Bewonersbedrijven pakken door als voorzieningen verdwijnen

Op veel plekken verdwijnen voorzieningen. In dorpen houden supermarkten het voor gezien, sluiten scholen of stopt de bus minder vaak. Ook in grote en kleine steden is het niet altijd vanzelfsprekend dat er een supermarkt of ontmoetingsplek op loopafstand is. Gelukkig kijken buurtgenoten niet weg en staan zij zelf op om in het gat te springen. Of bewoners altijd de oplossing zijn en zij verantwoordelijk moeten zijn voor voorzieningen in de buurt is een punt waar je over kunt discussiëren. Buiten dat is het initiatief van bewonerscollectieven iets om te omarmen en trots op te zijn.

Op plekken waar bewoners zelf aan de slag gaan met het in stand houden van voorzieningen, zie je mooie dingen gebeuren. Niet alleen de voorziening zelf zorgt voor verbinding in de buurt. Ook het werken aan die voorziening heeft een positieve uitwerking voor alle betrokken mensen. Door vrijwilligerswerk worden mensen uit hun isolement gehaald, kunnen zij met hun talenten anderen helpen en worden er ook weer nieuwe initiatieven bedacht en opgezet. Kijk maar eens naar deze voorbeelden.  

Super Lettele
De vorige eigenaar stopte er in de loop van 2020 mee en de bewoners van Lettele vonden dat er iets moest gebeuren. “Het is de laatste winkel in het dorp en het zou slecht zijn als ook die zou verdwijnen. En dus hebben ze samen de schouders eronder gezet. En met succes. De winkel draait volledig op vrijwilligers en naast de plek waar je de belangrijkste dagelijkse boodschappen kunt doen, is het ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Lettele.

Buurtbussen in Dronten
Twee stadslijnen in Dronten worden uit de dienstregeling gehaald, maar vrijwilligers gaan rijden op buurtlijnen die vanaf december alle winkelcentra in Dronten aan doen. Zo zorgen zij dat meer mensen zelf hun dagelijkse boodschappen kunnen doen.

Dorpskroeg in het Friese Lioessens
Toen de dorpskroeg dreigde te sluiten, stak een stel vrienden daar een stokje voor. Want, zo vonden zij, er moet een plek blijven om elkaar te kunnen ontmoeten en samen lief en leed te delen. Het hele dorp staat achter de plannen en helpt mee om met vrijwilligers de planning van de bardiensten rond te krijgen.

School De Rieshoek wordt ontmoetingsplek
In 2019 kocht een groep bewoners, verenigd in een stichting, de voormalige school. Helaas moest de school in 2014 sluiten doordat het aantal leerlingen te klein werd. Samen zorgden de bewoners voor geld om het gebouw te kunnen kopen. De school is ondanks, dat er geen onderwijs meer wordt gegeven wel de plek gebleven om elkaar te blijven ontmoeten.

Ondernemen met je Buurt
Werken jullie ook aan een mooie buurt met jullie initiatief en zijn jullie op zoek naar inspiratie of kennis. Volg Ondernemen met je Buurt dan op Facebook, Linkedin of Instagram of schrijf je in voor de nieuwsbrief. (Onderaan de pagina) Dan ben je altijd als eerste op te hoogte van interessante bijeenkomsten, handige tips en inspirerende verhalen van andere initiatiefnemers.

Dit is een test

Dit is de uitwerking van de test. en daar heb ik dan wat mogelijke woorden voor om dat netjes uit te leggen

Succesvolle buurtbedrijven beginnen vaak met klein initiatief

Als je aan een succesvolle buurtondernemer vraagt: “Was het jouw bedoeling om een buurtbedrijf te beginnen en als ondernemer de zaak te runnen?” Is het antwoord vaak  “Nee”. Veel buurtbedrijven beginnen met een initiatiefnemer met de wens iets bij te dragen of te veranderen in de buurt. Niet blijven zeuren dat het niet goed gaat, maar zelf iets doen aan de problemen dichtbij huis.

Zo begon buurtbedrijf De Eester uit Amsterdam met “Eten met een idee” om samen met de buren na te denken over de uitdagingen in de eigen buurt. En Het Vogelnest in Dordrecht begon met de wens om verbinding te creëren in de wijk. Doordat de groep mensen rond zo’n initiatief groter wordt en de activiteiten energie geven, ontstaat er groei en wordt je opgemerkt. Voor je het weet groeit een plannetje om de straat groener te maken of iets te doen aan de overlast uit tot een heus bewonersbedrijf.

