpand, en huisvesten we ook de medewerkers van de lokale welzijnsorganisatie Perspectief, Vluchtelingenwerk, en bieden we flexwerkplekken aan o.a. ambulant begeleiders van diverse zorgorganisaties. 

Wat is je rol/functie daar?

Ik ben oprichter en bestuurder van Stichting Lokaal. In die rol ben ik eindverantwoordelijke en samen met onze directeur (Patricia Withagen) ook werkgever / opdrachtgever van een 4-koppig team betaalde krachten die als teamleider de dagelijkse leiding hebben over de locaties. Tegenwoordig sta ik zelf iets minder op de vloer als teamleider, al spring ik graag bij als het druk is, want het is wel enorm belangrijk om met de teamleiders en vrijwilligers en bewoners ‘aangehaakt’ te blijven. Ik zet me intussen in voor ontwikkeling van nieuwe projecten en samenwerkingen, zoals afgelopen jaren de MBO entreeopleiding, en de ontwikkeling van Waterkracht als verzamelpand. Momenteel ligt mijn focus op uitbreiding van een aanbod op vlak van kunst en cultuur.

Welke expertise en ervaring breng je in?

Na een studie informatie management heb ik bij diverse maatschappelijke organisaties gewerkt, in ontwikkelingssamenwerking, duurzame landbouw, duurzaamvoedsel, etc. Na een periode bij duurzaamheidsorganisatie Urgenda werkte ik een tijd als zakelijk leider voor Hotspot Hutspot in Rotterdam. Van daaruit kwam Wijkcentrum Waterkracht op mijn pad in mijn eigen wijk in Zutphen, waar ik sinds zomer 2018 eindverantwoordelijk ben. Naast deze banen was ik initiatiefnemer van verschillende bewonersprojecten in mijn toenmalige woonplaats op de Veluwe en runde ik met mijn man een buitenschoolse opvang in de natuur. Ik ben vooral goed in zien van kansen en kansrijke verbindingen, in het ontwikkelen van nieuwe ideeën en projecten en deze projecten ook aan de man brengen bij mogelijke financiers zoals gemeente of fondsen. Ik heb ontzettend veel in de praktijk geleerd. Zoals rondom wet- en regelgeving waar bewoners allemaal mee te maken krijgen, het voeren van een financiële administratie van een stichting, het vormen van partnerschappen met andere organisaties, en het leiding geven aan zowel betaalde als vrijwillige teamleden. Ik leer over van alles nog elke dag bij! Intussen volg ik naast mijn werk een studie aan de kunstacademie Artez in Arnhem, wat ik als ontzettend verrijkend ervaar.

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief waar je bij betrokken bent? Of gewoon een goede tip?

‘De mensen die er zijn, zijn de juiste mensen’. Het is een van de uitgangspunten van de Open Space methode waar ik in 2003 kennis mee maakte bij mijn eerste baan. Het is – in allerlei hele andere contexten – nog altijd mijn houvast. Vaak is het best spannend iets nieuws te proberen. Je vaart op je onderbuikgevoel, denkt te hebben gemerkt dat er vraag naar is of kan zijn. Dan probeer je iets uit en zijn er maar 10 mensen, of zelfs maar 3. Maar zo kunnen de meest grootse en prachtige dingen beginnen, gewoon met 3 mensen. Het is belangrijk om ook die kleine dingen te koesteren, ruimte te geven om er te zijn, en te laten groeien of te leiden tot iets heel anders of beters. Ook om jezelf daarin kwetsbaar op te durven stellen. Het hoeft niet te lukken, je mag alles uitproberen, en nog een keer uitproberen. Dat organische werken en waarderen van dat wat er is, zit heel diep geworteld, maar dat mantra blijf ik soms voor mezelf herhalen als ik het toch weer spannend vind: ‘De mensen die er zijn, zijn de juiste mensen’. 

Roderik Schaepman

Kan je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?

Ik ben initiatiefnemer van De Buurtcamping en De Buurt en geloof in een samenleving waarin we zonder vooroordelen nieuwsgierig zijn naar elkaar en we ook mensen buiten onze bubbel ontmoeten. 