Wat aandacht krijgt groeit

Bijna wekelijkse zien we leuke verhalen in de media over mensen die initiatieven bedenken voor hun eigen buurt. Wil jij ook iets doen voor je eigen buurt? Start met jouw idee en kijk wat er gebeurt. Deze drie mooie initiatieven, kwamen we tegen in lokale media en kunnen zomaar uitgroeien tot een succesvol bewonersbedrijf:

  • De Sportspullenbank in Lelystad, die het voor mensen met een smalle beurs mogelijk maakt om met de juiste uitrusting te sporten
  • De buurtmoestuin in de wijk Overstegen in Doetinchem,  opgericht door Jessica van Oostveen die graag de mensen in de buurt wil verbinden
  • De plantenbieb in Dalfsen waar je plantengerei, stekjes en bloemen achter kunt laten,  pakken of ruilen.

Win-win-win situatie

Als we dit soort berichten lezen als Ondernemen met je Buurt team verschijnt er een glimlach op onze gezichten. Wij weten dat kleine initiatieven vaak uitgroeien tot clubs die niet alleen met hun activiteiten een mooie bijdrage leveren aan hun eigen buur. Ze versterken de lokale economie, creëren werkgelegenheid en doen met hun winst vaak nog extra dingen voor hun eigen gemeenschap. Dat is een win-win-win situatie. Iedereen wordt er beter van!

Iedereen kan klein beginnen

Wat al deze initiatieven gemeen hebben is dat ze dus klein beginnen. Dat betekent ook dat iedereen het kan. Jij ook! Start met je idee. Kijk of het aanslaat, of mensen zin hebben om mee te doen en dan kan je vanuit die energie kijken wat je nog meer kunt oppakken.  En als het begint te lopen, dan helpen we je bij Ondernemen met je Buurt graag op weg. We hebben interessante programma’s over het ontwikkelen van een verdienmodel, hoe je omgaat met de gemeente of hoe je je impact op de buurt in kaart kunt brengen en een goed verhaal kunt vertellen. Kortom, als jij start met je idee, helpen wij jou verder op weg als je vragen hebt.  Kijk om te beginnen maar eens bij de inspiratieartikelen, in onze agenda op neem contact op met jouw vraag.

Leiderschapsdag leidt tot nieuwe inzichten bij initiatiefnemers

 Een initiatief kan alleen duurzaam zijn, als je als initiatiefnemer ook goed voor jezelf zorgt. Als je zorgt voor je eigen voeding, ontspanning en inspiratie. Daarvoor is het nodig om af en toe even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. En uit te zoomen om met anderen samen te kijken naar je initiatief en jouw rol daarin. Dat is precies waarom we de leiderschapsdag organiseren!

Vorige week deden zeven initiatiefnemers – uit alle hoeken van het land – dit samen met Fiene van Loock. Zij combineert haar ervaring als sociaal ondernemer met haar achtergrond als dialoogbegeleider en coach.   

Deelnemers kregen de mogelijkheid om hun eigen casus op te geven die werd besproken in de vorm van intervisie. Het ging bijvoorbeeld over hoe je een goede balans tussen werk en privé vindt, hoe je binnen je initiatief gelijkwaardigheid creëert of hoe je ervoor zorgt dat je taken bij anderen kan neerleggen en zo meer ruimte voor jezelf creëert. 

Tips van mede-initiatiefnemers

Er werden verschillende ervaringen met elkaar gedeeld waarna er tips werden gegeven, zoals dat je aandacht moet besteden aan positieve zaken en soms moet snijden in dingen die minder goed gaan. Dit kan met ‘Appreciative Inquiry’ (AI). Dit is de kunst is om op een positief waarderende manier naar mensen te kijken, door kansen en mogelijkheden te zoeken in plaats van problemen. Het is een praktische methode voor persoonlijke en organisatorische verandering. 

Opgedane inzichten tijdens de leiderschapsdag

Wat heeft de dag de deelnemers opgeleverd? Eén van de deelnemers zei inzicht te hebben gekregen in hoe je je leiderschapsstijl vormgeeft. Een ander vond het indrukwekkend om te zien hoeveel herkenning van bepaalde zaken waar ze tegenaan liep er was bij andere initiatiefnemers. Dit laat zien hoeveel kracht er in de groep zelf aanwezig is.  Verder werd er inspiratie opgedaan om op te broeden en leek iemand het goed om net zo’n dag te organiseren voor zijn eigen team!  

Ter ontspanning is er een wandeling gemaakt in de prachtige omgeving van Doorn en na afloop is er heerlijk gegeten. We kijken terug op alweer de derde succesvolle leiderschapsdag vol nieuwe inzichten en ontmoetingen. 

Ook geïnteresseerd om een leiderschapsdag te volgen? Stuur dan een e-mail naar Leonie Bank via leonie@social-enterprise.nl of kijk eens naar het meerdaagse leiderschapsprogramma dat plaatsvindt in september: https://ondernemenmetjebuurt.nl/agendapunt/groeien-als-leider-in-je-buurt-meerdaags-leiderschapsprogramma/   

Zo werkt een gemeente

‘Daag je gemeente uit’ is een meerdaagse training waarin acht bewonersbedrijven leren over de werking van de gemeente, het uitdaagrecht, het maken van een aantrekkelijke pitch en het binnenhalen van opdrachten. We delen de belangrijkste tips en waardevolle kennis zodat ook jij aan de slag kunt met het uitdagen van je eigen gemeente.

Hoe werkt een gemeente?

Elke gemeente heeft zijn eigen structuur en werkt volgens eigen afspraken. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. De gemeenteraad neemt besluiten over uit te voeren beleid. De ambtenaren bereiden de voorstellen voor en het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Voor bewonersinitiatieven is het goed om op al deze niveaus een ingang te hebben en op de radar te staan. We maakten al eerder een mooi overzicht over de verschillende lagen in de organisatie van de gemeente. Deze kennis is voor bewonersbedrijven onmisbaar als je wilt proberen om opdrachten binnen te halen.

Lees het artikel lokale politiek en besluitvorming van het LSA voor meer informatie.

Right to Challenge

Het right to challenge of het recht om uit te dagen, geeft een bewonersinitiatief de mogelijkheid om diensten van de gemeente over te nemen. Het right to challenge is een interessante manier om opdrachten van de gemeente uit te voeren. Zeker als je ziet dat jullie dat beter of goedkoper kunnen.

Denk aan het onderhouden van openbaar groen, diensten in zorg en welzijn, de bibliotheekdienst of werkgelegenheid. Dat zijn diensten waar mensen in wijken en buurten zich zorgen om maken en waar bewonersinitiatieven aan bij willen dragen. Over het Right to Challenge schreven we ook een artikel met uitleg en tips om aan de slag te gaan.

Lees hier meer over het Right to Challenge.

Tips om je gemeente uit te dagen

  • Zoek een medestander binnen de gemeente. Dit helpt om verder de organisatie in te komen.
  • Kom erachter wat de behoeftes vanuit de gemeente zijn, weet wat jouw meerwaarde is en wat je te bieden hebt en speel daarop in.
  • Weet welk beleid actueel is. Op de website vind je in het gedeelte over de gemeenteraad de agenda’s van de vergaderingen. Zo weet je waar over gesproken wordt.
  • Je kunt de gemeenteraad als breekijzer gebruiken als je er niet uitkomt met een wethouder of uitvoerende afdeling. Toch bereik je vaak het meest als je in gesprek blijft met alle partijen. Heb dus geduld, hoe moeilijk dat soms ook is.
  • Je kunt de gemeenteraad ook gebruiken als eerste aanspreekpunt en eens verkennen hoe jouw initiatief zich verhoud tot de plannen en ideeën van de gemeente. Kan je een aanknopingspunt voor samenwerking vinden?

Het volgende artikel in deze reeks gaat over het maken van een goede pitch. Geïnteresseerd om een keer een training over de gemeente of een ander onderwerp te volgen? Kijk hier voor ons huidige aanbod.