Met De Buurt werken wij aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt. Dit doen wij door samen met buurtbewoners vrolijke en verbindende activiteiten te organiseren. Hiermee maken wij door heel Nederland ontmoetingen tussen verschillende mensen mogelijk.  Inmiddels hebben we zo met hulp van 2.500 vrijwilligers al meer dan een miljoen ontmoetingen gerealiseerd. Zo dragen we bij aan gelukkige, gezonde en verbonden buurten. Dit doen we met activiteiten als:

De Buurtcamping: De ideale samenleving in het klein!

In 2022 vond er een recordaantal van 53 Buurtcampings plaats door het hele land. De Buurtcamping is een driedaagse pop-up camping in een park: georganiseerd voor en door buurtbewoners. Met als doel de sociale samenhang in buurten verbeteren door ontmoetingen tussen buren te stimuleren.

Buurtbankjes: Zet je bankje buiten en leer je buren kennen!

BuurtBankjes geeft mensen net als Zwaaisteen een vrolijk duwtje in de rug om die ‘ander’ te ontmoeten. Een BuurtBankje is een uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan en eens wat vaker naar elkaar om te kijken. Uiteindelijk doel is dat deze bankjes het hele jaar door dé ontmoetingsplek voor buren wordt.

Zwaaisteen: Zwaai je mee?

Zwaaisteen is een vrolijke stoeptegel die je aanmoedigt om op straat te groeten. Een klein gebaar, met een groot effect. Even zwaaien naar elkaar kan de eerste stap zijn naar meer en beter contact met je omgeving. Er liggen al 600 Zwaaistenen door heel Nederland.

Wat is je rol/functie daar?

Tot 2021 was was ik vooral bezig De Buurtcamping te laten groeien en professionaliseren zodat we in 2022 onze nieuwe organisatie De Buurt konden lanceren. Tegenwoordig houd ik mij nog bezig met de verdere groei van De Buurt en onze initiatieven.

Welke expertise/ervaring breng je in?

Hoe start je een initiatief? Hoe bestendig je je initiatief? Hoe laat je je initiatief groeien? Strategie ontwikkeling, marketing & communicatie en partnerships.

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief? Of gewoon een goede tip

Droom! Visualiseer je droom en begin gewoon door je droom te delen. Durf te vragen en hou vol:-).

Floris van Gennep

Wil je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf/-initiatief? 

Het Wijkpaleis – de plek om het te maken gaat over fysiek vervaardigen en produceren, maar ook over het maken in het leven. Sinds 2014 is het paleis gegroeid van een organisch initiatief naar een volwaardig bewonersbedrijf. Vanaf de start is Het Wijkpaleis een combinatie van een ontmoetingsplek en een plek voor makende ondernemers uit de wijk. Met buurtgenoten, buurtorganisaties, ondernemers en de Mariabasisschool helpt het Wijkpaleis mensen om het ’te maken in het leven’ en Rotterdam West te versterken door samen te maken, ontmoeten, leren en ondernemen. Door de aankoop van het gebouw in 2022 kan Het Wijkpaleis haar eigen koers varen. 

Wat is je rol/functie daar?

Mede-initiatiefnemer, timmerman, architect, medebestuurder, mede-dagelijkse leiding. 

Welke expertise/ervaring breng je in?

Als creatief ondernemer: Hoe kan je stapsgewijs een initiatief continuïteit geven en tegelijkertijd kernwaarden behouden. Vanuit mijn ontwikkelingswerk in India: Hoe realiseer je maatschappelijke verandering? En mijn expertise architect: Hoe kan je als architect ruimtes maken die ontstaan vanuit de vraag van buurtgenoten? Hoe kan je ruimtes bouwen met (veel) buurtgenoten, zodat de wijk eigenaar wordt van de plek? 

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/-initiatief? Of gewoon een goede tip

Het Wijkpaleis heeft door de jaren heen veel advies gehad van enthousiaste deskundigen en mentoren. In het omvangrijke proces van aankoop van ons gebouw hebben we een adviseur gehad die een grote rol speelde omdat hij samenhang ziet en op veel terreinen kennis heeft; financiën, onderhandelingen, maatschappelijke vraagstukken en nog veel meer. Met een prachtig rekenmodel heeft hij ons in staat gesteld om onze financiële prognose voor 30 jaar te maken; laagdrempelig voor onszelf en inzichtelijk voor verschillende mensen; financiers, gemeente ambtenaren en onze buurtgenoten die deelnemen in de aankoop. 

Mireille van den Berg

Wil je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?  