Opmars bewonersbedrijven in collegeakkoorden

Het bewonersbedrijf: een buurtinitiatief wat zichzelf draaiende houdt met een gezond verdienmodel. In Nederland zien we er steeds meer, in vrijwel iedere hoek van het land. En, deze bewonersbedrijven maken positieve impact op hun buurt. Bij uitstek een goede partner voor de gemeente dus. Of gemeenten inspelen op deze groeiende beweging aan bewonersbedrijven, zochten we uit. We bekeken de collegeakkoorden van de 44 grootste gemeenten in Nederland.

Ondersteunen van bestaand initiatief

Om te beginnen: in alle collegeakkoorden zien we de woorden ‘bewonersinitiatief’ of ‘inwonersinitiatief’ terugkomen. Gemeenten zien dat bewoners op eigen initiatief vraagstukken oplossen in hun buurt, dwars door beleidsdomeinen heen. Zo combineren ze bijvoorbeeld het groenonderhoud met het bieden van werk aan bewoners die aan de kant staan.

In dat licht is het niet verrassend dat veel akkoorden hier woorden aan wijden, zoals gemeente Arnhem: ‘We gaan meer vanuit het perspectief van inwoners werken en minder vanuit de wijze waarop onze ambtelijke organisatie is georganiseerd.’ of gemeente Emmen, die stelt dat: ‘Onze ambtenaren stellen zich uitnodigend op naar initiatiefnemers, zien het initiatief als mooie kans, spreken af op locatie en kijken met een brede blik naar hun plannen vanuit de houding: ‘Ja tenzij…’ Ambtenaren adviseren vanuit een integrale en multidisciplinaire afweging over een initiatief. Zij toetsen initiatieven op hoofdlijnen waar het kan en op details waar het moet.

Waar bewonersinitiatieven veel aandacht krijgen in de akkoorden, geldt dat voor het nieuwere begrip ‘bewonersbedrijf’ veel minder. We vinden er een paar, waaronder in het Alkmaarse akkoord: ‘We evalueren het beleid om van wijkcentra, buurthuizen en dorpshuizen ‘bewoners-ondernemingen’ te maken. We kijken wat er nodig is om deze voorzieningen voor wijkbewoners in de toekomst op peil te houden en hoe we wijkcentra multifunctioneel kunnen maken door er bijvoorbeeld ook zorgaanbieders als buurtzorg, fysiotherapeuten of diëtisten in te huisvesten, of een kleine bibliotheek.

Aanjagen van meer moois

Aansluiten bij plannen van initiatiefnemers: het is een manier om bewoners verder te helpen. Andere aanpakken die meer het buurtleven meer aanjagen bestaan ook, bijvoorbeeld met het uitdaagrecht.

Het uitdaagrecht — ook wel Right to Challenge genoemd — is een aanpak waarbij bewoners hun gemeente kunnen uitdagen om gemeentelijke taken (en het budget dat daarbij hoort) over te nemen. In onze analyse zien we dat één op de vier gemeenten het uitdaagrecht opneemt in haar coalitieakkoord. Zo schrijven ze in Alphen aan den Rijn: ‘Via het uitdaagrecht (Right to Challenge) kunnen inwoners individueel of als groep bij de gemeente een alternatief voorstel indienen voor bijvoorbeeld de uitvoering van een collectieve voorziening in het kader van de Wmo of het onderhoud van een park, sportveld of andere maatschappelijke voorziening. Het doel hiervan is om inwoners de rol van samenwerkingspartner te geven, waarmee inwoners dus meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving krijgen.’ 

Manieren om bewonersbedrijven aan te jagen en te ondersteunen komen we ook tegen, zoals in Groningen, Leeuwarden en Arnhem. Zo start wijkbedrijf Bilgaard samen met Dreamfabryk en de gemeente Leeuwarden met resultaatfinanciering. Dit betekent dat de uitvoerders worden uitbetaald als bewoners zelf vinden dat ze stappen hebben gezet op hun eigen doelen. De bedoeling is dat geld hiermee effectiever en duurzamer besteed wordt.

Vastgoed als strategisch middel

Ontmoetingsplekken zijn cruciaal, zo onderschrijven 26 van de 44 gemeenten. Daar is alleen wel vastgoed voor nodig, en de toegang voor initiatieven is daarbij niet vanzelfsprekend. Afgelopen decennia werd maatschappelijk vastgoed steeds vaker afgestoten en verkocht tegen marktprijs. Niet onbekend is ook de toenemende waarde van vastgoed die gemeenten doorrekenen in hogere huurprijzen. Organisaties die de huur of de aankoop niet kunnen betalen en plekken, verdwijnen daardoor uit de buurt.