Talentfabriek010 is een coöperatie van sociale ondernemingen in Rotterdam. We hebben 3 naaiateliers, een mini-wasserette, een stadsboerderij en een theater restaurant. Dat zijn allemaal wijkondernemingen waar wijkbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te volgen en uiteindelijk betaalde werkervaring op kunnen doen. Onze hoofddoelstelling is om plekken te creëren waar ieder mens zich van waarde voelt. Het gevolg daarvan is dat mensen zich gaan ontwikkelen, een netwerk krijgen en kansen pakken die ze elders niet krijgen. Uiteindelijk start de helft van onze deelnemers aan een opleiding en stroomt een groot deel daarvan uit naar een vervolgopleiding of betaald werk. 

Wat is je rol/functie daar?  

Ik ben de oprichter van Talentfabriek010 en de ondernemingen die daaronder vallen, zoals Natuurtalent en Het Witte Paard. Natuurtalent is inmiddels een zelfstandige stichting binnen de coöperatie waarbinnen ik geen rol meer heb. Het Witte Paard is ook een zelfstandige stichting waar ik de directeur van ben. Ik ben als oprichter nu nog de directeur van Talentfabriek010. 

Welke expertise/ervaring breng je in?

Ik heb ervaring met het starten van wijkondernemingen, het mobiliseren van moeilijk bereikbare doelgroepen en het begeleiden van deze mensen op de vloer. Daarnaast heb ik ervaring met het hele organisatorische en bestuurlijke aspect wat hierbij komt kijken. Ik doe zaken met alle stakeholders en kan denk ik een goed beeld geven van wat er allemaal bij komt kijken als je een wijkonderneming start, welke verwachtingen je mag hebben en welke niet. 

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief? Of gewoon een goede tip

De toenmalige wethouder Korrie Louwes zei tegen mij: “zorg dat je groot wordt en dat je een partij wordt waar niemand omheen kan.” Ze bedoelde hiermee dat een onderneming als de mijne niet kleinschalig kon blijven omdat je volume nodig hebt om een goede organisatie op te bouwen. 

Katusha Sol

Wil je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf?

Placemakers is een bureau voor stadsactivatie: we vullen en richten plekken in, samen met de buurt. Zo zijn we betrokken bij het opzetten en opschalen van De Buurtcamping, een camping in stadsparken georganiseerd door lokale bewoners, waar de buurt kan kamperen en elkaar beter leren kennen. Inmiddels zijn er 53 Buurtcampings door het hele land. 

Wat is je rol/functie daar?

Ik ben directeur van Placemakers en mede-oprichter van De Buurtcamping. 

Welke expertise/ervaring breng je in?

Ik heb veel ervaring met het opzetten van projecten in de (semi-)openbare ruimte, waarbij we zoveel mogelijk impact willen maken op lokaal niveau. Daarbij houd ik me onder andere bezig met onderzoek doen in de buurt (luisteren en verkennen van lokale wensen en belangen), ideeën ophalen, samen iets ontwikkelen in co-creatie, draagvlak creëren, fondsen aanvragen en impact meten. 

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief? Of gewoon een goede tip

Waar ik heel veel van heb geleerd, is gewoon doen. Dus een goed idee in het klein uittesten, dan zie je dingen die mislukken of juist heel goed werken. Je komt erachter door het op kleine schaal in de praktijk te brengen. Zo zien anderen ook hoe het werkt en kan je hen inspireren! 

Lidy Noorman

Kan je een korte omschrijving geven van je bewonersbedrijf/initiatief?

Twentse Noabers is een coöperatie van burgerinitiatieven in Twente. Wij delen kennis en netwerk met elkaar. Zo zetten we in Twente stapjes om de burgerbeweging te versterken.  

Wat is je rol/functie daar?

Gestart als initiatiefnemer, nu betrokken als adviseur van het bestuur en onze leden.  

Welke expertise/ervaring breng je in?

Onze leden bestaan uit hele verschillende initiatieven, we putten dan ook uit een groot kennisnetwerk en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast deel ik graag onze kennis bij het vormen van een coöperatie met bestuur waarbij de leden ‘de baas’ blijven.  

Wat was het beste advies dat je kreeg in relatie tot het bewonersbedrijf/initiatief? Of gewoon een goede tip

Blijf een burgerinitiatief, stap niet in de valkuil om een ‘instituut’ te worden, dat maakt je kwetsbaar, minder uniek en ook niet leuk. Zorg goed voor jezelf en denk bij de start al goed na over je eigen ‘verdienmodel’.