Over vastgoed en het strategisch inzetten voor ontmoetingsplekken zien we niet veel terug in de akkoorden. Arnhem, Haarlem en Utrecht vormen een uitzondering hierop. Zo valt te lezen in het Utrechtse akkoord: ‘Verkoop van maatschappelijk vastgoed doen we niet meer, tenzij het bijdraagt aan in dezelfde wijk creëren van maatschappelijk vastgoed. Hierbij vinden we het belangrijk om bewoners(organisaties) daadwerkelijk een gelijk speelveld te geven ten opzichte van commerciële partijen. Bij verkoop gunnen we niet op de hoogst geboden prijs alleen, maar kijken we ook naar de grootste maatschappelijke meerwaarde.’

Eerder initieerden elf partijen al de oprichting van een fonds dat de toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven eenvoudiger moet maken. De intentieverklaring hiervoor werd getekend in Het Wijkpaleis: een Rotterdams toonbeeld van hoe groot bewonersbedrijven in Nederland al kunnen worden. De overheid ontbreekt nog in deze coalitie.

De opmars verdient een plek

Er is al veel aandacht voor bewonersinitiatieven te bespeuren in het merendeel van de akkoorden. Bewonersbedrijven hebben daar in de meeste gevallen nog geen plek in. Zonde, want de opmars van bewonersbedrijven betekent al veel voor buurten. Alleen om die reden zouden bewonersbedrijven een plek verdienen in ieder coalitieakkoord. Iedere buurt gunnen we tenslotte meer leefbaarheid.

Met het landelijke programma Ondernemen met je Buurt ondersteunen we de komende twee jaar initiatiefnemers en ambtenaren bij het starten of samenwerken met een bewonersbedrijf. Het project wordt uitgevoerd door LSA Bewoners en Social Enterprise NL en is mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Kijk hier voor ons huidige aanbod aan trainingen.

Benieuwd hoe je dit als gemeente een plek kunt geven in jouw beleid? We denken graag met je mee!

Startersdag: de Brabant-editie!

Op woensdag 24 januari organiseerden we samen met Stérk.Brabant de Startersdag Ondernemen met je Buurt. Een actieve middag en avond waarin ondernemende inwoners bij elkaar kwamen voor verschillende workshops!

We werden ontvangen bij BBS ’t Boschveld, één van de zeven Brede Bossche Scholen. Deze locatie werd ons aangeraden door Suzanne van Copernikkel, een buurtcoöperatie van ondernemende bewonersinitiatieven in Boschveld, Den Bosch. Denk bij bewonersinitiatieven bijvoorbeeld aan de Klussendienst, BoschveldWereldkeuken, NaaiMeetUp en de Fietswerkplaats.

Een kijkje in het school BBS 't Boschveld.

Workshop Impact Meten op de Startersdag

We hebben geluisterd naar Gijs van Beusekom van Deccos, die ons meer info gaf over het meten van impact. Samen zijn we in gesprek gegaan over wát de impact is die je wilt meten – en hoe je dit vervolgens aanpakt. De door Deccos ontwikkelde software helpt sociaal-maatschappelijke initiatieven hun impact in kaart te brengen in cijfers. Met deze cijfers open je het gesprek met (potentiële) stakeholders en kijk je samen naar de impact van een financiële stakeholder. Heel handig dus als je wilt laten zien wat jouw initiatief allemaal bereikt (heeft).

Gijs van Beusekom van Deccos aan het woord over het meten van impact.

Maaltijd uit de Wereldkeuken

Tussen de workshops door kregen we een heerlijke plantaardige maaltijd verzorgd door de vrijwilligers van de BoschveldWereldkeuken. De vrouwelijke koks van de wereldkeuken wonen in Boschveld en komen oorspronkelijk uit allerlei landen over heel de wereld. Nederland, Marokko, Turkije, India, Somalië, Kenia, Suriname, Irak, Koerdistan, Iran zijn daar voorbeelden van. De wereldvrouwen verzorgen de catering van allerlei gelegenheden, maar komen ook op locatie om daar te koken.

Een heerlijke maatltijd uit de BoschvelWereldkeuken op de Startersdag.

Begroting opstellen voor starters

Daarna heeft Marieke van LSA bewoners ons meer geleerd over budgettering en het maken van een geschikte begroting voor je initiatief. Heel leerzaam voor initiatiefnemers die stiekem toch meer geld in hun initiatief steken dan ze willen toegeven. Wat hen tevens siert; een maatschappelijk belang boven je eigen belang zetten. Toch is het wel fijn om naast je initiatief ook je eigen huishouden draaiende te kunnen houden!

‘’Het is leuk om te horen waar iedereen mee bezig is, daar word ik blij van’’ – Deelnemer startersdag

Ook eens deelnemen aan een training of bijeenkomst? Kijk hier voor ons huidige agenda overzicht.

Bewonersbedrijf Slangenburg

In 2007 opende dit bewonersbedrijf in Doetinchem haar deuren. Ondanks de titel ‘zorgboerderij’ is er geen sprake van een agrarisch bedrijf met veeteelt of akkerbouw. De werkzaamheden die ze aanbieden hebben namelijk veelal te maken met bosbouw, natuurbeheer en allround terreinonderhoud.  

Zorgboerderij Slangenburg biedt persoonlijke ondersteuning bij het vormgeven van arbeidsmatige dagbesteding. Hierbij creëren ze participatiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Financiering

Het bewonersbedrijf heeft een manier gevonden om hun projecten te financieren. Grote bedrijven die samenwerken met de overheid krijgen vaak een Social return on investment (SROI) verplichting opgelegd. Doordat de zorgboerderij nu een sociale onderneming is, kunnen ze oogstaandelen uitgeven vanuit hun tuin waardoor de bedrijven kunnen voldoen aan hun SROI verplichting en de zorgboerderij al hun lopende kosten van het voedselproject kan dekken.   

Stichting en doorgegroeid naar bewonersbedrijf

Op 23 december 2021 was het zover; de zorgboerderij werd een stichting! Het project groeide aan alle kanten waardoor het steeds meer van belang werd dat ze de activiteiten zouden opnemen in een organisatievorm die recht doet aan hun missie. Sinds de oprichting in 2007 is de zorgboerderij een eenmanszaak. Lekker makkelijk en overzichtelijk, zolang het een kleine organisatie is. Toen ze meer dan tien beroepskrachten aan het werk, drie locaties en een veelvoud aan bedrijfjes hadden was de eenmanszaak niet langer passend voor dit initiatief wat is doorgegroeid tot bewonersbedrijf.

Sociale onderneming

Naast de stichting zijn er ook een tweetal werkbedrijven opgericht; de sociale onderneming HartWerk B.V. en HartenBoeren.org. In de HartWerk B.V. werken ze aan alle (semi)commerciële activiteiten; Natuurkampeerterrein Distelheide, Lunchroom Buuls, het groenbedrijf, de Straten Generaal, Naobersap en de Houtwerkplaats. Met de opbrengst van deze projecten ondersteunen ze de zorgboerderij en de HartenBoeren. De HartenBoeren is een doorontwikkeling van de VriendenTuinen. Hierbij verbouwen ze groenten die worden geschonken aan de Voedselbanken en Mini Mannamarkt. Dit hele proces wordt in kaart gebracht en daarna wordt er dan een werkbare formule van gemaakt die op andere plekken gekopieerd kan worden.

Tot slot vind je hier meer informatie over de Zorgboerderij Slangenburg. Wil je ook ondernemen met je buurt? Kijk hier voor ons huidige aanbod aan trainingen en bijeenkomsten.

Het bewonersbedrijf van boven af gezien.

Foto: Studio Chevalking

Bewonersbedrijf de Koppelkerk

Overdag is bewonersbedrijf de Koppelkerk een museum met wisselende exposities; ’s avonds verandert de kerk in een podium voor lezingen, concerten en debatten over maatschappelijke thema’s.

Naast de indrukwekkende expositieruimtes vind je in de Koppelkerk een gezellig boekencafé: een knusse huiskamer met een houtkachel en overal boekenkasten. Om even op adem te komen met een kopje koffie na het kunst kijken, of bijvoorbeeld gewoon om even de krant te lezen en anderen te ontmoeten.

Het verdienmodel bestaat uit de verhuur van zalen, inkomsten uit het café en de verkoop van boeken. Bekijk de video hieronder voor een impressie van dit bewonersbedrijf!

Kunst

Ten eerste staan in de Koppelkerk de kunsten centraal. Overdag is bewonersbedrijf De Koppelkerk een podium voor beeldende kunst met wisselende exposities; ’s avonds een podium voor muziek of theater. In de bovenzaal exposeren regionale of Duitse kunstenaars. Zo komen alle vormen van kunst samen onder één dak.

Boeken

Met een haard, fauteuils en een leestafel is het Boekencafé de ideale plek om een boek te lezen. Ook kun je er boeken kopen. Boekhandelaren uit Bredevoort Boekenstad vullen de boekenkasten. Daarnaast treden schrijvers en dichters op in het Literair Café en vinden er boekenmarkten en boekenbeurzen plaats. Hierdoor is het bewonersbedrijf een zeer geliefde plek voor liefhebbers van boeken.

Verdieping het bewonersbedrijf

Verdieping is de laatste pijler van de de Koppelkerk. Er zijn verdiepende lezingen in het Kenniscafé, boeiende kunstlezingen in aansluiting bij grote exposities. Daarnaast zijn er maandelijkse Tegenlicht Meet Ups: discussieavonden over urgente, maatschappelijke thema’s.

Ook zijn er verschillende soorten workshops bij te wonen. Zo worden er bijvoorbeeld dansworkshops gegeven zoals de Argentijnse tango maar kun je er ook terecht voor een workshop fotografie, schilderen, strip tekenen of houtbewerken.

Ben je ook een ondernemende buurtbewoner? Kijk hier voor ons volledige aanbod aan trainingen en bijeenkomsten: https://ondernemenmetjebuurt.nl/agenda/

Bewonersbedrijf de Koppelkerk

Toonaangevende partijen slaan de handen ineen om toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren

Elf toonaangevende partijen in de wereld van sociaal ondernemerschap, maatschappelijk vastgoed en financiering slaan de handen ineen om de toegang tot vastgoed voor bewonersbedrijven te verbeteren. 

Nieuwe entiteit die verhuurt en aankoopt

De tien partijen verbinden zich nu aan de ambitie om een nieuwe entiteit op te richten die (maatschappelijk) vastgoed aankoopt en dit verhuurt aan bewonersbedrijven en leningen verstrekt aan bewonersbedrijven die zelf het vastgoed willen aankopen. “Door maatschappelijk vastgoed aan te kopen en dit onder aantrekkelijke voorwaarden aan bewonersbedrijven te verhuren zorgen we ervoor dat zij zich volledig kunnen focussen op hun maatschappelijke activiteiten en een lange termijn strategie kunnen bouwen.” aldus Arno Boon directeur van BOEi.  Jitske Tiemersma, directeur van KNHM foundation: “Wij verstrekken al langer met succes leningen aan bewonersbedrijven voor investeringen in vastgoed. Door deze samenwerking kunnen wij onze impact vergroten en meer bewonersbedrijven helpen hun pand zeker te stellen voor de toekomst.”

Copyright: John Voermans

Bewonersbedrijven cruciaal voor leefbaarheid in wijk of buurt

Bewonersbedrijven zijn sociale ondernemingen voor en door burgers die bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk of buurt, van grote steden tot krimpgebieden. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een eigen plek voor bewonersbedrijven doorslaggevend is voor het bereiken van hun maatschappelijke missie. Nu de leefbaarheid op steeds op meer plekken onder druk staat is het cruciaal de positie van bewonersbedrijven te versterken.[1]

MoU resultaat van tweejarig traject

Het tekenen van de MoU is het eindresultaat van het tweejarig project “Social finance for community based social enterprises” uitgevoerd door Social Enterprise NL, LSA, Stichting DOEN en KNHM foundation en is gefinancierd door de Europese Commissie. Bij het project waren meer dan 50 experts, ondernemers, wetenschappers en financiers betrokken. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties: Kapitaal voor de Buurt en Eigen Haard is Goud Waard. De verwachting is dat de nieuwe organisatie binnen een jaar van start kan gaan.

[1]https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/leefbaarheid-193-wijken-structureel-onder-druk en Kapitaal_voor_de_buurt_-_toegang_tot_financiering_voor_bewonersbedrijven.pdf (social-enterprise.nl)